16 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Alle skal med

Blogs

Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer
Også formand for Dansk Blindesamfund og udpeget af socialministeren som medlem af det Centrale Handicapråd.
Blogindlæg af Thorkild Olesen
tor. 03. maj - 2018
tor. 08. mar - 2018
tor. 18. jan - 2018
tor. 30. nov - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 18. januar, 2018, 08:01:16

Alle skal med

Alt for få mennesker med handicap er i arbejde, selvom de både kan og vil arbejde. Lavere sociale ydelser løser ikke det problem, der skal helt andre løsningsforslag på bordet.

Gentagende undersøgelser viser, at andelen af personer med handicap i beskæftigelse er meget mindre end befolkningen som helhed.

Det er ikke de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, der er problemet. 

Samtidig har skiftende regeringer gennemført reformer, der har haft til formål ved hjælp af forringede levevilkår at sikre, at blandt andet mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Det har altså først været ganske svært for mennesker med handicap at komme i beskæftigelse, og bagefter har man så slået til disse mennesker en gang til ved at sætte deres indkomster ned.

Uvidende arbejdsgivere

Det er ellers ikke de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, der er problemet. Andre undersøgelser viser nemlig, at arbejdsgiverne ikke ved, hvad for eksempel blinde og svagsynede kan varetage af job.

Arbejdsgiverne kender heller ikke til de kompenserende foranstaltninger, der kan gøre det lettere at ansætte mennesker med handicap.

Og arbejdstagerne er mere eller mindre skeptiske over for at have mennesker med handicap som kolleger. Hele 33 procent af arbejdstagere vil ikke arbejde sammen med en person med et psykisk handicap.

Nu står vi med en højkonjunktur. Godt nok skændes de lærde, politikerne og arbejdsmarkedets parter om, hvor vidt der er mangel på arbejdskraft. Men et faktum er det, at der ansættes flere og flere i danske virksomheder.

Det er derfor et rigtig godt tidspunkt også at få mennesker med handicap ind i virksomhederne. Erfaringerne viser i hvert fald, at når de først er inde, er deres arbejdskraft lige så god som andres, og holdningerne til dem skifter til det positive.

Beskæftigelsesministeren og socialministeren har varslet, at de vil komme med et udspil om at få flere med, underforstået på arbejdsmarkedet. Det er godt nyt, for tiden er som sagt rigtig.

Det er også på tide i forhold til de mennesker med handicap, som går rundt på kontanthjælp, og som ikke burde være der. Det er godt nyt for de unge handicappede, der er færdig med uddannelse, og som skal ud på arbejdsmarkedet.

Reform skal repareres

Der er behov for en ambitiøs plan, der indeholder konkrete mål for, hvad beskæftigelsesgraden skal være. Regler, der gør det svært for virksomheder og kommuner at navigere i, skal ryddes af vejen, og så skal planen indeholde konkrete forslag til, hvordan vi kan arbejde med viden og holdninger til mennesker med handicap og vores plads på arbejdsmarkedet.

Vi er klar i handicaporganisationerne, lad os så se, om regering og resten af samfundet er klar...

Og lad os så få repareret den der fleksjob- og førtidspensionsreform, så de, der har behov for førtidspension, får det, og alle andre ikke bliver brikker på en parkeringsplads kaldet kontanthjælp eller ressourceforløb.

Ambitionerne må også gå i retning af, at systemet skal være menneskeligt mere end et system.

Nyeste: Idekamp

16. aug. 2018 - 08:46
16. aug. 2018 - 08:06
14. aug. 2018 - 08:18
10. aug. 2018 - 08:02
09. aug. 2018 - 08:50
08. aug. 2018 - 08:29

Nyeste: Kultur