28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

2020 indledt med en pensionsalder på 66 år

Senere tilbagetrækning

2020 indledt med en pensionsalder på 66 år

Fra i år kan man tidligst få folkepension, når man er 66 år. Både efterløns- og pensionsalder er på vej op, og i år skal politikerne drøfte, om den skal stige yderligere.

Fra 1. januar 2020 er den officielle pensionsalder 66 år. Senere i år skal politikerne tage stilling til, om de vil hæve pensionsalderen mere, end de allerede har besluttet, så den i 2035 stiger til måske 69 år.
FOTO: Andrea Siggard
1 af 1

Indgangen til år 2020 og et nyt årti varslede samtidig en stigning i pensionsalderen til 66 år.

Det er fint for dem, der har lyst og kan arbejde længere, men vi har også bare nogle grupper, der kommer i klemme.
Frederik I. Pedersen, cheføkonom i 3F

Da var det præcis et år siden, pensionsalderen sidst blev sat op fra 65 til 65,5 år. Stigningen fortsætter frem mod i første omgang 2022. Da vil pensionsalderen være 67 år, og det vil den være indtil år 2030, hvor den stiger til 68 år. Sideløbende med at pensionsalderen stiger, vil også efterlønsalderen stige fra de nuværende 63 år til 65.

Det sker som en konsekvens af det såkaldte velfærdsforlig fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011. Politikerne bag reformerne har aftalt, at de hver femte år skal tage stilling til pensionsalderen. De skal senere i år beslutte, om de fra 2035 vil sætte pensionsalderen yderligere i vejret – eksempelvis til 69 år.

Senere tilbagetrækning bekymrer

Udsigten til flere år på arbejdsmarkedet vækker stor bekymring blandt de lønmodtagere, som har et langt og typisk fysisk hårdt arbejdsliv bag sig. Af en artikel i Fagbladet 3F fremgår det, at den stigende tilbagetrækningsalder og efterlønsalder har fået sygefraværet til at stige. Ligesom flere har fået et ekstra halvt år på førtidspension. 

– Tilbagetrækningsalderen stiger markant. Det er fint for dem, der har lyst og kan arbejde længere, men vi har også bare nogle grupper, der kommer i klemme, siger cheføkonom i 3F Frederik I. Pedersen til Fagbladet 3F.

Han gør opmærksom på, at ikke alle kan holde til flere og flere år på arbejdsmarkedet, og det gælder ikke mindst medlemmerne af 3F, der arbejder blandt andet i byggebranchen, indenfor rengøring og transport.

Forbund vil stoppe stigende pensionsalder

Netop tilbagetrækningsalderen har i årevis været et hedt politisk emne og var til debat på flere faglige kongresser i efteråret 2018.

HK's private sektor lagde ud. Senere i september holdt 3F kongres, og de delegerede besluttede, at Danmarks største fagforbund skal arbejde for at "ændre i velfærdsforliget således, at den planlagte stigning af pensionsalderen i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med eftersyn og justering af forliget". 

>>LÆS OGSÅ: Enigt 3F vil sætte en stopper for stigning i pensionsalderen

Beslutningen kom i hus efter flere timers heftig debat, og efter at flere 3F-afdelinger havde opgivet at komme igennem med deres oprindelige forslag om, at 3F skulle arbejde for en afskaffelse af velfærsforliget.

>>LÆS OGSÅ: Processen bag 3F's opgør med højere pensionsalder

I oktober måned var det så FOA's tur til at holde kongres. 

>>LÆS OGSÅ: FOA kræver velfærdsforliget afskaffet

S-regeringen har lovet en løsning 

Tilbagetrækningsalderen var ligeledes et emne i valgkampen sidste år, der førte til et regeringsskifte. S-regeringen har lovet at finde en løsning, så særligt nedslidte kan gå tidligere på pension.

Ifølge Arbejderens oplysninger vil regeringen have de netop opstartede overenskomstforhandlinger overstået, inden den fremlægger et forslag til en konkret model for tidlig tilbagetrækning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jan. 2020 - 05:10   10. jan. 2020 - 13:55

Tilbagetrækning

noc@arbejderen.dk
Pensionsalder

Et bredt politisk flertal bestående af den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vedtog i 2006 det såkaldte Velfærdsforlig om, at tilbagetrækningsalderen skal stige, når levetiden også stiger.

Som konsekvens af den beslutning og Tilbagetrækningsreformen vedtaget i 2011 bliver pensionsalderen frem til 2022 hævet fra 65 til 67 år. I 2030 bliver den yderligere sat op til 68 år.

Hele 68,7 procent af befolkningen er imod at hæve pensionsalderen, og blot 12,3 procent er for. Det viser en helt ny meningsmåling med 1004 medvirkende, foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Kilde: 3F og Folketinget.dk