18 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

– Vi retter os efter ombudsmanden

Løfte fra letbanedirektør:

– Vi retter os efter ombudsmanden

Juristerne ved Aarhus Letbane skal finde ud af, hvilke papirer 3F har ret til at få udleveret, siger direktør for Aarhus Letbane ovenpå ombudsmandens afgørelse af 3F-klage over manglende aktindsigt.

– Vores jurister vil nu gennemgå rapporterne for at finde ud af, hvad 3F skal have udleveret, siger direktør for Aarhus Letbane Claus Rehfeld Moshøj.
FOTO: Jens Hasse, Chili foto
1 af 1

Når juristerne vender tilbage fra ferie om cirka 14 dage, så vil det første, de kaster sig over, være kontrolrapporterne, siger letbanens direktør Claus Rehfeld Moshøj til Arbejderen.

At 3F ikke har fået papirene med ud af døren, er ikke det samme som, at vi har noget at skjule.
Claus Rehfeld Moshøj, direktør Aarhus Letbane

Rapporterne er et led i letbanens egenkontrol af, om arbejdet med at bygge Danmarks første letbane bliver udført i henhold til de sociale klausuler, som den italienske hovedentreprenør ASAL og de mange underentreprenører har skrevet under på. 

– Vi tager naturligvis ombudsmandens afgørelse alvorligt. Jeg har noteret mig, at han siger, at for så vidt angår personfølsomme oplysninger, så er vi i vores ret til at afvise aktindsigt. Hvad vi så skal udlevere, er vi nødt til at kigge nærmere på, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Frem med den sorte pen

I kontrolrapporterne, som letbanen har betalt revisionsfirmaet Ernest & Young for at lave, er der blandt andet kopi af de forskellige firmaers kontrakter og lønsedler med navne. 

– Sat lidt på spidsen, så skal vores jurister tage stilling til, om vi bare kan føre en sort pen hen over navnene og så ellers udlevere papirerne til 3F, forklarer letbanedirektøren.

Claus Rehfeld Moshøj forventer, at efter den juridiske gennemgang og gennemsyn ved den italienske hovedentreprenør ASAL, så lander papirerne i postkassen hos 3F.

– Jeg er da spændt på, hvad vi får udleveret, efter at Aarhus Letbane hele fem gange tidligere har afvist, at 3F kunne få aktindsigt, siger konsulent ved 3F Aarhus Rymarken, Søren Fisker, til Arbejderen.

Ifølge ham har 3F bedt om at se papirer på letbanearbejdernes løn og arbejdsvilkår ved de forskellige firmaer, ligesom 3F også har været interesseret i at se, om firmaerne lever op til klausulerne om at ansætte lærlige og oprette praktikpladser. 

Lukkethed skaber mistro

Hans kollega faglig sekretær Niels Eliasen har tidligere sagt til Arbejderen, at den manglende åbenhed om vilkårene for letbanearbejderne er svær at tolke som andet end, at der er forhold, som Aarhus Letbane ønsker at skjule for offentligheden.

Det afviser Claus Rehfeld Moshøj på det kraftigste. Han fortæller, at der løbende har været møder med 3F og de andre fagforeninger, der dækker de fag, der arbejder på projektet. Møder der er blevet brugt til orientering om, hvad Aarhus Letbane gør for at sikre, at ASAL-konsortiet overholder gældende danske løn- og arbejdsvilkår på letbanens mange byggepladser.

– Vi har gennemgået rapporterne, men 3F har ikke fået papirene med ud af døren. Det er ikke det samme som, at vi har noget at skjule.

– Vi har bedt ASAL om at bygge en letbane, og de har skrevet under på en kontrakt med sociale klausuler. Kogt ned på en Maggiterning, så er det ASAL's fulde og hele ansvar, at det, der står i kontrakten teknisk og arbejdsmarkedsmæssigt, bliver opfyldt. De skal leve op til den kontrakt, de selv har underskrevet, understreger Claus Rehfeld Moshøj.

Et politisk ansvar

Ud over at få adgang til papirer, så 3F kan kontrollere om arbejderne får det, de er berettiget til, så efterlyser fagforeningen også, at de lokale politikere tager større ansvar. 

"Bestyrelsen som bla. består af politikere fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland må nu træde i karakter og føre den kontrol, som vi som skatteydere må forvente. Herunder medvirke til at sikre ordnede forhold for arbejdstagerne," udtaler Benny Vangsgaard, formand for Anlægs og Bygningsgruppen i 3F Rymarken i en pressemeddelelse.

Han gør opmærksom på, at milliardprojektet i Aarhus bliver bygget for offentlige midler, og at det derfor er i samfundets interesse, at der ikke foregår social dumping eller andre ulovligheder på letbanen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jul. 2017 - 12:31   15. jul. 2017 - 12:38

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk