21 Feb 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

3F kræver tilliden til dagpengesystemet genoprettet

Reaktion på ny privat ASE-forsikring

3F kræver tilliden til dagpengesystemet genoprettet

Flere år med løbende forringelser af dagpengesystemet har åbnet en ladeport for private lønforsikringer. ASE kommer med nyt tilbud, der er med til at undergrave et solidarisk dagpengesystem. 3F efterlyser politisk handling.

Politikerne skal gribe ind og sørge for højere dagpengedækning, som er én af forudsætningerne for, at dagpengesystemet igen kan skabe tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, mener 3F.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

3F's formand Per Christensen forlanger handling fra Folketingets partier for at genskabe tilliden til dagpengene.

Det betyder bare, alt andet lige, dårligere ordninger for helt almindelige 3F'ere.
Per Christensen, 3F forbundsformand

– Det er på høje tid med en politisk kovending, så tilliden til vores dagpenge bliver genskabt, udtaler han som reaktion på det udspil til lønforsikring, som den tværfaglige a-kasse ASE lancerede i mandags.

ASE's nye lønforsikring kan tegnes af udvalgte faggrupper med lav arbejdsløshed, og ASE stiller ikke krav om, at de, der tegner forsikringen, er medlem af en a-kasse. ASE forventer, at rundt regnet 250.000 lønmodtagere vil tegne den rene lønforsikring.

– Det seneste initiativ med private lønforsikringer målrettet særlige grupper er dokumentation for, hvad der sker, når man ikke vedligeholder vores dagpengesystem. Udfordringerne er bøjet i neon, understreger Per Christensen.

Lider under års misrøgt

Grundlæggende mener formanden for landets største fagforbund, at Danmark har et godt dagpengesystem. Problemet er, at politikerne på trods af advarsler fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne i Dansk Industri igennem flere år har forringet dagpengesystemet. De har skærpet kravet til medlemskab af en a-kasse og antallet af timer for at blive berettiget til dagpenge. Samtidig har de skåret drastisk ned på perioden, man kan få udbetalt dagpenge, og så er dagpengedækningen blevet mindre og mindre i forhold til lønnen.

Søren Becher er leder af a-kassen i 3F København. I en kommentar på Arbejderen.dk skriver han, at dagpengedækningen for en gennemsnitlig lønmodtager i dag ligger på mellem 50 og 60 procent. For lavtlønnede er forskellen mellem løn og dagpenge mindre, mens akademikere eller andre højtlønnede kan ende med at få dagpenge, der svarer til omkring 35 procent af deres tidligere løn.

>>LÆS OGSÅ: Kæmp for fair dagpenge

"Denne udvikling har åbnet en ladeport for de private løsninger – for de private tillægsforsikringer, der giver et tillæg ovenpå dagpengene og for de såkaldte 'rene lønforsikringer', der ligger helt udenfor dagpengesystemet," konkluderer Søren Becher.

400.000 private forsikringer

Omkring 400.000 lønmodtagere har i dag – ifølge Søren Becher – tegnet en privat tillægsforsikring, enten via deres forbund eller på anden vis.

Mens de med høje lønninger og i jobs med lav arbejdsløshed i stigende grad køber sig ud af en lav dagpengedækning med en privat løsning, så er langt hovedparten af 3F's medlemmer udelukket fra at tegne den type forsikringer, fordi de tjener for lidt, og fordi risikoen for at blive arbejdsløs i det job, de bestrider, generelt er for høj.

"De private forsikringsselskaber kan simpelt hen ikke tjene nok penge på 3F’s medlemmer," konstaterer Søren Becher.

I en video på Facebook får forbundsformand Per Christensen luft for de bekymringer, han ser med endnu et tilbud om en privat forsikringsordning udenfor det kollektive dagpengesystem.

– Jamen det betyder i værste fald, at 250.000 af de medlemmer, som skal understøtte hele dagpengesystemet, kan risikere at forsvinde over til en privat ordning. Og det betyder bare, alt andet lige, dårligere ordninger for helt almindelige 3F'ere, siger Per Christensen.

Solidariteten under pres

Asbjørn Sonne Nørgaard, vicedirektør og analysechef i tænketanken Cevea, deler 3F's bekymringer om, at de nye lønforsikringer især går ud over de lavtlønnede og lønmodtagere med størst risiko for at blive arbejdsløse.

– Hvis vi ikke finder nogle holdbare kollektive løsninger, frygter jeg, at de her forsikringer vil være et marked i vækst, udtaler han til A4 NU.

Dagpengesystemet bygger på en solidarisk tradition, hvor dem med lav arbejdsløshed er med til at betale for dem med høj arbejdsløshed. Men den solidaritet er ved at blive sat over styr, lyder advarslerne fra 3F.

Søren Becher skriver: "Der er ved at blive skabt et dagpengesystem for de velstillede med tilkøb af tryghed og et dagpengesystem for de dårligst lønnede med svag dækning og tilsvarende mangel på tryghed. De arbejdsløse bliver delt op i et A- og et B-hold." 

Smitter af på overenskomsterne

Både 3F's forbundsformand og den københavnske a-kasseleder mener, at det kan få indvirkning på overenskomsterne, hvis ikke politikerne får genrejst dagpengesystemet herunder en højere dagpengedækning, så det kan give tryghed ved arbejdsløshed.

– Vores seneste survey blandt 3F's tillidsrepræsentanter bekræfter behovet for at styrke dagpengeordningen. I modsat fald kræver tre ud af fire, at arbejdsgiverne skal betale en økonomisk kompensation ved afskedigelser, mens hver anden vil have forlænget opsigelsesvarslerne, siger Per Christensen.

Søren Becher mener, at et elendigt dagpengesystem presser lønningerne, fordi mange arbejdere vil gøre næsten hvad som helst for at undgå at få en fyreseddel. Skal den udvikling forhindres, kræver det et fælles krav om et bedre og solidarisk betalt dagpengesystem. "Det betyder ikke mindst, at bunden skal hæves, og at dagpengesatserne skal reguleres i takt med lønudviklingen." 

Mange tilbud om private forsikringer

ASE er ikke alene om at tilbyde lønsikring uden samtidig at kræve medlemskab af en a-kasse. Krifa har siden 2015 solgt jobforsikringer, og Frie, der tidligere gik under navnet Frie Funktionærer, sælger en lønforsikring. Krifa og Frie stiller forskellige krav til lønmodtagerne, for at de kan tegne og blive omfattet af forsikringen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. nov. 2019 - 10:28   28. nov. 2019 - 09:42

Dagpenge

noc@arbejderen.dk