06 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Kontrol og mistillid på vej tilbage

Blogs

Søren Becher
A-kasseleder 3F København
A-kasseleder i 3F København. Tidligere værftsarbejder. Medlem af Landsledelsen i Kommunistisk Parti.
Blogindlæg af Søren Becher
tir. 26. nov - 2019
man. 05. aug - 2019
tir. 19. mar - 2019

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 26. maj, 2020, 16:30:02

Kontrol og mistillid på vej tilbage

I forbindelse med genåbningsplanen kan det ikke gå hurtigt nok med at få genetableret kontrollen af de arbejdsløses jobsøgning og rådighed – uden at der i øvrigt tilkobles rettigheder og nye muligheder.

Som led i den gradvise åbning af landet har Folketingets Beskæftigelsesudvalg også lagt en plan for en gradvis digital genåbning af jobcentre og beskæftigelsespolitikken. For at stoppe coronapandemien blev landet lukket ned den 12. marts, og det samme blev jobcentrene. Det handlede først og fremmest om i den alvorlige situation at få udbetalt dagpenge til de mange arbejdsløse og til de mere end 50.000 nye, der kom til på kort tid efter landets nedlukning.

Kernen i den gradvise genåbningsplan bygger på den forkerte opfattelse, at de arbejdsløse finder arbejde ved at blive sat under pres af kontrol, samtaler og sanktioner.

Genåbningsplanen betyder blandt andet, at vi vender tilbage til det gamle regime med kontrol og sanktioner. Men hvorfor netop nu?

Sagen er den, at vi står overfor en ny massiv økonomisk krise i kølvandet på coronapandemien. Den rummer en stor risiko for en yderligere kraftig stigning i arbejdsløsheden. Dette skal sammenholdes med, at mange af de 50.000 nye arbejdsløse er hjemsendt på tidsbestemte organisationsaftaler, det vil sige, at de stadig er i et ansættelsesforhold. Uden forlængelse af disse aftaler står mange i fare for at blive opsagt og arbejdsløse.

Et stort mørketal

Til billedet hører også, at omkring 200.000 ansatte i udsatte brancher i dag modtager løn som en del af regeringens lønpakkeordning. Bliver lønpakkerne stillet i bero i starten af juli eller begrænset, er der øget risiko for, at virksomheder går konkurs.

Her ser vi i dette et stort og skræmmende ’arbejdsløshedsmørketal’.

Vi står med andre ord overfor en mulig eksplosiv stigning af arbejdsløsheden.

Det tager Beskæftigelsesudvalgets plan på ingen måde højde for. Tværtimod kan det ikke gå hurtigt nok med at få genetableret kontrollen af de arbejdsløses jobsøgning og rådighed – uden at der i øvrigt tilkobles rettigheder og nye muligheder. Og nye muligheder for arbejde findes kun vanskeligt i den nuværende situation med krise og faldende aktiviteter overalt i samfundet.

Perspektivløs genåbningsplan

Kernen i den gradvise genåbningsplan er i den forstand perspektivløs. Den bygger på den forkerte opfattelse, at de arbejdsløse finder arbejde ved at blive sat under pres af kontrol, samtaler og sanktioner.

Efter vores opfattelse gennemfører Beskæftigelsesudvalget en forhastet plan. I stedet for at have is i maven og holde krudtet tørt – strammes grebet.

Med nye muligheder mener vi først og fremmest en massiv satsning på uddannelse og efteruddannelse – og på hjælp til nødvendige brancheskift. Og vi mener gennemførelsen af en effektiv regulering af dagpengene, så vi kan sikre de arbejdsløse et ordentligt forsørgelsesgrundlag.

3F har rejst en kampagne for højere dagpenge, som vi opfordrer alle vores medlemmer til at støtte.

Og endeligt er vi overbevist om, at et beskæftigelsessystem, der bygger på tillid til de arbejdsløse, er bedre til at bringe flere i uddannelse og arbejde.

Også derfor er tiden inde til nye perspektiver.

Nyeste blogindlæg
af Karen Helveg Petersen
af Peter Kay Mortensen
af Susanna Dyre-Greensite
af Kirsten Normann Andersen
af Peter Jacques Jensen