19 Jan 2021  

KBH: Overskyet, tåge, 1 °C

350 Klimabevægelsen lancerer nyt klimaudspil

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og talsperson for 350 Klimabevægelsen i Danmark
350 Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 02. maj, 2019, 14:42:56

350 Klimabevægelsen lancerer nyt klimaudspil

Op til det kommende folketingsvalg er klimaet et centralt tema i valgkampen. 350 Klimabevægelsen har lanceret et nyt klimaudspil forud for historisk klima-valgkamp

Opinionsundersøgelser viser, at klimaspørgsmålet for første gang ligger helt i top, når danskerne skal sætte deres kryds ved det kommende folketingsvalg.

Der bør indføres et stop for udbygning af danske motorveje og investeres massivt i udbygning af den kollektive trafik og cyklisme.

Derfor har 350 Klimabevægelsen i Danmark som optakt til folketingsvalget lanceret et nyt klimapolitisk program, som vi håber, at borgerne vil lade sig inspirere af, når de i forbindelse med de forestående valgdebatter skal udfordre kandidaterne og deres valgløfter.

Det klimapolitiske program består af flere helt nødvendige krav:

Danmarks CO2-reduktionsforpligtelser skal understøtte Paris-aftalen, og Danmark skal derfor have en klimalov med bindende 5-årige forpligtelser og en reduktion af Danmarks CO2-udledninger med mindst 70 procent i år 2030 i forhold til 1990 og opnåelse af nettoudledning på nul i år 2040.

Stop fossil energi

Der skal etableres et fuldt stop for udbygning af fossil energi, hvor der ikke skal bygges nogen form for ny infrastruktur til udvinding, transport og distribution af kul, olie og fossil-gas på dansk grund.

Herunder skal fossilgas-rørledningen Baltic Pipe. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen lukkes ned, og der skal ikke gennemføres flere efterforsknings-udbudsrunder.

Danmarks el- og varmeforsyning skal gøres fossilfri ved opførsel af langt mere vedvarende energi, herunder vind- og solenergi samt geotermi.

Kul skal være udfaset fra den danske el- og varmeproduktion senest i 2025, og varmeforsyningen skal være helt fossilfri senest i 2030.

Senest i 2040 skal der være tilsluttet anlæg til CO2-fangst og -lagring (CCS) til alle former for afbrænding af affald og biomasse samt alle større industrianlæg med CO2-emissioner.

CO2-udledningen fra transportsektoren skal knækkes hurtigst muligt, herunder ved at indføre stop for salg af benzin og dieselbiler fra 2025.

Desuden skal biler der udleder CO2 og partikler efter år 2030 ikke længere have adgang til at køre inden for den centrale bymidte og/eller bygrænsen i de 10 største danske byer.

Passagerafgift på flyvninger

Der skal indføres en passagerafgift på flyvninger fra danske lufthavne og et forbud mod udbygning af lufthavne, indtil vi har udviklet el-fly eller lignende.

Der bør indføres et stop for udbygning af danske motorveje og investeres massivt i udbygning af den kollektive trafik og cyklisme.

Det danske forbrug af fødevarer baseret på animalsk produktion skal være halveret i 2040, og dyreholdet i dansk landbrug skal reduceres markant og være halveret i 2040, ligesom CO2-lagringen i jord og skov skal øges.

Slutteligt skal der satses massivt på oplysning og adfærdsændringer, hvor vi sikrer en klimavenlig livsstil, hvor de handlinger vi ikke umiddelbart kan udføre, uden at det medfører betydelige drivhusgasudledninger, dem må vi reducere mest muligt, indtil der eventuelt bliver udviklet klimavenlige løsninger.

Nyeste: Idekamp