21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Østjyske tillidsfolk vil være klogere på EU

Mødes og debatterer

Østjyske tillidsfolk vil være klogere på EU

25 tillidsfolk i Østjylland vil sætte gang i debatter og foredrag i fagbevægelsen og skabe dialog mellem folk, der er bekymrede for udviklingen i EU.

ARKIVFOTO: Debatten om EU's indflydelse på løn og arbejdsvilkår og udviklingen i Danmark i det hele taget skal ud på arbejdspladserne, mener folkene bag EU-faglig forsamling.
FOTO: PN
1 af 1

Den 21. juni så et helt nyt fagligt initiativ dagens lys: EU-faglig forsamling. 

Bag initiativet står en flok østjyske tillidsfolk. De ønsker at sætte gang i debatter og foredrag i fagbevægelsen og skabe dialog mellem folk, der er bekymrede for unionsudviklingen. 

EU-faglig forsamling er ikke kun for folk, der har en 100 procent afklaret holdning til EU.
Per Nielsen, buschauffør

– Mange er kommet i tvivl om deres holdning til EU, ikke mindst efter valget af Trump som præsident i USA, og efter at briterne stemte for at melde sig ud, siger Per Nielsen, der er én af initiativtagerne til EU-faglig forsamling, til Arbejderen:

– Briternes beslutning bliver brugt af EU-lederne som anledning til at skubbe på mere EU-integration. Men hvad vil det betyde for Danmark, for vores arbejdspladser, den sociale tryghed og velfærden. Det er vigtigt at tage den her diskussion - at få rejst usikkerheden.

Bredden er afgørende

Til daglig er Per Nielsen buschauffør, han er medlem af 3F og næstformand i Faglig Chaufførklub Stilling. Foreløbig støtter 25 tillidsrepræsentanter, fagligt valgte og fagforeningsformænd op om initiativet. Ud over 3F'ere er der folk med fra BUPL, Malerforbundet, FOA, Akademikerne og Dansk Metal, og de kommer fra Horsens, Skanderborg, Aarhus, Randers og Djursland.

Per Nielsen ser tilslutningen fra arbejdsplads-valgte og den faglige bredde som nogle af netværkets største styrker og som en væsentlig forudsætning for at få bredt debatten og dialogen om EU ud på arbejdspladser, i klubber og fagforeninger: 

– Og det er vigtigt at slå fast, at EU-faglig forsamling ikke kun er for folk, der har en 100 procent afklaret holdning til EU. Faktisk har vi gjort en særlig indsats for at få folk med, som er i tvivl og er usikre på, hvor EU bevæger sig hen. Initiativet består både af EU-modstandere og af tvivlere med det til fælles, at de gerne vil diskutere EU og EU's indflydelse.  

EU og overenskomsterne

Olav W. Bertelsen er fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet. Han ser overenskomstforhandlingerne i foråret som eksempel på, at EU sniger sig ind stadig flere steder og påvirker udviklingen på det offentlige arbejdsmarked. 

– Konkret ville Moderniseringsstyrelsen indføre en fælles europæisk pensionsordning, som minimum for alle udenlandske ansatte på universiteterne. Det lykkedes heldigvis ikke. Jeg håber, at det her initiativ kan være med til at blotlægge, hvor stor indflydelse EU reelt har på vores vilkår på arbejdspladserne og på mulighederne for selv at forhandle dem, siger Olav W. Bertelsen til Arbejderen.

For ham er det afgørende, at EU-faglig forsamling ikke kun rejser EU-debatten med det formål at styrke EU-modstanden:

– Netop det gør det til en vigtig konstruktion. Ellers ville vi ikke nå bredt nok ud, og det er debatten for vigtig til. Vi skal belyse EU's indflydelse for at gøre folk klogere.

Hellere velfærd end EU

Birgitte Andersen bevæger sig i en helt anden verden end den akademiske TR-kollega. Hun er chauffør og tillidsrepræsentant ved vognmandsfirmaet Marius Pedersen, hvor hun kører industriaffald. Den kvindelige tillidsrepræsentant håber, at hun i EU-faglig forsamling kan hente viden og facts, som hun kan bruge, når hun snakker med kollegerne om EU's indflydelse.

– Chaufførbranchen er jo udsat for et enormt pres fra udenlandske chauffører, som kører for usle lønninger. Hvis vi ikke bekæmper den socialde dumping, så går det ud over vores velfærd. Og det står jo slemt nok til i forvejen, siger Birgitte Andersen til Arbejderen.

Efter hendes mening betaler Danmark alt for mange penge til EU. Stod det til Birgitte Andersen skulle pengene i stedet bruges på at lappe alle de huller, der efterhånden er i det danske velfærdssystem, så blandt andet arbejdsløse, pensionister og hjemløse får den hjælp, de har behov for.

Plejer at stemme ja

I 3F Djursland er Heidi Karnøe helt ny på posten som faglig sekretær. Hun har en baggrund som gravermedhjælper og har indtil for nylig været tilhænger af EU.

– Jeg kommer fra en familie, der stemmer ja, og så har jeg egentlig bare gjort som dem. Men en møderække her i fagforeningen om handelsaftalerne CETA og TTIP fik mig til at tænke, at det da vist ikke var så godt det hele. Jeg ser noget mere nuanceret på EU i dag, og jeg vil fremover sætte mig mere ind i tingene, før jeg stemmer, siger Heidi Karnøe.

EU-faglig forsamling holdt sit første offentlige arrangement den 30. august, hvor det var udbredelsen af Working Poor, der var emnet. Begrebet dækker over, at stadig flere EU-borgere er fattige, selvom de har et arbejde.

Nye initiativer

Mødet blev benyttet til samtidig at præsentere initiativet, og den forberedende arbejdsgruppe blev udvidet til syv personer. 

– Det første vi går i gang med bliver noget med EU's indflydelse på de offentlige budgetter, nu hvor kommuner og regioner er midt i budgetlægningen, fortæller Per Nielsen.

På mødet kom der mange andre ideer på bordet til det videre arbejde. Blandt andet blev det foreslået at invitere en faglig repræsentant fra England til Danmark for at fortælle om, hvad Brexit får af konsekvenser for arbejdernes løn og arbjedsvilkår. Andre mente det kunne være en god idé at kigge den sociale protokol, som Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) mener vil sikre en bedre beskyttelse af arbejdernes rettigheder og af de nationale regler om konfliktret og faglige rettigheder i alle EU-lande.

Som hjælp til at udbygge kredsen af tillidsrepræsentanter, så debatten om EU kan komme ud på endnu flere arbejdsplader, er der udarbejdet en pjece, der fortæller mere om, hvem der foreløbig bakker op om EU-faglig forsamling, og hvad man gør, hvis man gerne selv vil være med. 

Man kan også følge EU-faglig forsamling på Facebook.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. sep. 2018 - 15:15   12. sep. 2018 - 14:04

EU-debat

noc@arbejderen.dk
Hans Martin Andersen
Formand Malerforbundet Afdeling Midtjylland

– EU´s indre marked presser løn og arbejdsvilkår og øger behovet for en effektiv fagbevægelse, der ikke er begrænset af hensynet til den fri bevægelighed.

– Til trods for tiltag gennem overenskomsterne er vores rettigheder under konstant pres. Vi ønsker lige konkurrencevilkår, men også lige rettigheder på de danske arbejdspladser, uanset nationalitet. Det er derfor vigtigt, at vi i dansk fagbevægelse får en længe tiltrængt debat og forholder os kritisk til et stadigt mere omfavnede EU.

Susanne Ovy Petersen
Gruppeformand Industri 3F Aarhus Rymarken

– Det er vigtigt med et forum, hvor vi kan diskutere konsekvenser og muligheder af vores medlemskab af EU. Især fordi det har stor indflydelse på den politik, som Folketinget har mulighed for at gennemføre.

– EU har også indflydelse på den måde, vores arbejdsvilkår udvikler sig på og dermed stor indflydelse på, hvordan VI fagligt politisk kan udvikle vores samfund og den danske model. 

– Jeg håber, vi på en forståelig måde kan formidle vigtig viden om EU til vores kolleger. 

Claus Salomon Ørskou
Formand Byggefagenes Samvirke Århus

– Hver dag ser jeg de lemfældige forhold, som kolleger fra de østeuropæiske lande og Tyskland bliver budt, når de arbejder i Danmark. Alt for ofte arbejdes der uden dansk overenskomst, og arbejdsmiljø og sikkerhed er nærmest ikke-eksisterende.

– Arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed i EU er en direkte bombe under den danske model.

– EU er kapitalens projekt, og der standses ikke op, før vi alle er nede på laveste fællesnævner - fagligt og sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt.

EU-faglig forsamling

EU-faglig forsamling blev stiftet den 21. juni 2018.

Initiativet er taget af fagligt aktive folk fra Østjylland og bliver støttet af tillidsrepræsentanter, fagligt valgte og fagforeningsformænd fra både offentlige og private fagforeninger.

EU-faglig forsamling vil sætte gang i debatter og foredrag i fagbevægelsen og skabe dialog mellem folk, der er bekymrede for unionsudviklingen.