14 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

3F's byggeforhandlere på turné

Møder utilfredse medlemmer

3F's byggeforhandlere på turné

Utilfredsheden med OK17 er kommet bag på 3F's overenskomstforhandlere i byggegruppen. Nu er de rundt i landet for at få ideer til et bedre forløb i 2020.

3Fs overenskomstforhandlere er ude af trit med medlemmerne, men det skal laves om, lyder det fra de mange medlemmer især i byggegruppen, som stemte nej til OK17
FOTO: Aage Christensen
3Fs overenskomstforhandlere er ude af trit med medlemmerne, men det skal laves om, lyder det fra de mange medlemmer især i byggegruppen, som stemte nej til OK17
FOTO: Aage Christensen

I disse uger er formand for 3F's byggegruppe Kim Lind Larsen på turné rundt i landet. Planen er, at han skal snakke med medlemmerne på møder i lokale 3F-afdelinger og på arbejdspladser om det nu overståede overenskomstforløb.

Forhandlerne og udvalget skal fremover snakke mere sammen løbende i forhandlingsprocessen.
Jacob Jespersen, stilladsarbejder.

For det er ingen hemmelighed, at medlemmerne har været og stadig er utilfredse og frustrerede. Det gælder ikke mindst medlemmerne i Byggegruppen, hvor hele 77 procent af de afgivne stemmer blev sat ved nej. I hele 3F afviste seks ud af 10 medlemmer overenskomsterne. 

– Der er ingen tvivl om, vi skal finde en måde, så vi til næste forhandlinger ikke står i samme situation, hvor vi ender med noget, som vi ikke er interesseret i, siger Kim Lind Larsen til Fagbladet 3F og understreger, at det er vigtigt, at Byggegruppen "kommer styrket videre."

Brug udvalget

I mandags var gruppeformanden i Aarhus, hvor knap 70 medlemmer havde fundet vej til mødelokalerne i hos 3F på Sommervej. Blandt dem var stilladsarbejder Jacob Jespersen.  

– På mødet var der en diskussion om, hvordan vores topforhandlere brugte det store forhandlingsudvalg undervejs. Det var indtrykket, at det var brugt for lidt, siger Jacob Jespersen til Arbejderen og fortsætter:

– Det blev anbefalet, at forhandlerne og udvalget fremover snakker sammen løbende, og der kom også et forslag om at overveje, hvorvidt det er nok med forhandlingsudvalget, eller der skal involveres en bredere kreds af tillidsvalgte i den proces.

I sidste uge var Kim Lind Larsen og forhandlingssekretær Palle Bisgaard, der sammen har stået i spidsen for Byggegruppens forhandlinger med Dansk Byggeri, på visit i afdelingerne i Frederiksborg og i Esbjerg.

Aktivitet

Begge steder havde der været livlig debat både om indholdet af overenskomsterne. Men nok så vigtigt - også her kom der indspark til en anden måde at gøre det på i 2020, fortæller Bent Weuge Jessen til Arbejderen.

– Vi er nødt til at aktivere folk og holde gryden i kog, for der skal nye folk ind på nogle af posterne i forbundet. Det skal ske på kongressen om to år, og det arbejde skal forberedes allerede nu, mener Bent Weuge Jessen.

– Som medlemmer er vi også nødt til selv at tage en del af ansvaret for, at det er gået, som det er. Vi er nødt til at få gang i aktiviteterne blandt medlemmerne. På den måde kan forhandlerne mødes med arbejdsgiverne og vide, at de har opbakning fra os på gulvet, og så tror jeg på, at der kommer et bedre resultat.

Bent Weuge Jessen ser også gerne, at der bliver kigget nærmere på industriens dominerende rolle ved ok-forhandlingerne. Og han ser personligt gerne en model, hvor CO-industri ikke underskriver et forlig, før andre overenskomstområder har forhandlet et selvstændigt resultat i hus.

Sammenkædning?

Et gennemgående tema på møderne har da også handlet om solidaritet og om sammenkædningsreglerne, der er årsag til, at 3F'erne de næste tre år skal følge en overenskomst, de har stemt nej til.

– På vores møde kom der ingen entydige svar på, om man skal bruge sammenkædning eller ej. Men 3F blev opfordret til at tage det med videre for at se på, om det kan gøres anderledes. I min optik er solidaritet ikke kun noget med ikke at lade et lille forbund i stikken. Solidaritet handler også om at stå sammen, siger Jacob Jespersen.

Jeppe Grønbek, murersvend fra Frederiksborg, synes, det har været svært at forklare kollegerne om logikken i sammenkædningsreglerne, der denne gang har betydet, at hans egen faggruppe og andre håndværkere, sammen med slagteriarbejdere og Falck-reddere blev stemt ned.

– Vi skal finde en model, der er solidarisk, og hvor vi undgår, at fagene spilles ud mod hinanden. Ingen synes, det er i orden at efterlade små forbund alene, men heller ikke at det er i orden, at store grupper bliver ladt i stikken. Hvis vi skal opnå resultater, skal vi stå sammen, siger Jeppe Grønbek til Arbejderen.

Svar fra forbundet

På mødet i Frederiksborg fik byggegruppens ok-forhandlere den klare besked med retur til forbundsledelsen, at den hurtigt skal melde ud med forslag til, hvordan overenskomstforløbet kan gøres anderledes.

– Og vi vil ikke vente to måneder, før der ligger noget. Den siddende bestyrelse i Byggegruppen mister opbakning, hvis den ikke lytter til, hvad der bliver sagt på de møder, der holdes rundt om i landte, lyder det fra Jeppe Grønbek.

Kim Lind Larsen lover da også at tage input fra de mange besøg i afdelingerne, på pladserne og med de tillidsvalgte med i evalueringen af forløbet.

– Det er vigtigt, at vi får evalueret det her forløb grundigt, så vi kan stå stærkere ved næste overenskomstforhandling, siger han til Fagbladet 3F.

I går tirsdag var hovedbestyrelsen i 3F indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med henblik på at følge op på overenskomst-forløbet.

10. maj. 2017 - 05:47   10. maj. 2017 - 09:41

OK 2017

noc@arbejderen.dk