18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Kommuner kriminaliserer sociale frontkæmpere

Blogs

Ulf Harbo
Formand for ForRetssikkerhed
Har været frontkæmper i de sociale modstandsbevægelser, siden han i 2013 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten. Er formand i ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp, som stævner kommuner, der har lavet ulovlig sagsbehandling.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 23. januar, 2020, 09:41:20

Kommuner kriminaliserer sociale frontkæmpere

Totalitære tendenser i Danmark hvor magthaverne misbruger skatteborgerens penge og gør alt, hvad de kan, for at straffe frontkæmpere i de sociale modstandsbevægelser.

I 2018 blev Kim Osbøl dømt for chikane mod medarbejdere i Københavns Kommune, fordi han gentagne gange havde beskyldt navngivne medarbejdere for at lyve, bedrage, manipulere, true med sanktioner og systematisk bryde loven.

Kim Madsen, Bitten Vivi Jensen, Mogens Rerup og Kim Osbøl er i mine øjne alle frihedskæmpere, som kæmper for vores allesammens rettigheder.

Retten tog ikke stilling til, om Kims beskyldninger var korrekte, på trods af at han havde været mange år på kontanthjælp efter et sygedagpengestop, som kom efter, at Kim blev for syg til at arbejde efter 41 år på arbejdsmarkedet.

Selv ikke det faktum, at Kim havde Ankestyrelsens ord for, at Københavns Kommune ulovligt have fastholdt ham på kontanthjælp, blev inddraget i retssagen i byretten.

Siden har Kim forsøgt at få sagen videre til først landsretten og siden Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men har fået afslag begge steder på at få lov til at få sagen behandlet.

Så han er dømt af en enkelt dommer i byretten som kriminel, selv om han aldrig har optrådt truende eller på anden måde gjort noget, som normalt opfattes som chikanerende, og han har ingen som helst ankemuligheder.

Danmarks vigtigste whistleblower

Siden er der kommet sager i gang mod formanden for Jobcentrets ofre Kim Madsen, enmandshæren i Haderslev Kommune Mogens Rerup og Danmarks p.t. vigtigste whistleblower Bitten Vivi Jensen.

Der bruges millioner af kroner på, at kommuner og anklagemyndighed forsøger at få dømt og straffet Kim, Mogens og Bitten, selv om de intet forkert har gjort, men faktisk bare forsøger at hjælpe kommunerne med at behandle deres egne borgere lovligt og værdigt.

Cand.scient.pol. Mikael Hertig har lavet en meget grundig analyse af de tre sager, som i mine øjne dokumenterer, at samfundet er ude på et totalitært skråplan, hvor systemet bruger millioner af kroner på at forsøge at straffe mennesker, der forsøger at hjælpe syge og handicappede, som er udsat for systematisk ulovlig sagsbehandling fra kommunal side.

Bittens sag drejer sig kort fortalt om, at hun har taget sagsakter med hjem med det formål at afsløre, hvad hun ser som ulovlig og umenneskelig sagsbehandling, hvilket har resulteret i, at Frederiksberg Kommune har politianmeldt hende for at bryde loven om tavshedspligt.

Kim Madsen blev politianmeldt af medlem af Folketinget og rådmand i Frederiksberg Kommune Laura Lindahl, som havde det politiske ansvar for jobcentret, da Bitten Vivi Jensen forsøgte at råbe op, først som medarbejder i rehabiliteringsteamet og siden som whistleblower.

Kim Madsens “trussel”, som ikke har noget på sig, er endt ud i, at anklagemyndigheden har valgt at sigte Kim Madsen.

Mogens Rerup er uddannet socialrådgiver og har været leder, inden han blev pensionist og dedikeret partsrepræsentant for borgere ulovligt fastholdt på kontanthjælp, som burde have haft en førtidspension for mange år siden.

Haderslev Kommune er rasende over, at Rerup udtaler sig nedsættende om en ledende embedsmands kompetence.

Kommunen har brugt flere hundredtusinder kroner på et københavnsk advokatfirma og samarbejdet med anklagemyndigheden for at forsøge at lave en sag mod Mogens om ærekrænkelser og muligvis også trusler og brud på tavshedspligten.

Kæmper for vores velfærdssystem

Kim Madsen, Bitten Vivi Jensen, Mogens Rerup og Kim Osbøl er i mine øjne alle frihedskæmpere, som kæmper for vores allesammens rettigheder og for det sociale sikkerhedsnet, da alle jo kan blive ramt af sygdom eller ulykke.

Det er dybt uretfærdigt og hyklerisk, at kommunerne dagligt bryder loven og slipper afsted med det og dagligt gør syge borgere mere syge og har været direkte skyld i, at nogle af dem tager deres eget liv (1), samtidig med at kommunerne er gået i gang med at forsøge at få vores retsvæsen til at straffe nogle af de vigtigste frontkæmpere i de sociale modstandsbevægelser.

Jeg mener, vi bør give de herrer og den dame en medalje for deres heroiske indsats, hvor de i årevis har kæmpet for almindelige menneskers rettigheder og for det sociale sikkerhedsnet, som alle jo kan få brug for, da alle kan blive ramt af sygdom eller ulykke.

Hvorfor ikke lytte til de modige og standhaftige systemkritikere og forsøge at lave en mere værdig og menneskelig sagsbehandling, hvor loven følges, i stedet for at bruge millioner af kroner på at forsøge at få dem gjort kriminelle?

Angreb på demokratiet

Selv hvis Bitten, Kim og Mogens ikke bliver dømt, så er skaden sket for vores demokrati, for budskabet er klart og tydeligt.

Hvis du er systemkritisk, får for meget indflydelse og kæmper i de sociale modstandsbevægelser for syge og handicappedes retssikkerhed med alt dit hjertes blod, så kommer vi efter dig sammen med dyre advokater og anklagemyndigheden.

Alt sammen for skatteborgernes penge. De penge der burde blive brugt til at bevare det sociale sikkerhedsnet og leve op til samfundskontrakten om, at hvis vi opfører os som gode samfundsborgere, der betaler skat og overholder loven, så bliver der taget hånd om os, hvis vi bliver arbejdsløse, syge, gamle eller kommer ud for en ulykke.

Noter:

1. Københavns Kommune presser mennesker til at begå selvmord eksempel 1 og eksempel 2Fredericia Kommune presser mennesker til at begå selvmordRanders Kommune presser mennesker til at begå selvmord.

Nyeste blogindlæg