23 Jan 2021  

KBH: Overskyet, dis, 1 °C

Vi skal have flere uddannede i plejesektoren

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Formand for Faglige Seniores kommunalpolitiske landsudvalg. Tidligere formand for LO Hovedstaden. Forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 05. marts, 2020, 08:23:09

Vi skal have flere uddannede i plejesektoren

Servicen på ældreområdet har været udsat for helt urimelige besparelser.

Den nuværende regering er siden valget med både kommuneaftale og finansloven begyndt at rette op på den kommunale økonomi. Det går i den rigtige retning, hvilket jeg hilser velkommen.

Antallet af timer til hjemmehjælp er skåret helt ind til benet, hvilket kan ses af samtlige statistikker.

Men min bekymring retter sig mod de igangværende forhandlinger om udligningen mellem kommunerne. Jeg er i princippet enig i, at de rige kommuner bør betale mere til de mindre rige, således at serviceniveauet bliver mere ens kommunerne imellem.

Flere af de kommuner, som skal betale, har talt om skatteforhøjelser eller besparelser.

Jeg er bekymret for, om de besparelser, der måtte komme som en del af reformen, vil ramme sådan, at servicen på ældreområdet forringes yderligere i de kommuner, der skal yde mere til udligningen.

Det er i orden, at man ser på besparelser, før man skruer på skatteskruen, men det skal ikke ramme ældreområdet.

Gennem de seneste 10-15 år har servicen på ældreområdet i samtlige kommuner været udsat for helt urimelige besparelser.

I takt med, at der er kommet flere plejekrævende ældre, er servicen sænket for alle ældre. Antallet af hjemmehjælpstimer er skåret helt ind til benet, hvilket kan ses af samtlige statistikker.

Færre er uddannede

Antallet af uddannede pleje- og sygeplejepersonaler er ligeledes faldet dramatisk, hvilket tydeligt kan mærkes både i hjemmeplejen og på mange plejecentre, hvor der mangler uddannet personale til at dække den nødvendige pleje og omsorg.

Vi har set, at der er flere borgmestre, der direkte giver udtryk for, at fremtidens pleje skal klares af frivillige og pårørende. Det er en helt forkert udvikling, der udmeldes.

Jeg er med på, at der godt kan være flere frivillige omkring omsorg, men plejen skal klares af uddannet personale.

Jeg mener, at der fremover skal være bedre normeringer på plejecentrene, så ingen ældre skal ydmyges ved at ligge med en våd ble, og at ældre ikke skal ligge i deres seng i længere tid som følge af manglende personale.

Der skal gøres en ekstra indsats for at få kommunerne til at ansætte flere uddannede på plejeområdet både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Brug for bedre arbejdsmiljø

Kommunerne skal opfordres til at arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i plejesektoren. Det kan medvirke til, at flere vælger at gå fra deltid til fuldtid samt, at flere vil blive længere i jobbet.

Ældrerådene i kommunerne må tage disse spørgsmål op både med de kommunale politikere samt med pårørende- og brugerråd.

Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan ældreområdet behandles ved de kommende budgetforhandlinger i kommunerne med det formål at sikre, at ældreområdet ikke nedprioriteres yderligere.

Nyeste blogindlæg
af Nanna W. Gotfredsen
af Peter Jacques Jensen
af Christina Windau Hay Lund
af Maja Parsberg Madsen

Nyeste: Idekamp

20. jan. 2021 - 13:40
18. jan. 2021 - 15:06
18. jan. 2021 - 14:53
18. jan. 2021 - 11:47
18. jan. 2021 - 11:39