30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

3F-medlemmerne står bag byggegruppens topforhandlere

Klar udmelding

3F-medlemmerne står bag byggegruppens topforhandlere

Forhandlingerne mellem 3F og Dansk Byggeri står i stampe. 3F's topforhandlere kræver et løft af de laveste lønninger og medlemmerne står bag dem.

Da Claus Von Elling ankom til det første møde med Dansk Byggeri i december måned blev han klappet ind af flere hundrede medlemmer. Medlemmerne står stadig bag 3F's forhandlere.
FOTO: Søren D. Andersen
1 af 1

I har vores fulde opbakning til at stå fast på kravet om en markant forhøjelse af lønnen for dem i bunden.

Vi er sådan set ved godt mod. Vi har et godt og retfærdigt krav, og vi har medlemmerne bag os.
Claus Von Elling, formand 3F's Byggegruppe

Sådan lød det entydige og klare svar fra medlemmerne af det 'store forhandlingsudvalg' til topforhandlerne i 3F's Byggegruppe, da de fredag formiddag sammen gjorde status på overenskomstforhandlingerne.

– Vi kan jo se, at der er kommet mange flere medlemmer i det lønspænd, der ligger nede omkring mindstelønnen, og at lønudviklingen i bunden af vores overenskomster er holdt nede i forhold til lønudviklingen i toppen af vores overenskomster, siger Claus Von Elling, formand for 3F's Byggegruppe, på Facebook efter dagens møde med forhandlingsudvalgets medlemmer fra hele landet. 

Højere løn som værn mod dumping

Bygningsarbejderne ser et markant løft til de lavestlønnede, som et afgørende redskab i kampen mod social dumping. Kravet har været gennemgående i hele optakten til OK20. Belært af erfaringerne fra OK17 har der været et klart mål fra fagligt aktive bygningsarbejderes side: at involvere så mange som muligt i formulering af krav til de nye overenskomster, og at sikre så meget aktivitet og synlighed om kravene som muligt.

>>LÆS OGSÅ: "Medlemmernes aktivitet skal holde forhandlerne til ilden"

>>LÆS OGSÅ: Bygningsarbejdere mobiliserer kolleger til OK20 

– Tilbagemeldingen fra forhandlingsudvalget er, at der er fuld opbakning til det her meget solidariske og meget retfærdige krav, og at vi gerne vil bruge dele af provenuet fra industriforliget til at løfte bunden i vores overenskomster, forklarer Claus Von Elling. 

Industriforliget faldt som det første på plads den 9. februar, og den 21. februar fulgte transportområdet trop med et forlig på fællesoverenskomsten. De to forlig er såkaldte gennembrudsforlig, og de lægger rammerne for de øvrige overenskomster på henholdsvis minimalløns- og normallønsområdet. 

>>LÆS OGSÅ: Bygningsfolk kræver mere end industriforlig

Solidarisk og retfærdigt krav

Claus Von Elling understreger, at bygningsarbejderne ikke vil have mere end  alle andre overenskomstgrupper.

– Vi skal ikke have mere, end HK'erne har fået på deres overenskomstforlig. Vi vil bare gerne selv have lov til at bestemme, at vi bruger nogle af pengene til at løfte bunden, siger gruppeformanden.

Ifølge Claus Von Elling var der en god stemning i forhandlingsudvalget, der åbent debatterer mulige scenarier af forhandlingerne med Dansk Byggeri. Indtil videre er arbejdsgiverne ikke klar til at imødekomme bygningsarbejdernes krav, og det er meget sandsynligt, at de videre forhandlinger fortsætter under Forligsinstitutionen.

– Vi er sådan set ved godt mod. Vi har et godt og retfærdigt krav, og vi har medlemmerne bag os, konstaterer Claus Von Elling.

Forhandlingsudvalget blev modtaget af en gruppe unge aktivister med det klare budskab, at arbejdsgiverne har penge nok.

Der er masser af penge til både at hæve mindstelønnen markant og forbedre andre områder i overenskomsten. Slå hul på pengetanken, lød opfordringen understøttet af farverige bannere.

>>LÆS OGSÅ: Pres på byggeriets forhandlere

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. feb. 2020 - 19:30   29. feb. 2020 - 12:00

OK 2020

noc@arbejderen.dk