20 Aug 2018  

KBH: Let skyet, 19 °C

Pensionskassen MP Pension tager vigtigt grønt kursskifte

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og talsperson for Klimabevægelsen
Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 21. marts, 2018, 15:46:21

Pensionskassen MP Pension tager vigtigt grønt kursskifte

Pensionskassen MP Pension vil fremover reducerer sine investeringer i især kul, tjæresand og olie. Det bør inspirere andre penssionskasser.

Når MP Pension som den første danske pensionskasse nu har taget endelig beslutning om at afhænde en række investeringer i fossil energi, så varsler det måske et historisk grønt kursskifte for den danske pensionsbranche.

MP Pensions beslutning bør tjene til inspiration og efterfølgelse blandt andre pensionsselskaber, så vores fælles pensionsopsparinger placeres mere ansvarligt.

På et bestyrelsesmøde i pensionskassen for MP Pension (MP Pension administrerer pensionsopsparinger for en række akademikergrupper, gymnasielærere og psykologer) torsdag den 8. marts 2018, blev det vedtaget, hvordan MP Pension vil udmønte bestyrelsens egen beslutning fra foråret 2016 om, at pensionskassens investeringer skal understøtte Paris-aftalen.

To frasalgskriterier

Beslutningen blev, at man fremover vil reducere investeringerne i især kul, tjæresand og olie ud fra to sæt frasalgskriterier:

1) Hvis selskaber har en omsætning fra udvinding af kul + tjæresand der udgør mere end 25 procent af selskabets omsætning, så vil disse selskaber blive frasolgt i 2018, og 2) Hvis selskaber har en omsætning fra udvinding af olie + kul + tjæresand der udgør mere end 50 procent af selskabets omsætning, så vil de blive frasolgt senest med udgangen af december 2020.

Beslutningen betyder samtidig, at MP Pension indtil videre vil fastholde investeringer i selskaber, som primært udvinder gas eller producerer energi ud fra vedvarende energikilder, ud fra den betragtning og forventning at gas i en overgangsperiode skal anvendes som et mindre klimaskadeligt alternativ til erstatning for kul.

1100 millioner kroner

MP pension skønner, at beslutningen kommer til at berøre investeringer for omkring 1100 millioner danske kroner i de cirka 70 selskaber, som MP Pension har investeret i, og som frasalgskriterierne forventes at berøre.

Beløbet svarer til omtrent 70 procent af det beløb, som MP Pension i dag samlet set har investeret i kul, olie og gas.

MP begrunder beslutningen med, at man tror på den grønne omstilling og således på at de vedvarende energiteknologier har potentialet til helt og fuldt at erstatte kul, olie og gas, og at frasalg af fossile investeringer er en sikkerhed for at undgå økonomiske tab i takt med at verden gør sig fri af de fossile brændsler.

MP Pension agter således også sideløbende at ville øge mængden af grønne investeringer betragteligt.

MP Pensions beslutning bør tjene til inspiration og efterfølgelse blandt andre pensionsselskaber, så vores fælles pensionsopsparinger placeres mere ansvarligt, og så vi sikrer os at vores opsparinger rent faktisk arbejder for at indfri Paris-aftalen, og ikke imod den. 

Nyeste: Idekamp

17. aug. 2018 - 08:26
17. aug. 2018 - 08:17
16. aug. 2018 - 08:46
16. aug. 2018 - 08:06
14. aug. 2018 - 08:18
10. aug. 2018 - 08:02
09. aug. 2018 - 08:50

Nyeste: Kultur