14 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Stop de sorte huller på Lolland-Falster

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og formand for 350 Klimabevægelsen i Danmark
350 Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 10. november, 2017, 12:37:48

Stop de sorte huller på Lolland-Falster

Når det fra adskillige troværdige kilder er dokumenteret, at mindst to tredjedele af de kendte fossile reserver skal blive i jorden, hvis vi skal overholde Parisaftalen, så det er jo helt forkert, når den danske regering fortsætter med at give tilladelser til yderligere efterforskning efter olie og gas.

Når det nu tilsyneladende er på tale, at der skal bores efter gas og olie på Lolland-Falster, så afspejler det et stort politisk svigt. Danmark har tilsluttet sig Parisaftalen og har derfor forpligtet sig til at gennemføre en hastig grøn omstilling, og et stop for afbrænding af fossile brændsler. 

Lad os få stoppet al ny efterforskning af olie og gas i Danmark NU, og lad os i stedet bruge vores tid og ressourcer på ægte grøn omstilling af samfundet.

Når det fra adskillige troværdige kilder er dokumenteret, at mindst to tredjedele af de kendte fossile reserver skal blive i jorden, hvis vi skal overholde Parisaftalen, så det er jo helt forkert, når den danske regering fortsætter med at give tilladelser til yderligere efterforskning efter olie og gas.

Konsekvenser af fracking

At selskabet Nail Resources på helt lovlig vis – og helt hen over hovedet på lokalbefolkningen – via den såkaldte ”åben dør ordning” kan søge om at bore efter gas og olie på Lolland-Falster, muligvis med brug af fracking, så er det et eklatant eksempel på svigtende politisk dømmekraft.

Samtidig er der overhængende risiko for, at man helt glemmer de voldsomme gener og økonomiske udgifter, der er forbundet med udvinding af gas. Gasindustri og særligt gasudvinding med brug af fracking påvirker lokalbefolkningen med lys og larm, som helt klart skal kompenseres økonomisk.

Gasudvinding med fracking kræver transport af enorme mængder vand og kemikalier med store lastbiler, hvilket kræver, at vejene skal udbygges, og meget store mængder brugt frackingvæske skal håndteres. Der forventes måske også store mængder lavradioaktivt affald, som skal håndteres. 

I forbindelse med mulig skifergas udvinding i Nordjylland har Energistyrelsen meldt ud, at det kan blive nødvendigt at anlægge op til 300-400 kilometer nye transmissions-gasledninger. Med tanke på de mange skrækkelige erfaringer, der er gjort i USA, så bør man også påregne udgifter til en række forventede uheld eller ulykker.

Forurenet drikkevand

 USA har myndighederne i fire amerikanske stater bekræftet 243 sager med drikkevandsforurening på grund af skifergasproduktion. Hvem betaler for etablering af ny drikkevandsforsyning og for udgifter til behandling af mennesker og dyr, som bliver syge, og hvem betaler erstatninger og retssagsomkostninger?

I USA er det påvist, at ejendomme, som ligger tæt på skifergas-produktionssteder, falder i værdi, og senest har også borgere i Dybvad i Nordjylland sagsøgt olieselskabet Total for tab i husværdierne, efter at Total prøveborede efter skifergas i lokalområdet. Hvem betaler for faldet i ejendomsværdi? 

Også den øgede sagsbehandling i forskellige kommunale og statslige forvaltninger vil gå ud over den øvrige kommunale service. Hvem betaler for disse sikre udgifter?

Ministeren vil ikke give svar på dette, og helt forståeligt så er størstedelen af de lokale politikere på Lolland-Falster imod gasudvinding, og når borgerne på Lolland-Falster den 29. november indkalder til demonstration og NGO-møde, så er det en trist konstatering af, at folketingspolitikerne ikke lever op til befolkningens forventninger om politisk lederskab.

Lad os få stoppet al ny efterforskning af olie og gas i Danmark NU, og lad os i stedet bruge vores tid og ressourcer på ægte grøn omstilling af samfundet.

Nyeste: Idekamp

13. nov. 2018 - 08:42
13. nov. 2018 - 08:37
13. nov. 2018 - 08:20
13. nov. 2018 - 08:19
13. nov. 2018 - 08:07
09. nov. 2018 - 08:43
09. nov. 2018 - 08:33