05 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Årets gang i billeder

2018 rinder ud

Årets gang i billeder

2018 blev et begivenhedsrigt år, hvor ikke mindst et langstrakt overenskomstforløb trak positive spor. Arbejderen laver her nogle nedslag fra årets gang krydret med fotos taget af avisens fotografer og læsere.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

År 2018 har været begivenhedsrigt og præget af mange aktiviteter - ikke mindst på den faglige front. Men også andre spørgsmål har sat sit præg på den politiske dagsorden i Danmark. 

Vi tager et tilbageblik krydret med nogle af de mange fotos, som Arbejderens fotografer og læsere har bidraget med til årets nyheder.

Det startede med overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked. Fronterne blev trukket op fra start og det tegnede til en benhård arbejdsgiveroffensiv med krav om øget fleksibilitet, beskedne lønstigninger og angreb på frokostpause og andre overenskomstvundne rettigheder.

Både KL og Moderniseringsstyrelsen - henholdsvis de kommunale og statslige arbejdsgivere - fik i februar måned besøg af offentligt ansatte.

Den 22. februar demonstrerer offentligt ansatte udenfor KL-bygningen i København. De kræver, at der kommer gang i overenskomstforhandlingerne.

Offentligt ansatte demonstrerer udenfor KL-bygningen i København. De kræver, at der kommer gang i overenskomstforhandlingerne.

Den 26. februar var det Moderniseringsstyrelsens tur til at få besøg af de offentligt ansatte.

Den 26. februar var det Moderniseringsstyrelsens tur til at få besøg af sygeplejersker og andre offentligt ansatte

På mindre end en uge bryder forhandlingerne sammen på både samtlige overenskomstområder. Det trækker op til storkonflikt.

Forligsmand Mette Christensen indkalder 1. marts både statens, regionernes og kommunernes overenskomstforhandlere til møder i Forligsinstitutionen i et forsøg på at finde løsninger på de sammenbrudte overenskomstforhandlinger. 

Pædagoger, 3F'ere, FOA-medlemmer, HK'ere, sygeplejersker, lærere og andre offentligt ansatte tager imod forhandlerne, da de møder op.

Den 2. marts sender Forhandlingsfællesskabet første varsel om konflikt omfattende 80.000 medlemmer. Strejkevarslet følges op med kravet om, at offentligt ansatte får del i det økonomiske opsving og sikres realllønsfremgang ved OK18.

Fem dage senere svarer innovationsminsiter Sophie Løhde (V) igen og varsler lockout af 120.000 statsansatte. De regionale og kommunale arbejdsgivere følger trop og ialt 450.000 offentligt ansatte vil blive lockoutet, hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen ikke fører til et resultat.

I takt med at strejke og lockout nærmer sig, begynder stadig flere private faggrupper at udtrykke solidaritet med de offentligt ansatte.

>>LÆS OGSÅ: 3F Aalborg støtter de offentlige

– Mener vi noget med, at vi vil have ordentlig velfærd, kræver det, at de, som arbejder for at give os den, også har ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor er det vigtigt, at faglige organisationer på det private område bakker op om de offentligt ansatte kollegers kamp, sagde Ulla Jeppesen, daværende formand for HK it, medie og industri Hovedstaden, til Arbejderen.

Facebook blev brugt flittigt af murere og andre faggrupper på det private arbejdsmarked til at vise støtte til kollegerne i den offentlige sektor
Privat

De offentligt ansatte forbereder sig på en aktiv konflikt.  

>>LÆS OGSÅ: Københavnske tillidsfolk forbereder aktiv konflikt

Og den 22. marts er flere end 10.000 medlemmer på tværs af alle offentlige fagforbund samlet til stormøde i Fredericia. Deltagerne beslutter at gå hjem og arrangere demonstrationer i de største byer tirsdag den 10. april - den dag arbejdsgivernes stor-lockout af 450.000 ansatte kan træde i kraft.

Flere end 10.000 offentligt ansatte var til stormøde i Fredericia og gjorde klar til en aktiv konflikt

Kreativiteten og stemningen var i top på stormødet

Innonvationsminister og boss for de statsansatte Sopfie Løhde lagde hårdt ud forud for overenskomstforhandlingerne med en melding om at der havde været lønfest i det offentlige og at det skulle der bremses op for.

Den 10. marts bliver der gennemført demonstrationer og manifestationer i København, Odense, Aarhus, Esbjerg, Frederikshavn, Rønne, Varde og Randers.

Dagligt foregår der et væld af overenskomstaktiviteter. En populær aktivitet er morgenuddeling af løbesedler, der fortæller om de offentligt ansattes og arbejdsgivernes krav.

En populær overenskomstaktivitet var uddeling af løbesedler

Fagligt aktive i andre lande følger også med i de offentligt ansattes overenskomstkamp og støtter op om deres krav.

Den europæiske faglige sammenslutning ETUC, eller EFS på dansk, opfordrer i en støtteerklæring indtrængende de danske offentlige arbejdsgivere til at sikre, frie kollektive forhandlinger og trække truslen om lockout tilbage.

ETUC advarer regeringen mod at spekulere i et regeringsindgreb, der sætter den frie forhandlingsret ud af spil.

Sebastian ter Burg/Creative Commonds

Onsdag den 25. april indgår 12 forbund på det regionale område forlig med en lønramme på 8,1 procent. 

Hurtigt falder de øvrige områder på plads, og resultatet sendes til urafstemning blandt medlemmerne. De vedtager med overvældende flertal overenskomstresultaterne.

Da boet efter det langstrakte forhandlingsforløb bliver gjort op lyder konklusionen, at det gennem et historisk sammenhold mellem alle faggrupper i både kommuner, regioner og staten lykkedes at bryde Sophie Løhdes snævre lønramme og tvinge alle krav om nye forringelser af bordet.

