29 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

3F samler 900 tillidsfolk til stormøde i Odense

Optakt til OK20

3F samler 900 tillidsfolk til stormøde i Odense

Som optakt til OK20 samler fagforbundet 3F tillidsfolk fra hele landet til stormøde. Et skridt i den rigtige retning, men dagsordenen tyder på, at der ikke bliver tid til at udveksle ideer til aktiviteter på tværs af fagene, lyder det fra aktivister bag 3F-nej'et i 2017.

I 2017 var det de fagligt aktive, der samlede utilfredse 3F-medlemmer i kølvandet på overenskomstresultatet. Nu indkalder forbundet tillidsrepræsentanter til stormøde som optakt til OK20.
FOTO: AS
1 af 1

Søndag den 27. oktober samler fagforbundet 3F 900 tillidsvalgte fra hele landet til møde i Odense Congres Center.

Vores ambition er at nå ud til endnu flere medlemmer, end vi gjorde sidst, og vi er allerede rigtig godt på vej med at indfri den ambition.
Mads Andersen, formand, Industrigruppen i 3F

Formålet med mødet er at inddrage forbundets tillidsrepræsentanter i processen om de nye overenskomster på det private arbejdsmarked, forklarer Mads Andersen til Arbejderen.

Han er formand for Industrigruppen i 3F og næstformand i CO-industri, hvor han spiller en central rolle i den del af forhandlingerne, der foregår med arbejdsgiverne i Dansk Industri.

Har forberedt sig længe

De reelle forhandlinger begynder efter nytår, men 3F har længe været i gang med forberedelserne. Som noget nyt holdt forbundet i løbet af foråret møder i hele landet, hvor flere tusinde medlemmer deltog og kom med deres bud på de vigtigste overenskomstkrav. Byggegruppen alene holdt 16 møder.

Den stil ønsker forbundet at fortsætte, understreger Mads Andersen:

– I 3F arbejder vi aktivt for en øget inddragelse og aktivering af medlemmerne under hele processen med overenskomstforhandlingerne. Vores ambition er at nå ud til endnu flere medlemmer, end vi gjorde sidst, og vi er allerede rigtig godt på vej med at indfri den ambition.

Overenskomstforhandlingerne i 2020 berører direkte 3F-medlemmerne i fem af forbundets seks branchegrupper – Industrigruppen, Transportgruppen, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

I 3F arbejder vi aktivt for en øget inddragelse og aktivering af medlemmerne under hele processen med overenskomstforhandlingerne, siger Mads Andersen.
3F

På mødet i Odense vil de fem grupper komme med oplæg om de overenskomstkrav, som medlemmerne har peget på.

– Vi står sammen om OK20, og derfor giver det mening, at tillidsrepræsentanterne også ved, hvilke forslag der er vigtige på de andre områder, siger Mads Andersen og fortsætter:

– Når forhandlingerne er overstået, fortsætter vi også med at holde møder med medlemmerne for at komme ud og forklare og debattere branchernes forhandlingsresultater. Det er vores erfaring, at jo flere geografiske steder vi rammer, desto flere medlemmer bliver inddraget i processen.

Pres fra aktive medlemmer

Ifølge Arbejderens oplysninger er mødet i Odense kommet i stand efter pres fra aktive medlemmer, der ønsker et andet og mere positivt overenskomstforløb end i 2017, hvor de private overenskomster sidst blev fornyet. 

I 2017 stemte 60 procent af 3F-medlemmerne nej og 40 procent ja til det resultat, forhandlerne havde hentet hjem. I forbundets Byggegruppe stemte hele 77 procent nej, og i Transportgruppen nåede nej-stemmerne op på 63 procent. Selv i Industrigruppen, der med over 90.000 medlemmer er 3F's største, var der en overvægt af nej-stemmer på 51 procent mod 49 procent ja-stemmer.

Opfordringen til at stemme nej og til at iværksætte en egentlig kampagne under sloganet 'Nej til 42 timer' kom fra Stilladsarbejdernes Landsklub. Det skete som svar på arbejdsgivernes nye muligheder for med overenskomst 2017 i hånden at diktere systematisk overarbejde i fem timer om ugen, men også i utilfredshed med hele forløbet af forhandlingerne på byggeområdet, hvor oplevelsen var, at der aldrig var en reel forhandling på de enkelte overenskomster. Dertil en generel utilfredshed med overenskomstens alt for lave lønstigninger og manglende indrømmelser i forhold til social dumping.

>>LÆS OGSÅ: Nej til 42 timers arbejdsuge!

