22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Global klimamarch med opråb til vores politiske ledere

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og formand for 350 Klimabevægelsen i Danmark
350 Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 22. juni, 2018, 08:13:01

Global klimamarch med opråb til vores politiske ledere

Lørdag den 8. september er der global march for klimaet. Marchen skal sende et samlet opråb til politikere og til deltagerne i Global Climate Action Summit i Californien.

Når danskerne den 8. september går på gaden, så gør de det som en del af en fælles global manifestation. Dén dag sender borgere verden over et samlet opråb til de mange lokale ledere, som samles i Californien, USA, til Global Climate Action Summit, for at aftale nye lokale bidrag til at indfri Parisaftalens mål.

Politikernes fortrængning af klimarealiteterne er beskæmmende.

Manifestationen er yderst nødvendig. Der er nemlig et misforhold mellem befolkningens og politikernes prioriteter. Hvor danskerne ifølge meningsmålinger har klima og miljø øverst på dagsordenen op til folketingsvalget, så viser energiforhandlingerne og de politiske udmeldinger, at kun et mindretal af politikerne tager klimakrisen tilstrækkeligt alvorligt.

Dette til trods for at danske forskere dette forår utvetydigt har slået fast, at historien om det såkaldte danske globale klimalederskab ikke kan holde til et nærmere eftersyn.

Danmark er bagud

Danmark er p.t. bagud både i forhold til egne mål for vedvarende energi – som inkluderer store mængder biomasse, der ikke er CO2-neutralt – og i forhold til forpligtelser overfor EU's samlede bidrag under Parisaftalen.

Dertil skal kravene til alle lande skærpes gevaldigt under Parisaftalen, da det står klart, at vi ikke i fremtiden kan regne med netto-negative CO2-emissioner i stor skala på globalt niveau.

Politikernes fortrængning af klimarealiteterne er beskæmmende, også fordi den globale opvarmning dette forår har manifesteret sig tydeligt i vores del af verden.

Maj måned slog varmerekorder overalt i Europa. Tørken i Danmark synes uden ende. Alle forudsætninger er til stede, for at ansvarlige politikere tager klimakrisen alvorligt og viser lederskab.

March i København

Med Folkets Klimamarch, som finder sted i blandt andet København, vil danskerne vise opbakning til Parisaftalens mål og solidaritet med folk verden over, som rammes af klimaforandringerne.

Vi ønsker et Danmark, der kæmper for en større stemme i den internationale klimadebat til de nationer, grupper og individer, der er mest sårbare overfor klimaforandringerne. Vi ønsker at bremse de økonomiske og politiske processer, som driver klimaforandringerne, og som fører til stigende social og økonomisk ulighed og konflikter.

Marchen udtrykker opbakning til alle politikere, der vil kæmpe for en hurtig og socialt retfærdig omstilling til 100 procent reelt vedvarende energi.

Vi ønsker at støtte politikere, der er villige til at foreslå ubekvemme beslutninger om for eksempel beskatning af klimabelastende varer, og som vil fremme investeringer i bæredygtige transport-, jordbrugs- og energiløsninger. For hver dag uden handling vokser problemet, så der er akut behov for ansvarligt politisk lederskab.

Så kom og vær med til at gøre dette års Folkets Klimamarch til et folkeligt og inkluderende event, som ingen politikere kan sidde overhørig, uanset hvilket parti de måtte tilhøre. Vi ses!