18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Bente Hessellunds blog

Det industrialiserede landbrug er gennem tiderne blevet tildelt så mange fordele, at det har kunnet lægge beslag på det meste af den dyrkbare jord i Danmark. Følgerne er velkendte: Forurening af vandmiljøet, udryddelse af biodiversitet, nedslidning af muldjorden og stor klimabelastning. Dette er prisen for en stor animalsk produktion, der ikke engang bidrager positivt til at ernære verdens snart 8 milliarder mennesker.
NOAH's anbefalinger går i stik mod de anbefalinger, klimaminister Dan Jørgensen har modtaget fra “Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren”, hvor det helt overvejende vil fastholde den store animalske produktion.
Hvis Danmark skal inspirere resten af verden til klimahandling, så er vi nødt til at gøre op med den økonomiske vækst. Det er ikke nok at omstille til grønne teknologier.
Når der forhandles en klimalov i Folketinget, skal der udarbejdes et drivhusgasbudget for de kommende år. Men i de udmeldinger, der kommer fra partierne, er der intet, der tyder på vilje til at tage udgangspunkt i klimaretfærdighed og vores historiske ansvar.
NOAH har kigget de to blokkes klimapolitik efter i sømmene, og der tegner sig et klart billede af forskellene, som også er blevet tydelige i løbet af valgkampen.
En samlet analyse af partiprogrammerne i henholdsvis rød og blå blok viser, at rød blok som helhed har langt større fokus på klimapolitik og reelle løsninger.
Der er en kæmpe kløft imellem de forskellige nationers planer for at reducere deres emissioner og så de reduktioner, der skal opnås, hvis vi skal nå 1,5 graders-målet.
NOAH har siden begyndelsen af 1990’erne arbejdet på at kvalificere bæredygtighedsbegrebet i erkendelse af, at begrebet bæredygtig kan misbruges til at retfærdiggøre nærmest hvad som helst – og ikke mindst at opretholde vores overforbrug!
Energiforliget, som et enigt Folketing står bag fastlåser en udvikling med en centraliseret produktion i fremtidige store havvind- og solcelleparker – ejet af store selskaber og investorer.
Afbrænding af biomasse er på førstepladsen, når det gælder den danske omstilling til vedvarende energi. Dette skønt der udledes mere CO2 fra skorstenene per produceret energienhed, når der anvendes biomasse i kraftvarmeproduktionen, end hvis der bruges kul.

Sider

Abonnér på RSS - Bente Hessellunds blog