18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Jacques Hershs blog

Hyperkapitalismens historiske krise skaber større interesse for kapitalismekritik og det socialistiske perspektiv. Det skal dog tages med i analysen, at USA-imperialismen er en meget stærkere hindring for socialisme, end feudalismen var for kapitalismen.
Der kan ikke herske tvivl om, at ”verdenssamfundet” i disse år gennemgår en dyb krise, hvis udfald enten vil betyde en fortsættelse af Vestens (USA) nuværende hegemoni over resten af verden, eller restens (Kina) frigørelse fra denne dominans.
Et fællestræk mellem kapitalismens ”Store Depression” og den nuværende ”Store Recession” er, at begge kriser afslørede liberalismens falske antagelse: Nemlig at markedet i det kapitalistiske system er en selvregulerende størrelse.
Mens NATO-tilhængere roser sig selv for at være “den frie verdens forlængede arm”, er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at de fleste af NATO's oprindelige medlemmer var imperialistiske stater med kolonier i Afrika, Asien og semikolonier i Latinamerika.
Misforståelsen af USA's unipolaritet på den ene side og Ruslands og Kinas multipolaritet på den anden har været med til at skabe russofobi i vesten og en begyndende ideologisk offensiv imod “den gule fare”.
Quo Vadis? Hvor er verdensordenen på vej hen, eller "hvor skal det ende": Den gamle verden er døende, og den nye verden kæmper for at blive født...
Den dominerende amerikanske geopolitiske arkitektur, der opstod efter Anden Verdenskrig, krævede både inddæmning af Sovjetunion og Kina samt kontrol over den ”frie verden” og adgang til de tidligere koloniers ressourcer.
Præsident Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har udtalt, at det ville være til gavn for USA’s olieindustri at få fat i Venezuelas olie. En udvikling som kunne bruges til at ”disciplinere” Kina!
I dag er historiens største militære alliance NATO godt i gang med at forberede sig på krig i Europa og andre dele af verden.
Truslen om en atomkrig er større end under den Kolde Krig. Det må ikke glemmes, at 50-80 millioner mennesker mistede livet under Anden Verdenskrig! Under disse omstændigheder er det en gåde, at antimilitarisme ikke spiller en aktiv rolle i progressiv politik.

Sider

Abonnér på RSS - Jacques Hershs blog