09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

200.000 afviser højere pensionsalder

Ny Danmarksrekord

200.000 afviser højere pensionsalder

I weekenden rundede fairpensionsalder.dk 200.000 underskrifter. Det kan regeringen ikke sidde overhørig, mener 3F, der står bag kampagnen for at forhindre højere pensionsalder.

Den 11.2. dannede Kirketorvet i Vejle rammen om en protest mod regeringens planer om at hæve pensionsalderen, og mere end 200.000 har skrevet under på 3F's kampagne fairpensionsalder.dk.
FOTO: PN
1 af 1

I weekenden tog 3F's forbundsformand Per Christensen og murersvend Louis Jacobsen ud på en fælles opgave bevæbnet med en boremaskine. De skulle skifte tallene på 3F's reklame for fairpensionsalder.dk., der pryder plankeværket ved Christiansborg Slotsplads i København.  

Det er hamrende uretfærdigt og pil-skævt igen at ville tvinge lønmodtagerne til at udskyde deres pension.
Per Christensen, 3F

Efter få minutters arbejde kunne man læse, at 200.000 danskere har skrevet under i protest mod regeringens forslag om at hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år med virkning fra 2025 - fem år tidligere end det, der nu er politisk besluttet.

– Vi vil bruge hver eneste underskrift til at presse regeringen og overbevise de sidste tvivlere i Folketinget om, at det er hamrende uretfærdigt og pil-skævt igen at ville tvinge lønmodtagerne til at udskyde deres pension, siger Per Christensen til Fagbladet 3F.

Danmarksrekord

Underskrifterne gør Danmarks største fagforbund til indehaver af Danmarksrekorden i underskrifter på nettet.

Den tidligere rekordindehaver var underskriftsindsamlingen i 2014 mod den danske stats salg af DONG aktier til den amerikanske bank Goldman Sachs. Trods 200.000 underskrifter lykkedes det som bekendt ikke at spænde ben for den handel. 

Det er da heller ikke nok, at folk går ind på en hjemmeside og markerer, at de er utilfredse. Utilfredsheden skal ud på gaden, mener Bjarne Lykke. 

Med den begrundelse stod den jyske tillidsmand bag en demontration mod et længere arbejdsliv. Demonstrationen fandt sted i hjembyen Vejle den 11. februar.

– Det er fantastisk flot med så mange underskrifter, men protesterne skal fortsætte. Personligt mener jeg, at det ikke er nok at bremse regeringens plan, siger Bjarne Lykke til Arbejderen.

Han ser gerne, at pensionsalderen og reglerne for tilbagetrækning bliver rullet tilbage til det, der gjaldt før Velfærdsforliget i 2006 og Tilbagetrækningsreformen i 2011. I indhold handler de om, at pensionsalderen skal stige i takt med, at den gennemsnitlige levealder bliver højere.

– Jeg havde en forventing om, at folk tog hjem fra Vejle og arbejdede på at stable tilsvarende protester på benene i deres by eller lokalområde. Der kommer ingen initiativer fra oven. Det er tillidsfolkene selv, der skal sætte noget i gang, siger Bjarne Lykke.

Fokus på OK 2017

Lige nu er der overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked og fuld fokus på dem. Forhandlingerne nærmer sig afslutningen, og det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er sket noget efter demonstrationen i Vejle, siger flere tillidsfolk, som Arbejderen har snakket med.

Finn Jenne, der er afdelingsformand i 3F Frederikshavn, hælder også til den udlægning. Han deltog sammen med en flok tillidsrepræsentanter fra lokale arbejdspladser i demoen i Vejle og stemningen i bussen hjem var, at protesterne mod et længere arbejdsliv skulle rulle videre. 

– Skal der ske noget i Frederikshavn eller omegn, så skal initiativet komme fra arbejdspladserne. Så skal vi nok bakke op, siger Finn Jenne til Arbejderen.

–  På fredag skal jeg til bestyrelsesmøde i LO og vil rejse debatten dér. En højere pensionsalder rammer ikke kun 3F's medlemmer, men også medlemmer fra andre fagforbund. Og det er nu, vi skal puste til ilden.

3F's kampagne har fået opbakning fra andre fagforbund som Fødevareforbundet NNF, FOA og HK, men ved demonstrationen i Vejle var det mest 3F'ere, der var til stede.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. feb. 2017 - 16:01   26. jun. 2020 - 12:16

Fair pension

noc@arbejderen.dk