13 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Ministre blæser på Danmarks forpligtelser i Paris-aftalen

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og formand for 350 Klimabevægelsen i Danmark
350 Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 09. august, 2017, 12:18:28

Ministre blæser på Danmarks forpligtelser i Paris-aftalen

Regeringens ministre burde genlæse regeringsgrundlaget og Parisaftalen og tage medansvar for udvikling af en mere ansvarlig og visionær transportpolitik som Danmark kan være tjent med.

Da transportministeren og erhvervsministeren i juli 2017 fremlagde regeringens nye luftfartsstrategi, der blandt andet skal styrke indenrigsflyvningen, blev transportminister Ole Birk Olesen efterfølgende spurgt til effekterne på klimaet, og han svarede, at ”klimaudfordringen hører under klima- og forsyningsministeren”.

For transport- og erhvervsministrene handler det tilsyneladende mest om vækst, uanset negative konsekvenser for klimaet.

Men det er ikke i orden, at enkeltministre fører politik, som strider med regeringens eget regeringsgrundlag, som fastslår, at Danmark vil fastholde sin position som et foregangsland i den grønne omstilling.

Regeringsgrundlaget gælder naturligvis for alle ministre, herunder ikke mindst transportministeren, som skal sikre at også transportområdet bidrager til vores forpligtelser under Paris-aftalen.

Flyselskaberne drømmer givetvis om flere passagerer, som dagligt tager fly til arbejde, og regeringen vil hylde mobiliteten. Sagen er imidlertid, at luftfart er den allermest klimabelastende form for trafik.

Luftfarten får store indirekte subsidier ved at være fritaget for afgifter svarende til dens forureningsbelastning. I øvrigt er indenrigsluftfarten i et lille land som Danmark næsten overflødig, og danskernes transportbehov kan i det store og hele dækkes ved en hurtigere og mere effektiv udbygning af et el-baseret jernbanesystem.

Men for transport- og erhvervsministrene handler det tilsyneladende mest om vækst, uanset negative konsekvenser for klimaet og for andre mere klimarigtige trafikformer.

De manglende ambitioner på transportområdet spores desuden også for den individuelle bilisme, hvor Danmark sakker håbløst bagud i omstillingen fra fossil-biler til el-biler.

I stedet for at bebude en gradvis udfasning af fossil-biler, så har regeringen i stedet sat afgifterne ned på de benzinslugende biler, man har fastholdt lavere benzin-og dieselafgifter end vore nabolande, og har afgiftsbelagt elbiler. Resultatet er, at Danmark i starten af 2017 har haft rekordhøjt salg af biler, men bundrekord i salg af elbiler.

I en tid hvor snart alle vores bilproducerende nabolande har sat årstal for udfasningen af produktionen af benzin- og dieselbiler, så fremstår den danske regering helt visionsløs. Mens ikke-forurenende el-biler stormer frem på markedet i mange andre lande, er elbil-salget gået i stå i Danmark.

De manglende miljøhensyn trækker desuden Danmark bagud teknologisk og udviklingsmæssigt. Når andre lande går foran, kommer det på længere sigt til at koste på både økonomi og beskæftigelse, hvilket synes som en ganske uforståelig politik fra en erklæret erhvervsvenlig regering.

Regeringens ministre burde genlæse regeringsgrundlaget og Parisaftalen og tage medansvar for udvikling af en mere ansvarlig og visionær transportpolitik som Danmark kan være tjent med.

Nyeste: Idekamp

13. nov. 2018 - 08:42
13. nov. 2018 - 08:37
13. nov. 2018 - 08:20
13. nov. 2018 - 08:19
13. nov. 2018 - 08:07
09. nov. 2018 - 08:43
09. nov. 2018 - 08:33