Utilfredsheden førte også til arbejdsnedlæggelser flere steder i landet.

>>LÆS OGSÅ: Storkonflikt eller ej? 

Trods modstanden i 3F blev det et samlet ja på 57,2 procent til de nye private overenskomster, og forløbet sendte store dønninger gennem Danmarks største fagforbund – ikke mindst i Byggegruppen. Siden har der været holdt et væld af møder om, hvor og hvad der gik galt. Møderne har givet anledning til selvransagelse både i branchegrupperne og blandt de fagligt aktive, der søsatte 'Nej til 42 timer'.

>>LÆS OGSÅ: 3F's byggeforhandlere på turné

Arbejdspladsernes krav

Sidstnævnte har konkluderet, at der alt for sent blev sat skub i mobiliseringen og aktiviteterne, som først for alvor begyndte at rulle, da overenskomstforhandlingerne nærmede sig afslutningen, og resultatet af forhandlingerne blev sat til afstemning. 

'Nej til 42 timer' gennemførte flere aktioner da først initiativet var sat i søen. Her er det en aktion udenfor Industriens Hus, hvor arbejdsgiverne i Dansk Industri har adresse.
AS

– Hvis vi vil se vores krav gennemført ved overenskomstforhandlingerne, så kræver det, at vi tager ansvar og skaber aktivitet på vores arbejdsplads, i klubber og fagforeninger, konkluderede Jacob Jespersen, der i 2017 var formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, da nej-kampagnen gjorde status efter OK17.

Han understregede, at det gælder hele vejen, når kravene bliver formuleret, under forhandlingerne, og når resultatet sendes til afstemning.

>>LÆS OGSÅ: Aktivitet og sammenhold giver resultater

Ligesom forbundet har gjort en indsats for at involvere flere medlemmer i optakten til OK20, så har også de aktive medlemmer lagt sig i selen for at få kollegerne til at tage stilling til overenskomsterne.

I februar og marts gennemførte bygningsarbejdere i flere af de største byer arbejdspladsbesøg, hvor de fik kollegerne til at udvælge de krav, som de mener, at 3F's forhandlere skal præsentere arbejdsgiverne for.

Kampagnen 'Sammen om OK20' har kastet sig over synliggørelse af arbejdspladsernes krav. Her er det et byggesjak fra Aarhus, der viser de krav, de mener skal i centrum ved OK-forhandlingerne.
Transport, Logistik og Byg

Og efter sommerferien har det tværfaglige og landsdækkende netværk skudt kampagnen 'Sammen om OK20' i gang. 

Kritik af indhold på Odense-mødet

De aktive 3F'ere ser gerne, at forbundet tager flere initiativer til at styrke samarbejdet og solidariteten på tværs af brancherne a la mødet i Odense på søndag.

– Det er godt, at vi får en melding fra de forskellige grupper på de temaer og krav, de arbejder med. Det giver et fælles overblik. Men til gengæld er det fuldstændigt i hegnet, at vi derefter skal diskutere sammenkædningsregler, siger Thorkil Jansen, der tiltræder som formand i 3F Transport, Logistisk & Byg Aarhus den 1. november. 

Han mener, det er fuldstændigt urealistisk at gennemføre ændringer af sammenkædningsreglerne i forbindelse med OK20. DA og FH kan ganske vist – i henhold til forligsmandsloven – aftale en anden afstemningsmodel, end at alle stemmer for alle, som det var sidst. Men det vil kræve et fælles fodslag de private forbund imellem, som ikke ser ud til at være til stede. 

– Jeg mener faktisk heller ikke, at der mangler forståelse for sammenkædningsreglerne blandt tillidsfolkene. Vi tog diskussionen med vores aktive og tillidsfolk umiddelbart efter OK 17. Opsamlingen dengang var, at sammenkædningsreglerne sådan set var gode nok, men at det er den politiske vilje til at finde fælles fodslag grupper og forbund imellem, der skal arbejdes med, siger Thorkil Jansen og tilføjer, at samme holdning kom tydeligt frem på talerstolen fra arbejdspladsernes tillidsfolk på 3F-kongressen i forrige måned.

Fuld skrue på mobiliseringen

Den kommende afdelingsformand mener derfor også, at en debat om sammenkædningsregler på mødet i Odense afsporer debatten i forhold til det, som burde være formålet med konferencen: At skabe fælles fodslag arbejdspladser og tillidsfolk imellem på tværs af fag, fra nu af og indtil der er landet en overenskomst, alle kan se sig selv i.

