11 Dec 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Dagpengekampen er trukket skarpt op

Blogs

Søren Becher
A-kasseleder 3F København
A-kasseleder i 3F København. Tidligere værftsarbejder. Medlem af Landsledelsen i Kommunistisk Parti.
Blogindlæg af Søren Becher
tir. 26. nov - 2019
man. 05. aug - 2019
tir. 19. mar - 2019
tir. 20. feb - 2018

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 07. november, 2018, 09:00:55

Dagpengekampen er trukket skarpt op

Dagpengesystemet er under alsidigt pres. Dagpengeperioden er halveret, kompensationsgraden historisk ringe, og det forstærker den sociale dumping.

Dagpengesystemet er under et omfattende og alsidigt pres. Med den nye dagpengereform blev dagpengeperioden halveret, og med et sæt nye såkaldte digitale redskaber er kontrollen med a-kasser og ledige efterhånden blevet hævet til et nyt niveau af mistro og hysteri.

Faldende dagpengeniveau har også betydning for de sociale satser og for udbetalingsniveauet på det sociale område.

Aktuelt arbejdes der i Folketinget også med vedtagelsen af et opholdskrav, som betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge medmindre det enkelte medlem kan godtgøre ophold i et EU (eller EØS-) land i syv år indenfor de sidste otte år. Loven påtænkes vedtaget med tilbagevirkende kraft.

Det rammer naturligvis mange danskere, der arbejder en periode i udlandet, men det vil ramme endnu flere etniske danskere. I realiteten er der tale om etnisk fordrivelse – gennemført og pakket ind som en dagpengestramning!

Faldende dagpengedækning

Det største og alvorligste pres på dagpengesystemet er imidlertid dagpengenes faldende værdi – eller 'den faldende netto-kompensation'. Siden midten af 90’erne er værdien af dagpengene således faldet fra 63 til 54 procent i 2018 – for en gennemsnitlig LO arbejder. Det svarer til et dagpengetab på 2500 kroner om måneden eller til 30.000 kroner om året!

Udhulingen af dagpengene skaber naturligvis utryghed på arbejdspladserne og blandt de arbejdsløse, der har svært ved at klare sig økonomisk.

Det betyder:

  • At færre melder sig ind i en a-kasse.

  • At færre tør opsige jobbet eller skifte til et nyt job.

  • At den lovpriste danske flexicurity-model bliver undergravet.

Konsekvenser af forringet dagpengesystem

Når dagpengenes dækning svækkes, vil det uundgåeligt betyde, at de velstillede på arbejdsmarkedet med høje lønninger og få ledighedsperioder tegner private tillægsforsikringer. De vil dermed blive bedre kompenseret og måske overveje helt at droppe de faglige a-kasser. Den udvikling vil ramme det solidariske grundlag.

Men det faldende dagpengeniveau har også betydning for de sociale satser og for udbetalingsniveauet på det sociale område. Faldende dagpenge vil øge presset på bunden. Og det vil øge presset på overenskomsterne – ikke mindst fordi stadig flere arbejdsløse vil blive tvunget til at tage job på dårlige vilkår.

Et svækket dagpengesystem vil forstærke den sociale dumping.

Støt LO's dagpenge-kampagne

Der er derfor mange gode grunde til at støtte LO’s kampagne for at styrke dagpengene. I 3F vil kampagnen blive videreført som en del af valggrundlaget op til det kommende folketingsvalg.

Vi støtter kravet om at hæve dagpengene med 2500 kroner om måneden og en fremadrettet ordinær regulering af dagpengene i takt med lønudviklingen.

Vi støtter et dagpengesystem, der giver tryghed.

Vi støtter et solidarisk dagpengesystem, der bygger på respekt og tillid. 

Vi vender os imod øger kontrol, mod etnisk fordrivelse og social dumping.

Linjerne i dagpengekampen er trukket skarpt op.

Nyeste blogindlæg