18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Jeanette Sjøbergs blog

Jeanette Sjøbergs billede
Set i lyset af den betydning skolelærdom har for alle børn, er det tankevækkende, at man ikke indgår en central arbejdstidsaftale, som kan understøtte lærerne i at varetage deres vigtige opgave.
Jeanette Sjøbergs billede
Coronakrisen har understreget betydningen af fællesskaber både på arbejdet og privat. Nedlukningen skete af hensyn til mennesker og menneskeliv. Lad os håbe, at genstarten fortsætter med at sætte menneskelige værdier og arbejdsfællesskaber højt.
Jeanette Sjøbergs billede
Kampen for en kollektiv aftale om lærernes arbejdstid, som den daværende S-ledede regering satte ud af kraft med en lov i 2013, handler om igen at gøre den danske model gældende på alle områder af arbejdsmarkedet.
Jeanette Sjøbergs billede
Det går ikke, at det alene er politikere, der formulerer, hvordan skole og undervisning skal udvikles. Derfor har DLF udarbejdet et folkeskoleideal med ønsket om at starte en vigtig samfundsdebat om folkets skole.
Jeanette Sjøbergs billede
Hvis vi ønsker at bevare folkeskolen, må besparelser og underprioritering af folkeskolen stoppes. Derfor er det vigtigt, hvordan du stemmer ved et kommende folketingsvalg.
Jeanette Sjøbergs billede
Regeringens nye udspil om justering af folkeskolereformen er godt. Meget tyder på, at det igen er tid til at koncentrere sig om skolens kerneopgave, nemlig undervisningens indhold.
Jeanette Sjøbergs billede
Ingen ved endnu, hvordan OK18 lander. Men uanset hvad så er faggrupper og befolkningen rykket tættere sammen om de ansattes vilkår og den fælles velfærd.
Jeanette Sjøbergs billede
Lærerne var de første, der fik den finanspolitiske damptromle at føle i 2013. Siden har mange andre faggrupper oplevet, at arbejdsgivernes respekt for aftalesystemet er helt forsvundet.
Jeanette Sjøbergs billede
Uddannelsespolitikken kan ikke alene løse manglen på faglært arbejdskraft. Det forudsætter, at der også sker forbedringer af den førte arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og socialpolitik.
Jeanette Sjøbergs billede
På tværs af alle fag og brancher ønsker arbejdsgiverne en tiltagende egenrådig regulering af arbejdsvilkårene. Det slår igennem både i forhold til offentlige og private overenskomster.
Abonnér på RSS - Jeanette Sjøbergs blog