22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

3F-afdelinger vil forhindre pensionsalder over 68 år

Vil sætte pensionsalderen på holdt

3F-afdelinger vil forhindre pensionsalder over 68 år

Folketinget skal i år beslutte, om pensionsalderen skal være højere end de 68 år fra 2030, som de allerede har vedtaget. 12 3F-afdelinger søsætter kampagne for i første omgang at sætte pensionsalderen i stå.

På de seneste to kongresser i 3F har tilbagetrækningsalderen været et hedt emne. Billedet er fra kongressen i 2016, hvor 3F Ungdom gennemførte en aktion i protest mod udsigten til en forlængelse af arbejdslivet.
FOTO: PN
1 af 1

Lørdag gik en ny facebookside i luften. Den har overskriften 'STOP 68 – Nej til højere pensionsalder.'

Det kan godt være, at levealderen stiger, men vores kroppe kan ikke holde til at arbejde længere end i dag.
Allan Busk, 3F Aalborg

"Mener du lige som os, at vi alle uanset fag har ret til en værdig alderdom sammen med børnebørnene, og at vi ikke vil have verdens højeste pensionsalder i Danmark. Så skynd dig ind og like Stop68," lyder opfordringen fra 11 jyske 3F-afdelinger og en enkelt fynsk, der står bag initiativet. 

Den 1. januar i år steg pensionsalderen med et halvt år til 66 år. Som konsekvens af velfærdsforliget fra 2006 og den senere tilbagetrækningsreform fra 2011 har et flertal i Folketinget allerede besluttet, at pensionsalderen i 2030 skal være på 68 år, men senere i år – sandsynligvis i oktober – skal politikerne tage stilling til, om pensionsalderen skal endnu højere op.

– Vi skal have stoppet den her fortsatte stigning i pensionsalderen som det første. Det kan godt være, at levealderen stiger, men vores kroppe kan ikke holde til at arbejde længere end i dag, siger Allan Busk, formand for 3F Aalborg, til Arbejderen.

Han mener, at en pensionsalder på 68 år fra 2030 i forvejen er rigelig høj og også for høj. Han ser gerne, at den igen kommer ned på 65 år.

På Facebook skriver 3F-afdelingerne, at alt for mange medlemmer allerede i dag slides op eller dør, inden de når pensionsalderen. "For eksempel når hver fjerde murer aldrig at nyde alderdommen sammen med familien. Derfor giver det ingen mening at hæve pensionsalderen i takt med levealderen. Politikerne må kigge på virkeligheden."

Fair pensionsalder satte danmarksrekord

På 3F's kongresser i 2016 og den seneste i 2019 har tilbagetrækning og pensionsalder fyldt meget.

Efter kongressen i '16 var 3F primus motor i en kampagne som modtræk til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) forslag om at fremrykke stigningen i pensionsalderen mere end aftalt i tilbagetrækningsreformen. En underskriftsindsamling med kravet om en fair pensionsalder satte danmarksrekord i underskrifter på nettet, og det lykkedes at forpurre Lars Løkkes plan.

Ved kongressen i 2019 pålagde de delegerede forbundet, der er Danmarks største, at arbejde for at stoppe stigningen i pensionsalderen.

>>LÆS OGSÅ: Enigt 3F vil sætte en stopper for stigning i pensionsalderen

Både FOA og HK Privat har taget tilsvarende beslutninger på deres respektive kongresser.

Aktiviteter på bedding 

– Med det her initiativ vil 3F-afdelingerne være med til at holde gryden i kog. Det kommer meget mere end en facebookside, men nu starter vi der. Flere netværk og organisationer er i gang landet over, og der bliver demoer, happenings, foretræde for Folketinget og meget mere for at stoppe det her vanvid, forklarer Allan Busk.

Tidligere i denne uge – den 4. februar – blev et andet tiltag for at stoppe stigningen i pensionsalderen sat i søen.

>>LÆS OGSÅ: Kampagne skal stoppe pensionsalderen ved 68 år

Det initiativ har flere af de samme 3F-afdelinger som medunderskrivere sammen med formænd for andre fagforeninger, blandt andre FOA, Dansk El-forbund, Malerforbundet og Blik & Rør.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. feb. 2020 - 13:00   10. feb. 2020 - 10:50

Pensionsalder

noc@arbejderen.dk
Tilbagetrækningsreformen
  • Den såkaldte tilbagetrækningsreform blev aftalt i foråret 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale. Men aftalen hæves folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022, så folkepensionsalderen vil være 67 år i 2022. 
  • Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år gradvist fra 2018-2023 ved at hæve efterlønsalderen.

  • Nedslidte kan få seniorførtidspension, når de har mindre end fem år til folkepensionen. Der stilles samme krav til tabt arbejdsevne som for ansøgere til førtidspension.

  • Ifølge velfærdsreformen fra 2006, indgået mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale, skal pensionsalderen hæves fra 67 til 68 år i 2030. Og pensionsalderen skal fortsat stige, indtil en folkepensionist i gennemsnit kun har 14,5 år tilbage at leve i.

Du kan læse mere om tilbagetrækningsreformen her