– Jeg synes, mødet skal bruges til at lufte alle gode forslag til fælles initiativer og aktioner, som kan bakke vores forhandlere op. De 900 tillidsvalgte skulle gerne tage hjem fra Odense med et fælles ønske om at stå sammen om OK20 og med en hel masse ideer til, hvordan det skal gøres i praksis, mener Thorkil Jansen og tilføjer:

– Men selvom dagsordenen er skruet skævt, er jeg sikker på, at tillidsfolkene vil bruge dagen på at diskutere samarbejdet fremover. Derfor har vi i afdelingen også sat fuld blus på mobiliseringen.

Også 3F København mobiliserer til søndagens møde. Det fremgår af den udtalelse om OK20, som blev vedtaget på afdelingens generalforsamling i mandags: "Vi vil arbejde for, at så mange tillidsrepræsentanter som muligt deltager i stormødet søndag den 27. oktober 2019 i Odense, som en opstart til mobilisering op til OK20."

I udtalelsen henviser 3F København til 3F's kongres i september måned, hvor forhandlerne gav tydelige signaler om, at de vil sikre, at ingen bliver efterladt på perronen. "3F København vil til enhver tid støtte op om, at alle medlemmerne skal kunne se sig selv i de færdige overenskomstresultater, hedder det videre i udtalelsen."

Arbejderen har snakket med en stribe tillidsfolk om mødet i Odense, men langt de fleste ønsker ikke at blive citeret. En del af dem kritiserer mødets indhold, og de siger til Arbejderen, at de af samme grund ikke har den store lyst til at deltage. Andre peger på, at det er alt for få tillidsfolk, der har mulighed for at deltage.

Der er 900 pladser, der er fordelt på de fem branchegrupper i forhold til deres størrelse.

Inspireret af de offentligt ansatte 

Aktivisterne på det private arbejdsmarked lægger ikke skjul på, at de håber, deres forhandlere vil tage ved lære af de offentligt ansattes overenskomst sidste år. De offentlige kunne på grund af et historisk sammenhold slutte et lige så historisk langt forhandlingsforløb med meget store ja-procenter i stort set alle fagforbund og rekord høje stemmeprocenter.

De kommunalt, regionalt og statsansatte mobiliserede internt i egne rækker og samarbejdede på tværs af alle fagforeninger og forbund. Eksempelvis samlede alle offentlige forbund over 10.000 tillidsfolk fra det offentlige område den 22. marts i Fredericia for at planlægge en aktiv konflikt. Mødet blev brugt til at inspirere hinanden og til at vise opbakning til forhandlerne, der havde indgået den meget omdiskuterede solidaritetspagt.

>>LÆS OGSÅ: Til stormøde med over 10.000 tillidsfolk

Og den 17. april – i forhandlingernes sidste fase – samlede fagforbundet FOA 2.000 tillidsvalgte til stormøde i Odense. Det skete samtidig med, at topforhandlerne på det kommunale, regionale og statslige område var samlet i Forligsinstitutionen i København til et sandsynligvis sidste forsøg på at lande en overenskomstaftale. Altså på et tidspunkt, hvor ingen vidste, om det endte med forlig eller forlis.

>>LÆS OGSÅ: FOA samler 2000 tillidsfolk

Ifølge Arbejderens oplysninger tyder intet indtil videre på, at HK, 3F, Dansk Metal og alle de andre fagforbund på det private område overvejer at indkalde til et landsdækkende stormøde for deres tillidsrepræsentanter i starten af det nye år.

Der forlyder heller intet om, hvorvidt 3F vil samle en større flok af forbundets tillidsvalgte på tværs af grupperne senere i OK-forløbet. Byggegruppen har imidlertid besluttet at holde møde i januar 2020.

Et uddrag af artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. okt. 2019 - 07:10   28. okt. 2019 - 09:28

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Køreplan OK 2020
  • Per 1. marts 2020 skal 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster. 
  • FH står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, der repræsenterer samlet 1,4 millioner lønmodtagere, både privat og offentligt ansatte. DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det danske private arbejdsmarked med tilsammen 22.400 medlemsvirksomheder.
  • FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet mæglingsforslag, uden at FH og DA har nikket ja til det.
  • De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. Arbejdsgiverne i Dansk Industri og det faglige forhandlingsfællesskab CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 230.000 lønmodtagere.
  • I køreplanen for 2020 har FH og DA aftalt, at inden der afsendes eventuelle konfliktvarsler, skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.
  • DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan. De stræber således efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. 
  • Arbejderen følger overenskomstforløbet. Du kan læse alle artiklerne her