21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

100 håndværkerbiler bryder loven

Mistanke om snyd med skat og moms

100 håndværkerbiler bryder loven

Fagligt aktive har tre gange været på besøg på byggeriet af BIO4 for at tjekke, om de udenlandske biler er RUT-registreret. Det har foreløbig resulteret i op mod 100 anmeldelser til SKAT.

Thomas Strømsholt (med megafon) foran HOFOR-byggepladsen i København. Byggepladsen er flere gange blevet blokeret, fordi arbejdsforholdene ikke har været i orden. Nu er den gal med den lovpligtige RUT-registrering.
FOTO: Morten Larsen
1 af 1

Næsten 100 udenlandske håndværkerbiler, som er parkeret ved byggeriet af Amagerværkets nye blok, BIO4, er blevet anmeldt til SKAT af Byggefagenes Samvirke.

Den manglende RUT-registrering indikerer, at firmaerne sandsynligvis ikke har sat sig ind i den danske lovgivning.
Thomas Strømsholt, talsperson for stilladsarbejderne

Tre gange, i april, juni og juli, har fagligt aktive fra Byggefagenes Samvirke, Dansk Metal og stilladsarbejderne været på kontrolbesøg på byggepladsen, som er landet største. Her har de konstateret, at ingen af de udenlandske håndværkerbiler havde den lovpligtige "RUT-erklæring" liggende i forruden.

Mangler RUT-erklæringen skal det udløse en bøde på 5000 kroner. Dermed står de udenlandske underentreprenører til bøder på op mod en halv million kroner. 

Hvad gør SKAT?

– Hvis et udenlandsk firma ikke har den lovpligtige RUT-seddel i forruden, så er der en risiko for, at firmaet ikke ønsker at oplyse myndighderne om, at man er tilstede i Danmark og dermed betaler skat og moms. Men den manglende RUT-registrering indikerer også, at firmaet sandsynligvis heller ikke har sat sig ind i den øvrige danske lovgivning, herunder overenskomster, løn, ferie og arbejdsmiljølovgivning, siger Thomas Strømsholt til Arbejderen.

Han er talsperson for stilladsarbejderne på pladsen og deltog i kontrolbesøget den 2. juli og har anmeldt en lang række udenlandske firmaer på byggepladsen til SKAT. 

Fagforeningerne har forgæves forsøgt at få SKAT til at oplyse, om SKAT har reageret på de anmeldelser, de løbende har fået siden april. 

– Vi har gentagne gange henvendt os til SKAT om ulovlighederne. SKAT burde håndhæve reglerne, men det gør de tilsyneladende ikke. Det undrer mig. SKAT mangler ikke ansatte, når det gælder om at jagte kontanthjælpsmodtagere. Her er der tale om en stor byggeplads, der jonglerer med milliarder, siger Thomas Strømsholt.

Han mener, at SKAT burde tjekke op på forholdene og bede om at få udleveret yderligere dokumentation.

– Men vi har intet hørt fra SKAT. Det undrer mig. Der kan potentielt hentes 500.000 kroner i bøder til den danske statskasse, og det er vigtigt at reagere, så der bliver sendt et signal om, at de her udenlandske firmaer skal registrere sig i RUT og vise, at de er registreret, så der kan komme styr på skat og moms-indbetalinger.

Tavshedspligt

SKAT (som har ændret navn til Skattestyrelsen) ønsker hverken at af- eller bekræfte, om man har modtaget en anmeldelse. Styrelsen ønsker heller ikke at oplyse, om man er gået videre med sagen – og i så fald, hvor langt man er kommet.

"Af hensyn til den udvidede tavshedspligt kan Skattestyrelsen ikke udtale sig om konkrete borgere og virksomheder. Skattestyrelsen kan dog generelt oplyse, at alle anmeldelser, Skattestyrelsen modtager, visiteres for, om de eventuelt er relevante for en nærmere kontrol. Udvælgelsen af kontrolemner sker ud fra risiko og væsentlighed", skriver styrelsen i en mail til Arbejderen.

Bag byggeriet på Amagerværket står HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og overborgmester Frank Jensen (S) er ansvarlig bygherre.

Fagforeningerne ved ikke præcis, hvor mange ansatte, der er på byggepladsen, men de gætter på omkring 1000 fordelt på mange forskellige faggrupper blandt andet elektrikere, smede, rørlæggere, betonarbejdere og stilladsarbejdere. Siden en blokade i maj måned har stilladsarbejderne lavet systematiske besøg på BIO4 efter aftale med HOFOR. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jul. 2018 - 07:00   12. jul. 2018 - 09:15

HOFOR

ml@arbejderen.dk
Om HOFOR

HOFOR opstod i 2013 via en fusion mellem Københavns Energi og vandselskaberne i de otte ejerkommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner.

Udover vand forsyner HOFOR København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København.

HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme.

Kilde: HOFOR