14 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Lufthavnsudvidelse i strid med Paris-aftalen og kan være tabsgivende

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og formand for 350 Klimabevægelsen i Danmark
350 Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 22. december, 2017, 10:28:06

Lufthavnsudvidelse i strid med Paris-aftalen og kan være tabsgivende

Det er i allerhøjeste grad dårlig dømmekraft, når Københavns Lufthavn med støtte fra den danske regering vil fremme en voldsom øgning i antal flyvninger og dermed en meget markant øgning af CO2-udledningen.

Københavns Lufthavn planlægger en lufthavnsudvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 50 procent og sikre hele 40 millioner årlige passagerafgange. Hvis udvidelsen gennemføres, så vil det være i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen, og de milliardstore investeringer i udvidelsen kan meget vel vise sig slet ikke at tjene sig hjem.

ATP og politikerne bør droppe udvidelsen af Københavns Lufthavn og investere i at accelerere den grønne omstilling og sikre at Danmark fastholder sin position som et grønt foregangsland.

Danmark har sammen med EU givet tilsagn om at reducere CO2-udledningerne med omkring 40 procent i år 2030 og mellem 80-95 procent i år 2050, hvilket vil kræve at CO2-udledningerne reduceres fra alle sektorer, således især også fra transportsektoren.

Det er i allerhøjeste grad dårlig dømmekraft, når Københavns Lufthavn med støtte fra den danske regering vil fremme en voldsom øgning i antal flyvninger og dermed en meget markant øgning af CO2-udledningen.

Luftfart er den allermest klimabelastende form for transport, og der er absolut ingen tegn på, at luftfart vil kunne effektivisere flyvning så meget, at det vil kunne opveje den ekstra CO2-udledning fra ekstra 14 millioner årlige flyvninger. Den planlagte udvidelse vil ske med investeringer fra Danmarks største pensionsselskab ATP, som varetager pensionsopsparinger for omtrent fem millioner danskere. Investeringer som næppe vil tjenes ind, når CO2-kvote-afgifterne, herunder for luftfarten, for alvor sættes i vejret.

Ifølge Danmarks statistik, så udleder de nuværende godt 26 millioner årlige flyvninger til og fra København nemlig godt 2500 kiloton CO2-ækvivalenter, og med 40 millioner årlige flyvninger vil det medføre en udledning på cirka 4000 kiloton.

Med CO2-kvotepriser som følger forventningerne i EU-rapporten ”EU Reference Scenario 2016” (forventer stigende kvotepriser fra 265 kr./ton i 2030 til 670 kr./ton i 2050), så medfører de samlede årlige CO2-afgifter en ekstra udgift på omtrent 2,5 milliarder kroner årligt i 2050. Oveni kvotepriser kan pålæggelse af moms på lufttrafik muligvis også komme på tale. 

Disse CO2-kvotepriser, som fremtidens nødvendige klimapolitik vil kræve, vil altså påføre luftfarten kraftigt øgede omkostninger, som enten vil føre til et kraftigt forringet afkast for pensionskunderne i ATP eller medføre stærkt øgede billetpriser. Og omvendt gælder det, at lige så snart investeringen i udvidelsen er gennemført, så vil ATP (og de politikere som støtter udvidelsen) have en oplagt interesse i at modarbejde den selvsamme klimapolitiske regulering (herunder øgede CO2-kvotepriser), som er en forudsætning for at indfri Paris-aftalen.

ATP og politikerne bør derfor droppe denne lufthavnsudvidelse og i stedet investere i at accelerere den grønne omstilling, og sikre at Danmark fastholder sin position som et grønt foregangsland.

Der bør i stedet etableres et MORATORIUM mod lufthavnsudvidelsen, med mindre at det kan garanteres, at den ikke kompromitterer målene i Paris-aftalen, at investeringen vil være lønsom, og at udvidelsen i øvrigt ikke vil medføre øgede støj- og forureningsgener hos de lokale borgere, som allerede er voldsomt påvirket af Danmarks største lufthavn.

Nyeste: Idekamp

13. nov. 2018 - 08:42
13. nov. 2018 - 08:37
13. nov. 2018 - 08:20
13. nov. 2018 - 08:19
13. nov. 2018 - 08:07
09. nov. 2018 - 08:43
09. nov. 2018 - 08:33