17 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 22 °C

3F glæder sig, men....

Færre mister dagpengeret

3F glæder sig, men....

Beskæftigelsesministeren glæder sig over, at færre har opbrugt dagpengeretten end tidligere. I 3F's a-kasse er glæden forbeholden: Dagpengeperioden er forkortet, og hvad hvis der kommer en ny krise?

– Der er en indbygget risiko for, at stadig flere vil falde ud af dagpengesystemet, hvis vi igen løber ind i økonomiske kriser, mener forretningsfører i 3FA Eva Obdrup.
FOTO: Søren Zeuth
1 af 1

Markant færre opbruger dagpengeretten. Det viser nye tal Jobindsats.dk for 1. halvår 2017.

I 1. halvår 2017 opbrugte 102 personer i gennemsnit dagpengeretten om ugen, mens det i samme periode året før var 280 personer. Samlet set har knap 2.900 personer opbrugt dagpengeretten i årets første seks måneder. Til sammenligning var det cirka 7.300 personer i 1. halvår 2016. 

Bliver der fyret 150.000 personer, ville der med de gamle regler gå fire år, før det fik alvorlige konsekvenser for den enkelte. Nu går der to.
Verner Sand Kirk, Danske A-kasser

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) glæder sig over udviklingen, som han tilskriver fremgangen i økonomien og det nye dagpengesystem, som trådte i kraft den 1. januar 2017:

Der er sket et markant og i særdeleshed vigtigt fald i antallet af personer, der opbruger deres dagpengeret. Det er meget positivt. Et af hovedformålene med reformen er netop at styrke incitamentet til at arbejde, som er en central del af det nye dagpengesystem.

Med de nye dagpengeregler blev det muligt at forlænge den to-årige dagpengeperiodeperiode, hvis man indimellem har haft arbejde. En dags arbejde kan veksles til to ekstra dage med dagpenge. En måned til to måneder og et halvt års arbejde til et helt års forlængelse. Ifølge Beskæftigelsesministeriet har over halvdelen af de personer, der ville have opbrugt dagpengeretten i 2017, gjort brug af den fleksible genoptjeningsret.

108.000 private job

Oveni kommer udviklingen i beskæftigelsen.

– Siden sommeren 2015 er den private beskæftigelse steget med næsten 108.000, og det giver langt bedre muligheder for at finde arbejde – også af kortere varighed, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Eva Obdrup, forretningsfører i 3FA, er enig med ministeren i, at "de økonomiske konjunkturer er gode og at antallet af jobåbninger har været stigende" de seneste år.

– Det er klart, at dette alt andet lige er medvirkende til at reducere antallet af medlemmer, der mister dagpengerettet, siger Eva Obdrup fra 3F's a-kasse til Arbejderen.

Hun ser imidlertid en alvorlig risiko for, at et konjunkturtilbageslag vil betyde, at arbejdsmarkedet fryser til, og at mobiliteten og "jobomsætningen på arbejdsmarkedet" som følge deraf vil falde.

– Det betyder med andre ord, at der vil være en indbygget risiko for, at stadig flere medlemmer vil falde ud af dagpengesystemet, hvis vi igen kommer til at opleve økonomiske kriser, understreger Eva Obdrup og tilføjer, at de seneste års ændringer af dagpengereglerne kan være med til at sløre de reelle konsekvenser af afkortningen af dagpengeperioden.

Direktør i Danske A-kasser Verner Sand Kirk har tidligere - da en kvartalsopgørelse også viste, at færre mistede dagpengeretten - luftet sine forbehold. Han mener, det er misvisende at sammenligne antallet af udfald under forskellige dagpengeregler. 

– Hvis du havde opbrugt din ledighedsperiode på to år lige før jul sidste år, faldt du ud, hvis du ikke havde genoptjent fuld dagpengeret. Hvis du opbrugte den nogle uger senere - for eksempel 2. januar i år - og havde haft nogle dage, ugers eller måneders arbejde indimellem, har det gjort, at du er blevet forlænget og ikke er faldet ud, forklarer Verner Sand Kirk til Ugebrevet A4.

To år er kort tid

Verner Sank Kirk peger på konsekvenserne, hvis arbejdsløsheden pludselig stiger.

– Hvis vi får en ny finanskrise, og der bliver fyret 150.000 personer, ville der med de gamle regler gå fire år, før det fik alvorlige konsekvenser for den enkelte. Nu sker det allerede efter to, siger han.

De nye tal på Jobindsats.dk viser også, at antallet af personer, som hverken modtager en offentlig ydelse eller lønindkomst i den måned, de opbruger dagpengeretten, er steget fra 8,6 procent i 1. halvår 2016 til 39,1 procent i 1. halvår 2017.

01. dec. 2017 - 05:00   01. dec. 2017 - 05:10

Dagpenge

noc@arbejderen.dk