26 May 2019  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Opbakning til de offentligt ansatte

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Tidligere formand for LO Hovedstaden. Suppleant til Hovedstadens regionsråd for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 25. april, 2018, 07:00:47

Opbakning til de offentligt ansatte

Er det i virkeligheden sådan, at regeringen – med baggrund i EU – ønsker at afskaffe den danske model, således at hele det offentlige område fremover skal reguleres af lovgivning?

Det har været en god oplevelse at se den solidaritet, som de offentlige forbund har vist her ved overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor.

Presset på den offentlige sektor stammer fra EU, som efter den globale krise er gået målrettet efter at beskære den offentlige sektor i alle EU-lande. 

Det er samtidig en flot forståelse af, at forhandlerne så tydeligt har forhandlet med det formål at fastholde lønmodtagernes rettigheder.

For det første har det handlet om en lønudvikling, der svarer til den private sektor. For det andet handler det om at få indskrevet lærernes arbejdstid i overenskomsterne samt få stadfæstet, at den gratis frokost på det statslige område er en del af overenskomsten. En opfattelse som Moderniseringsstyrelsen desværre ikke har. Derfor skal den gratis frokost indskrives i statens overenskomster uden modydelse.

EU presser

Det offentlige område har på mange måder været under et helt urimeligt pres, som både er gået ud over de ansatte og dem, der er afhængig af den offentlige service. Presset på den offentlige sektor stammer fra EU, som efter den globale finansielle krise er gået målrettet efter at beskære den offentlige sektor i alle EU-lande.

I Ugebrevet A4 fra december 2010 var overskriften, "Europa slagter den offentlige sektor". Her blev det gennemgået, hvad der fra EU var af oplæg om den offentlige sektor, og formand for OAO-Stat, Flemming Vinther, udtaler følgende:

"At køre en damptromle hen over overenskomsterne i Danmark ville være helt uhørt. Det, tror jeg simpelthen ikke, vil ske. Det ville være i klar modstrid med den politik, vi har ført i mange år, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere har sat sig ned og aftalt tingene. Især blandt sydeuropæiske lande er der jo en langt større accept af, at resultater kan opnås via lovgivning, og så kan man jo også lovgive den anden vej."

Er det i virkeligheden det, der er ved at ske? Er det i virkeligheden sådan, at regeringen – med baggrund i EU – ønsker at afskaffe den danske model, således at hele det offentlige område fremover skal reguleres af lovgivning?

Nok er nok

Igennem de seneste 10-15 år har vi oplevet, at de offentligt ansatte er blevet presset af effektiviseringer på to procent årligt. De har skullet løbe stærkere, uden at løn og arbejdsforhold er blevet forbedret i samme takt. Vi har set den ene kommunalaftale efter den anden indeholde beskæringer af den kommunale økonomi, der igen har betydet nedskæringer i den offentlige sektor efterfulgt af dårligere offentlig service især over for dem, som har haft det største behov.

Nu er jeg som senior optaget af de vilkår, som især de ældre udsættes for i den økonomiske udhuling af den offentlige sektor, og jeg er helt klart af den opfattelse, at nu er nok nok.

Mange pensionister har spurgt mig, hvad kommer disse overenskomstforhandlinger os ved? Der er kun at sige, at hvis vi skal sikre, at børn og unge bliver passet på forsvarlig vis, at vores unge får en uddannelse med høj kvalitet, at de syge kan få den bedste behandling og pleje, og omsorg for de ældre skal ske professionelt, så er det nødvendigt, at de offentligt ansatte får en ordentlig løn samt ordentlige arbejdsmiljømæssige arbejdsforhold, og det kan kun sikres gennem overenskomsterne.

Derfor bakker vi alle op om de offentlige ansatte.

Nyeste blogindlæg
af Kirsten Normann Andersen
af Hans-Henrik Hansen
af John Holten-Andersen
af Karina Rohr Sørensen

Nyeste: Kultur