15 Nov 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 7 °C

3F kan afgøre fusion

Drama til det sidste

3F kan afgøre fusion

650 faglige topfolk deltager fredag i kongresser i LO og FTF, hvor de skal stemme om sammenlægning. 3F's 104 stemmer kan afgøre udfaldet i LO.

For to måneder siden sagde 3F's forbundsformand Per Christensen nej til en fusion mellem LO og FTF. Nu er 3F er parat til at ændre holdning, og 104 3F-stemmer kan afgøre LO-kongressens holdning.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Fredag afgør 650 topfolk fra store og små fagforbund om de to faglige hovedorganisationer LO og FTF skal lægges sammen til en ny faglig sværvægter med 1,5 millioner medlemmer.

Fronterne har længe været trukket op, og der har i både LO og FTF været tilhængere, modstandere og skeptikere af, at tømrere, sygeplejersker og økonomer skulle "under samme tag".

Hverken i LO eller FTF er det på forhånd sikkert, om fusionen går hjem. Dog har en helt ny udmelding fra 3F, der er LO's største medlemsorganisation, skabt forøget spænding om udfaldet af afstemningen på LO-kongressen.

3F's forbundsformand Per Christensen siger nu, at såfremt 3F bliver imødekommet på nogle ændringsforslag til det papir, der skal danne grundlaget for en fælles hovedorganisation, så "er 3F med".

Fra nej til ja?

For to måneder siden sagde en enig hovedbestyrelse i 3F nej til fusionstanken. I forrige måned smed 3F så en række ændringsforslag på bordet, og siden er der blevet arbejdet på højtryk i LO og FTF i håb om at ændre 104 nej-stemmer til ja-stemmer på LO-kongressen.

>>LÆS OGSÅ: 3F siger nej til fusion

– Det største udestående er lokalstrukturen. Vi mener, at hvis det ender med en ny stor hovedorganisation, bliver de lokale sektioner vigtigere end nogensinde før. Det er her, vi har indflydelse på børnepasning og på skolerne. På løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i kommunerne. På udlicitering af kommunale opgaver. Det handler i bund og grund om velfærd og om værdier. Derfor skal der være en stærk lokalstruktur, og derfor har vi arbejdet på at finde løsninger, siger 3F’s forbundsformand, Per Christensen til Fagbladet 3F.

Udtalelsen falder inden et møde i forbundets hovedbestyrelse torsdag. 

I FTF er det Finansforbundet, der slår sig i tøjret og vender tommelen nedad til fusions-planerne. Forbundet lægger ikke skjul på, at det vil søge imod Akademikernes hovedorganisation, AC, hvis fusionen bliver vedtaget. Blandt modstanderne i FTF-familien kan også nævnes it-forbundet Prosa og Farmakonomforeningen. 

>>LÆS OGSÅ: Fredag afgør LO og FTF om fusionsplan skal fortsætte

Danmarks Lærerforening, der er varme tilhængere af en samlet hovedorganisation, har bebudet, at de vil forlade FTF til fordel for LO, hvis fusionen glipper.

På samme måde kan der ske en opsplitning af HK, hvor et par af sektorerne kunne forlade HK og dermed LO for i stedet at skifte til FTF.

I både LO og FTF skal en fusion godkendes med to tredjedele af stemmerne. På kongressen i LO er der 400 delegerede, og derfor vil 134 delegerede – svarende til 1/3 af det samlede antal – være nok til at trække bremsen på fusionsplanerne.

FTF har et mere kompliceret system for deres kongres, hvor det absolutte medlemstal er afgørende. Her opgøres stemmetallet på antallet af medlemmer, som fordeles ud til de delegerede, hvilket betyder, at man skal ramme mindst 115.233 medlemmer, hvis man skal opnå 1/3 af stemmerne og muligheden for at sige fra overfor fusionen.

Formand for FTF Bente Sorgenfrey lægger ikke skjul på, at der lige nu i FTF er et snævert flertal for en fusion, men at det er så tæt, at det kan skride, hvis bare få stole står tomme i Odense på fredag.

– Vi har et flertal for fusionen med mindre, at nogen ikke når frem med toget eller er syge. For så kan vi få en udfordring. Men ellers går vi ud fra, at vi får et ja på vores kongres, siger Bente Sorgenfrey til Ugebrevet A4.

1,5 millioner medlemmer

Viser stemmeoptællingen på begge kongresser det krævede flertal for en fusion, så har Danmark en ny faglig hovedorganisation den 1. januar 2019. Det bliver nuværende formand for LO Lizette Risgaard, der i så fald kommer til at stå i spidsen for 1,5 millioner lønmodtagere, mens Bente Sorgenfrey, formand for FTF, bliver én af seks nye næstformænd.

11. apr. 2018 - 08:56   12. apr. 2018 - 14:07

Fusion

noc@arbejderen.dk
Kongresser om fusion
  • Fredag formiddag holder LO og FTF kongresser samtidig i Odense. Vedtages det i begge organisationer at danne en ny, fælles organisation, sker stiftelsen fredag eftermiddag. 

  • Det kræver 2/3 flertal både i LO og i FTF at nedlægge sig selv.

  • Der er 400 delegerede på LO-kongressen og 250 på FTF-kongressen. 3F alene har 104 delegerede.

  • Bliver den nye faglige hovedorganisation til noget får den cirka 1,5 millioner medlemmer

Kilde: Fagbladet 3F