>>LÆS OGSÅ: Kamp om fælles værdier udløste solidaritet

Regeringen og de offentlige arbejdsgivere mødte op til overenskomstforhandlingerne med krav om løntilbageholdenhed, mere lokalløn, mindre indflydelse til fagforeningerne, forringelse af seniorordningerne og dårligere ansættelsesforhold og arbejdstidsregler for ansatte på sygehusene.

Resultatet og sammenholdet fejres med en stor sejrsfest hos 3F København fredag den 8. juni.

Og for at runde OK18 af, så har erfaringerne fra et forbilledligt sammenhold givet inspiration til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2020, hvor forberedelserne er gået i gang. Det vil Arbejderen skrive meget mere om i det nye år.

Et andet spørgsmål, som har fyldt i Arbejderens spalter i årets løb er den fortsatte kamp for at sikre, de overenskomster og regler for arbejdsmiljø som allerede gælder - det vil sige kampen mod social dumping.

Privat

Onsdag morgen den 18. april blokerer stilladsarbejdere portene til Amagerværket og prestigebyggeriet BIO4.

Stilladsfolkene har mistet tålmodigheden med Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR og Københavns Kommune, der står bag byggeriet af den nye kraftværksblok BIO4. På byggepladsen vrimler det med udnelandske håndværkere på dumpinglønninger og arbejdsmiljøet er langt under danske standarder.

Efter tre dages effektiv blokade bliver der lavet en aftale mellem hovedstadens forsyningsselskab HOFOR og Stilladsarbejdernes Brancheklub i København, der sikrer, at kun folk med 'papirerne i orden' må bygge stilladser på værket.

1. maj er den imidlertid gal igen. Det tjekkiske stilladsfirma, der havde problemer med at overholde kravene til sikkerhed ved stilladsbygning, har ikke styr på indbetaling af pension.

Stilladsarbejdere og andre håndværkergrupper reagerer promte og etablerer ny blokade af BIO4.

Morten Larsen

Et andet spørgsmål, der har fyldt i Arbejderens spalter i det snart forgangne år, er byggebranchen kamp mod det livsfarlige stof asbest. Masser af gamle bygninger bliver i disse år renoveret og fjernvarmerør bliver skiftet ud. Her støder håndværkerne ofte på asbest i blandt andet tagplader, isoleringsmateriale og fliselim.

Medlemmer af Rør & Blikkenslagernes Fagforening København har i over et år haft problemet tæt inde på kroppen - i bogstaveligste forstand.

I forbindelse med blandt andet Københavns Kommunes renovering af det gamle fjernvarmesystem er flere end 100 rørsmede uden deres viden blevet udsat for asbest på deres arbejde.

I september måned bliver samtlige partier i Folketinget enige om en 'asbestplan', der skal sikre, at færre risikerer at blive udsat for asbest, og at ældre bygninger i Danmark bliver fri for asbest på sigt. 

Trods gode tiltag skal planen iværksættes uden tilførsel af ekstra penge, og planen indeholder ikke byggefagforeningernes ønske om en landsdækkende registrering af asbest.

>>LÆS OGSÅ: Øget fokus på asbest uden nye penge

Nye faggrupper har i årets løb sat sig i bevægelse for ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det gjaldt således for guider, billetsælgere og ansatte i administrationen ved Canal Tours, der i august måned sendte strejkevarsel til ejerne.

Tre dage før strejken skulle starte, sagde Canal Tours og Strömma ja til at indgå overenskomst for alle ansatte. Forinden var gået et halvt års forhandlinger uden resultat.

Arbejdskraftens frie bevægelighed og den vedvarende kamp mod undergravelse af overenskomster og faglige rettigheder har intensiveret debatten om EU - også i fagbevægelsen.

Det får en flok tillidsrepræsentanter og fagligt aktive i Østjylland til i juni at starte 'EU-faglig forsamling'. Med initiativet ønsker de at sætte gang i debatter og foredrag i fagbevægelsen og skabe dialog mellem folk, der er bekymrede for unionsudviklingen. 

Andrea Siggard

Især i efterårs- og vintermånederne har forholdene for de ansatte i DSB været indgående belyst i Arbjederen. 

Sidste år meldte DSB sig ind i den private arbejdsgiverforening DI, og lokomotivførere, togførere og stationsbetjente skal overgå fra en statslig til en privat overenskomst. Forhandlingsklimaet mellem DSB's ledelse og Dansk Jernbaneforbund har til tider været på frysepunktet og forhandlingerne om nye lokalaftaler er endnu ikke på plads.

Arbejdsretten afgjorde, at det var lovligt at DSB meldte sig ind i DI og skiftede en statslig overenskomst ud med en privat.
Dansk Jernbaneforbund

Den 18. november var 900 buschauffører samlet til stormøde i Odense. Chaufførernes har sat sig for at gøre noget ved deres arbejdsforhold. En undersøgelse, som 3F har foretaget blandt chaufførerne viser, at de eksempelvis har store problemer med alt for stramme køreplaner, som resulterer i, at de ikke altid får de pauser, de har krav på.

Chaufførerne har i de seneste uger op til jul holdt lokale lyttemøder med politikere og trafikselskaberne for at få dem til at ændre køreplanerne.

Arbejderen.dk

Landets buschauffører har også været på gaden for at oplyse passagerer om deres arbejdsforhold.

Mange af de faglige kampe fortsætter i 2019, hvor Arbejderen satser på at være på pletten.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. dec. 2018 - 06:42   22. dec. 2018 - 06:50

År 2018

noc@arbejderen.dk