19 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Færre tillidsfolk end i Arriva

DSB går efter TR-systemet

Færre tillidsfolk end i Arriva

DSB's krav til færre tillidsrepræsentanter blandt lokoførerne svarer til, at hver tillidsvalgte skal varetage interesserne for over 80 kolleger. I Arriva er forholdet én til 25.

De tillidsvalgte for lokoførerne ved DSB får travlt. De skal varetage interesserne for mere end 80 kolleger.
FOTO: René Strandbygaard
1 af 1

Siden DSB onsdag i sidste uge afbrød forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund og torsdag fratog samtlige 99 tillidsrepræsentanter deres hverv, har vi intet hørt.

Vi skal også på det faglige område ligne andre markedsorienterede virksomheder.
Poul Gemzøe-Enemark, forhandlingschef DSB

Det fortæller Dansk Jernbaneforbunds formand Henrik Horup til Arbejderen:

– DSB spiller lige nu højt spil og forsøger at give det indtryk, at man blot kan drive virksomheden hen over hovedet på medarbejderne. Men hvis en direktør tror, at han kan få succes uden at have sine medarbejdere med, så har han grundlæggende misforstået sin opgave. Den nuværende situationen er helt uholdbar - også for virksomheden. 

Fra 99 til 29

Sagen er den, at DSB i forhandlingerne med jernbaneforbundet om blandt andet en ny arbejdstidsaftale har krævet, at det antal tillidsrepræsentanter, som varetager 2500 kollegers interesser, reduceres fra 99 til 29. 

– Det er uacceptabelt at skære antallet af tillidsrepræsentanter ned med 70. Det er helt åbenlyst, at DSB går direkte efter at begrænse fagbevægelsen, mener Henrik Horup.

>>LÆS OGSÅ: DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

DSB's forslag svarer til én tillidsrepræsentant pr. 87 ansatte mod tidligere 25 - eller nogenlunde det samme som i Arriva. Ved den private togaktør servicerer ni tillidsrepræsentanter således 222 ansatte.

Hverken HK Trafik & Jernbane eller FO Jernbanedrift blev stillet overfor samme krav til reduktion i antallet af valgte tillidsfolk, da de forhandlede med DSB om nye arbejdsforhold for medlemmerne. Det bekræfter Dennis A. Jørgensen, formand for HK Trafik & Jernbane, og formand for FO Jernbanedrift Jens Christian Kjeldsen overfor Arbejderen. 

HK-forbundet organiserer cirka 1100 ansatte i DSB, der blandt andet står for billetsalg, styring af trafik og køreplanlægning. De har 31 tillidsrepræsentanter, hvilket svarer til, at de hver varetager interesserne for cirka 35 kolleger.

FO jernbanedrift har godt 1300 beskæftigede medlemmer ved DSB, DSB Vedligehold A/S, S-Tog og Banedanmark. 

Både Dennis A. Jørgensen og Jens Christian Kjeldsen forstår reaktionen fra Dansk Jernbaneforbund.

– FO ville aldrig have accepteret en forringelse af tillidsmandssystemet. Det er vores hjerteblod - her går vi sgu ikke på kompromis, understreger Jens Christian Kjeldsen.

Arbejderen har modtaget følgende forklaring fra forhandlingschef i DSB, Poul Gemzøe-Enemark, på, hvorfor DSB ikke ændrede antallet af tillidsreræsentanter for HK og FO:

– Industriens Funktionæroverenskomst (IFO) har bestemmelser, der betyder, at overenskomstgrundlaget, herunder antallet af tillidsmænd, skal fortsætte ved overgang til funktionæroverenskomsten. Jernbaneoverenskomsten indeholder ikke lignende bestemmelser.

Han siger videre, at de 29 tillidsrepræsentanter, som DSB har tilbudt, at Dansk Jernbaneforbund kan vælge, svarer til andre landsdækkende virksomheder med produktion uden for normal kontortid.

Markedsorienteret ledelse

– Hvis den størrelsesorden kan virke for andre virksomheder, så mener vi også at den kan for DSB. Vi skal også på det faglige område ligne andre markedsorienterede virksomheder, og vi vil løbende kigge på vores organisation med henblik på at sikre dette, siger Poul Gemzøe-Enemark.

>>LÆS OGSÅ: EU's jernbanepakke afsporer offentlig togdrift

Sammenligner man eksempelvis med store statslige arbejdspladser som Skat eller poltiet, så opererer de - ifølge Dansk Jernbaneforbund - med rundt regnet én tillidsrepræsentant pr. 50 ansatte.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. nov. 2018 - 13:32   07. nov. 2018 - 08:51

DSB

noc@arbejderen.dk