01 Mar 2021  

KBH: Let skyet, 8 °C

3F Kastrup fylder 125 år midt i en turbulent tid

Fejrer jubilæum

3F Kastrup fylder 125 år midt i en turbulent tid

Lokal 3F-afdeling fejrer 125-års jubilæum i en svær situation, hvor antallet af arbejdsløse medlemmer er femdoblet det seneste år. Lokalhistorisk tidsskrift sætter fokus på fagforeningens historie.

Arbejdere på Kastrup Svovlsyrefabrik omkring 1891-1892. Arbejdere herfra var aktive i det første forsøg på at danne en fagforening for arbejdsmænd i Kastrup i starten af 1890'erne.
FOTO: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6979
1 af 1

Fagforeningen 3F Kastrup fylder i dag 125 år. Dagen fejres på afdelingens facebookside med taler, musik og hilsener. Festen er udskudt på grund af coronaepidemien.

3F Kastrup er en afdeling, man kan være stolt af. Det er en rigtig fagforening med hjerteblod.
Heidi Vrang Olsen, tillidsrepræsentant INC/Postnord i lufthavnen

Fagforeningen blev stiftet af en gruppe aktive arbejdsmænd på et møde på Kastrup Kro søndag den 23. februar 1896 og fik navnet Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og Omegn.

Det var tredje forsøg på at stifte en lokal organisation for arbejdsmænd, og denne gang lykkedes det. Fagforeningen har eksisteret lige siden og er dermed et år ældre end det landsdækkende Arbejdsmændenes Forbund i Danmark, som senere blev til SiD og nu 3F.

Afdelingen fejrer jubilæet i en svær situation, hvor mange medlemmer er fyret fra deres arbejde på grund af coronapandemien. Det gælder ikke mindst ansatte i lufthavnen, der udgør en stor del af 3F Kastrups medlemmer.

– Ufattelig meget er sket på de 125 år, der er gået. Vi har oplevet sejre og nederlag, men det er mest gået fremad, siger Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup.

Nede i bølgedal

– Lige nu er vi nede i en bølgedal. Vi står med en coronakrise, der overgår, hvad vi har oplevet i mange år. Arbejdsløsheden er femdoblet og mange tvunget på arbejdsfordeling, lokalaftaler er opsagt, og konkurs har vi også oplevet. Der er stort pres på lønninger og arbejdsforhold, tilføjer han.

Før coronaepidemien var der omkring 200 arbejdsløse medlemmer i 3F Kastrup. Det tal er femdoblet, så der i dag er 1000. Dertil kommer 500, der er tvunget på arbejdsfordeling, hvor de arbejder deltid og får supplerende dagpenge. Der er dog tale om forhøjede dagpenge som følge af de særlige coronaaftaler.

– Det kunne vise vejen for en generel forhøjelse af dagpengene for alle. Mange af de medlemmer, der ryger på dagpenge nu, får et chok, når de opdager, hvor lave dagpengene er. De har arbejdet i måske 37, 38 eller 39 år og har ikke tænkt nærmere over det, når deres fagforening snakkede om udhuling af dagpengene. Forhåbentlig kan den her situation give ny energi til kampen for en regulering af dagpengene, siger Henrik Bay-Clausen, der ikke lægger skjul på, at det sidste år har været meget hårdt for fagforeningens medlemmer.

Der er et massivt pres fra arbejdsgiverne for at få lønnen ned og forringet arbejdsforholdene.

– For at undgå fyringer og konkurser har tillidsfolkene flere steder lavet fornuftige kriseaftaler. Så kigger arbejdsgiverne til naboen og siger, at hvis de får noget billigere, vil vi have det samme. Det må ikke give en nedadgående spiral. Vi oplever også, at arbejdsgiverne koordinerer på tværs af firmaerne i lufthavnen. For eksempel bliver ingen længere fritstillet i opsigelsesperioden, fortæller formanden.

– Der er arbejdsgivere, som direkte vil sætte lønnen ned. Det krav er de ikke kommet igennem med. Men der er nul lønstigninger. Hvis ikke vi havde en fagforening nu, var vi nødt til at stifte den, tilføjer han.

Flertallet af fagforeningens medlemmer er i dag enten lufthavnsarbejdere eller skraldemænd. Dertil kommer ansatte på en række små og større private og offentlige virksomheder i Tårnby og Dragør.

Stiftelsen i 1896

Anderledes så det ud i 1896, da fagforeningen blev stiftet. Her var det arbejdsmænd fra en række af Amagers industrivirksomheder, der udgjorde kernen i den nye fagforenings medlemsskare.

"Den industrielle udvikling kom tidligt til Kastrup og til den del af Amager, hvor Amagerbro, Sundbyøster og Sundbyvester hører til. Det betød masser af begyndende industri med fabrikker og såvel små som store virksomheder. Her var ansat en del ufaglærte, som ad flere omgange forsøgte at organisere sig", skriver Lone Palm Larsen i det seneste nummer af Tårnby Kommunes lokalhistoriske tidsskrift "Glemmer Du".

I anledning af 3F Kastrups jubilæum handler hele tidsskriftet denne gang om fagforeningens historie. Det er Stads- og Lokalarkivet i Tårnby, der står for udgivelsen.

