25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Krav til en ny sundhedsreform

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Formand for Faglige Seniores kommunalpolitiske landsudvalg. Tidligere formand for LO Hovedstaden. Forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 05. november, 2020, 08:40:44

Krav til en ny sundhedsreform

Sundhedsbehandling i Danmark bør være gratis, uanset om det sker i regi af hospitalerne eller det kommunale sundhedssystem. Det må en kommende sundhedsreform sikre.

Debatten om svigt i ældreplejen efter de famøse tv-optagelser af Svend og Else endte som bekendt med, at ældreminister Magnus Heunicke indkaldte til et ældretopmøde, der blev afholdt sammen med Ældre Sagen, FOA, Kommunernes Landsforening og en række andre aktører på ældreområdet.

Der har også været det problem, at flere ældre er blevet sendt hjem, før deres behandling har været afsluttet.

Resultatet af mødet blev en række anbefalinger samt etablering af en idebank. Man kan indtil den 9. december indsende forslag til idebanken, der skal samle ideer og synspunkter op.

Spørgsmålet er, om vi kan forvente, at der med baggrund i ældretopmødet sker handlinger, som kan forbedre vilkårene på landets plejehjem. Vi vil følge nøje op på, at de mange ord, der blev sagt på topmødet, ikke bare bliver til store rapporter med mange fine ord, men at topmødet følges op af reelle handlinger og forandringer.

Længere i eget hjem

Ud over selve ældreplejen er der to områder, som har stor betydning for ældres vilkår. Det ene er det sundhedspolitiske område, og det andet er boligpolitikken.

Det er sådan i dag, at man skal være meget svag, hvis man skal have en plads på et plejehjem. Det betyder, at ældre lever længere i eget hjem.

Det kræver, at vi har et sundhedssystem, der er i stand til at understøtte de ældre, og her taler vi om et sundhedssystem, der er tæt på den enkelte borger. Et lokalt sundhedssystem der kan samarbejde konstruktivt med det regionale hospitalsvæsen, så ingen borgere falder ned mellem to stole.

Vi har gennem de senere år, samtidig med at indlæggelser på hospitalet er blevet væsentlig kortere, oplevet, at der har været tvivl om de ældres fortsatte behandling. Skal den fortsatte behandling ske under sundhedsloven eller under serviceloven?

Al behandling skal være gratis

Det har betydet, at flere ældre nærmest er skubbet over under serviceloven, og kommunerne derved har kunnet udskrive regninger, modsat dem der har været behandlet under sundhedsloven, som har fået en gratis behandling.

Der har også været det problem, at flere ældre er blevet sendt hjem, før deres behandling har været afsluttet, og det har betydet flere genindlæggelser.

Den manglende koordinering mellem regioner og kommuner har skabt usikkerhed. Denne usikkerhed må en kommende sundhedsreform fjerne. Sundhedsbehandling i Danmark bør være gratis, uanset om det sker i regi af hospitalerne eller det kommunale sundhedssystem.

Eftersyn af boligpolitikken

I takt med at borgerne bliver ældre og skal kunne klare sig selv i eget hjem, er der brug for et større eftersyn af boligpolitikken.

Der skal bygges flere ældreegnede boliger. Samtidig skal der gives mulighed for, at ældre kan få tilskud til at gøre deres nuværende boliger mere ældreegnede.

Mange seniorer har et ønske om at kunne flytte i seniorbofællesskab. Der skal bygges flere seniorbofællesskaber. Disse bofællesskaber kan også skabes ved ændringer i den nuværende boligmasse.

Både de sundheds- og boligpolitiske spørgsmål bør blive centrale i den kommende kommunale valgkamp, som finder sted til november 2021.

Nyeste: Idekamp