29 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let regn, dis, 9 °C

Danmark støtter kupforsøg i Venezuela

Danmark støtter kupforsøg i Venezuela

Danmarks udenrigsminister optræder som politisk lakaj for EU og USA, når han støtter den selvudråbte "præsident" i Venezuela. Der bør lægges folkeligt pres på regeringen for at få ændret denne politik.

Den selvudråbte "fungerende præsident" Juan Guaido (i midten) deltager ofte i voldelige opstande og aktioner. Her råber han slagord i spidsen for en studenterdemonstration, som han har arrangeret foran universitet i Caracas.
FOTO: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Kommunistisk Parti vender sig mod kupforsøget i Venezuela. EU har i denne sag vist sig som USA's forlængede arm i Europa, og Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen fremstår som det nyeste udtryk for de sidste 30 års imperialistiske og blodige danske udenrigspolitik. Denne politik må ændres. 

Kupforsøget mod Venezuelas legitime præsident, Nicolas Maduro, følger et mønster, som vi kender i forskellige variationer fra Jugoslavien over Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraine.

EU-parlamentet og EU-regeringer, som nu støtter kupmageren Juan Gaidó i Venezuela, risikerer at udløse en blodig konflikt.

Enhver tågesnak om, at EU kan og skal være et fornuftens modstykke til galskaben i USA under præsident Trump, står klædt af til skindet. EU og USA spiller olieselskabernes, storkapitalens og højrekræfternes spil. 

Det politiske mønster

Derfor tilsidesættes FN-pagten, international lov og landes suverænitet. Påstandene om at ville beskytte fred, menneskerettigheder og demokrati er så hule som aldrig før.

Kupforsøget mod Venezuelas legitime præsident, Nicolas Maduro, følger et mønster, som vi kender i forskellige variationer fra Jugoslavien over Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraine og flere andre krige og interventioner for at styrte en regering, der var eller er uønsket i Washington og blandt europæiske stormagter.

Det er også et gentaget mønster, at skiftende danske regeringer blindt støtter op om denne folkemorderiske politik. Den danske regerings og udenrigsminister Anders Samuelsens støtte til en gemen kupmager af værste skuffe i Caracas er blot sidste eksempel.

De argumenter, som trækkes frem af kuppets bagmænd og støtter, er uden hold i virkeligheden.

Blandt de mest anvendte hører vi:

  • - at Nicolas Maduro ikke er valgt ved et gyldigt valg. Men valget i maj 2018 kan der ikke rejses tvivl om. Det fulgte alle valglovens og valgsystemets regler, og internationale valgobservatører har ikke haft nogen alvorlige kritikpunkter. Tidligere har USA's forhenværende præsident Jimmy Carter betegnet Venezuelas valgsystem som et af de sikreste og mest gennemskuelige i verden. At oppositionen ved udsigt til et valgnederlag besluttede at boykotte valget er helt uden betydning for dets legitimitet. Det var blot et taktisk træk, som USA's og andre regeringer efterfølgende udnyttede til ikke at anerkende den valgte præsident og dermed lægge grunden til det kup, som nu udfolder sig.
  • - at Juan Guaidó som formand for parlamentet skulle have en særlig ret til at udnævne sig selv til landets præsident er urigtigt af mindst to grunde: Dels kan parlamentets formand kun indsættes som midlertidig præsident, hvis landet ikke har en legitim præsident; og det har Venezuela. For det andet er det parlament, som Guaidó er formand for, suspenderet efter en kendelse i Højesteret, fordi der blandt dets medlemmer er mindst fire, som der er rejst begrundet tvivl om er retmæssigt valgt tilbage i december 2015. Parlamentet, der har et flertal af oppositionsmedlemmer, har afvist kravet om nyvalg i de fire omtalte kredse, hvorfor Højesteret med rette har suspenderet parlamentet, med henvisning til at det handler ulovligt. Desuden har dette illegale parlament allerede i foråret 2016 vedtaget en amnestilov, som giver amnesti til oppositionsfolk, der bevisligt har deltaget i kriminelle handlinger og terroraktioner som ildspåsættelse og drab på politiske modstandere. Det dokumenterer, at menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper ikke er på dette parlamentflertals dagsorden.
  • Et tredje argument er, at Guaidó er en forkæmper for demokrati og menneskerettigheder, og at han modigt har kæmpet i årevis for ædle motiver. Det er en så tyk løgn, at det ville tage enhver journalist eller dansk udenrigsminister mindre end fem minutter at indsamle en håndfuld beviser på, at manden er uddannet, købt og betalt af magtcentre i USA som CIA, National Endowment for Democracy, USAID. Der er billeddokumentation for, at Guaidó i 2010, 2014 og senere har været i spidsen for voldelige opstande og aktioner.

Læg pres på regeringen og Folketinget

Kommunistisk Parti opfordrer medlemmerne af Folketinget til at pålægge regeringen og udenrigsministeren at omgøre den erklærede støtte til kupforsøget i Venezuela.

Vi opfordrer alle demokratiske, faglige og folkelige kræfter til med al kraft at lægge pres på de danske politikere og regeringen samt til at udtrykke støtte til Venezuelas ret til fred, ikke-indblanding og selvbestemmelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danish Communist Party (KP) international@kommunister.dk www.kommunister.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. feb. 2019 - 08:45   12. feb. 2019 - 08:50

fra Kommunistisk Parti, Internationalt Udvalg