"Der var færre restriktioner på landet end i København – i forhold til opførelsen af fabrikker, omkring fabrikslovene og børnearbejde, hvilket øgede antallet af farlige og lugtende virksomheder rundt om hovedstaden – og særligt på Amager. I Kastrup blev kampen startet ved at sætte kræfterne ind ved fabrikken med de hårdeste arbejdsforhold af dem alle. Gødningsfabrikkens lockout i juni 1891 hjalp arbejdsmændene til at slutte sig sammen. Det var næppe det, fabriksejerne havde forestillet sig, da de udelukkede de ansatte fra at møde på arbejde", skriver Lone Palm Larsen.

"Arbejdsmændene på gødningsfabrikken var meget specialiserede, og de var svære at erstatte med skruebrækkere, derfor viste det sig, at det var nemmere at forhandle med virksomheden om forbedringer."

Hjælp fra Lyngsie og hans kone

Den kendte fagforeningsmand Michael Christian Lyngsie, der senere blev formand for Dansk Arbejdsmandsforbund, boede på Amager og hjalp til med oprettelsen af den lokale fagforening i Kastrup. Det samme gjorde hans kone Nielsine Lyngsie, der ved siden af at passe parrets børneflok også tog sig af at skrive breve til fagforeningens medlemmer, passe kontoret og føre regnskab.

Fagforeningen fik til en start adresse hos Lyngsie, der allerede var sortlistet af arbejdsgiverne og derfor ikke risikerede yderligere ved at være kontaktperson for Kastrup afdeling.

Arbejdsmændene udgjorde en broget skare, der var svære at organisere. Der kom hele tiden ny arbejdskraft ind fra landområderne, der var sultne efter et arbejde i byerne og ofte fandt sig i en dårligere løn og ringere vilkår. På Amager var der også en betydelig indvandring fra Sverige, der kunne løntrykke, hvis ikke man stod sammen i en fagforening om rimelige løn- og arbejdsforhold.

Lokalhistorisk Tidsskrift har læst ansættelsesprotokollerne fra Dansk Svovlsyre- og Superphosfabrik i perioden 1922 til 1939. De viser, at arbejdsmændene på fabrikken kom fra mange andre arbejdspladser – primært fra forskellige fabrikker som konservesfabrikken i Tømmerup, Kastrup Maskinfabrik, Kastrup Glasværk og kalkværket. Der var også en del beskæftiget ved gravearbejde i lergrave, tørvegrave eller ved byggeri. Blandt de ansatte var også tidligere søfolk eller fiskere, der brugte de hårdeste vintermåneder på fabrikken, samt folk, der tidligere havde arbejdet i landbruget.

Arbejdsmændene i landbruget var dengang daglejere og kunne i princippet godt organisere sig i fagforeningen, men var man eneste ansat på gården, var det ikke så let at gå imod sin arbejdsgiver.

"Med det som baggrund for at skabe en fælles fagforening for de ufaglærte, kan det bedre forstås, hvilken bedrift det var at organisere den ufaglærte arbejdskraft og skabe en succesfuld fagforening", skriver Lone Palm Larsen.

Billig margarine

Fagforeningens forhandlingsprotokol viser de goder, arbejderne efterhånden fik forhandlet sig til ved at organisere sig. I 1916 fik arbejderne på margarinefabrikken ret til tre dages sommerferie. På den tid var der ikke en generel ret til at holde ferie.

"Samme overenskomst sikrede en ugeløn på 55 kroner for en arbejdsuge på 51 timer – tillige kunne arbejderne købe margarine til fremstillingsprisen. Det frynsegode kan måske synes lidt komisk i dag, men dengang var margarine næsten en livsnødvendighed. Der var sjældent råd til smør eller fedt på en arbejdsmands brød, så margarinen fik pengene til at strække", skriver Lokalhistorisk Tidsskrift.

Lufthavnens betydning

I 1921 er Kastrup Lufthavn ved at blive anlagt, og mange arbejdsmænd er beskæftiget med flyvepladsen. Der blev agiteret for at få arbejdsmændene ind i Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup & Omegn, ligesom det blev forsøgt at presse arbejdsgiverne til kun at ansætte organiseret arbejdskraft til anlægsarbejdet. Senere voksede lufthavnen og blev den dominerende arbejdsplads på Amager, hvor størstedelen af 3F Kastrups medlemmer arbejdede.

"Luftfart er hovedomdrejningspunktet for at have en selvstændig 3F-afdeling i Kastrup, men vi er meget andet også. Det ses blandt andet i vores lovbestemte sikring af, at mindre brancher er repræsenteret i bestyrelsen, og i vores bevidsthed om at være blandet lokal 3F-fagforening", skriver 3F Kastrup på sin hjemmeside.

Med størsteparten af medlemmerne ansat i Kastrup Lufthavn er det klart, at coronakrisen med dens nærmest totale stop for luftfart har ramt den lokale fagforening hårdt.

– Men ligesom for 125 år siden vil vi med godt fagligt arbejde og gode tillidsfolk komme op af bølgedalen igen, fastslår Henrik Bay-Clausen.

Festen er udskudt

Jubilæet skulle have været fejret med en stor fest, men den er på grund af corona udskudt til fredag den 15. oktober.

Så i dag er fejringen virtuel og foregår på afdelingens facebookside med taler af Henrik Bay-Clausen, 3F's formand Per Christensen, Tårnbys borgmester og en lang række hilsener fra medlemmer, tillidsfolk og venner.

– 3F Kastrup er en afdeling, man kan være stolt af. Det er en rigtig fagforening med hjerteblod, erklærer for eksempel Heidi Vrang Olsen, der er tillidsrepræsentant i INC/Postnord i lufthavnen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. feb. 2021 - 12:26   23. feb. 2021 - 15:37

Fagforening

ur@arbejderen.dk