02 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Får vi en lov om bedre velfærd?

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Formand for Faglige Seniores kommunalpolitiske landsudvalg. Tidligere formand for LO Hovedstaden. Forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 20. juni, 2019, 08:33:34

Får vi en lov om bedre velfærd?

Forældrenes protester har sat fokus på kravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Men der er også brug for at se på normeringerne på landets plejehjem, hvor forholdene mange steder er uforsvarlige.

Med det forholdsvise store centrum-venstre flertal, vi har fået ved det netop overståede folketingsvalg, bliver det muligt at få vedtaget en fremadrettet velfærdslov.

Hvis det ikke bliver tydeligt i den kommende KL-aftale og i finansloven, må de ældre på gaden med rollatorer og kørestole.

Når man ser ud i de enkelte kommuner, er det tydeligt, at der snart ikke er mere, man kan spare på, både når vi ser på børn og unge og ikke mindst de ældre, syge og handicappede.

Det går godt i Danmark, men desværre er det ikke alle, der oplever fremgangen. Derfor er det godt, at der fra alle partier i det nye flertal er et ønske om at forbedre vores fælles velfærd.

Millionærskat

Som en start er det godt at løfte ressourcerne op til at dække den nuværende demografiske udvikling. Men der skal mere til, hvis man vil løfte velfærden, og her bør man se på at øge skatten for de mest velstående. Flertallet bør overveje en millionærskat.

Vi har oplevet kampen mod yderligere beskæring i daginstitutioner og kravet om minimumsnormeringer. Det har været en flot gennemført kampagne, hvor forældre og børn gik på gaden og demonstrerede for flere pædagoger gennem bedre normeringer.

Denne form for protester ser ud til at give resultat. Der er nu politisk fokus på området. Og normeringstemaet vil helt sikkert kunne ses i det regeringsprogram, der snart kommer frem i dagens lys.

Spørgsmålet er, om det ikke snart er på tide at se på normeringer på plejehjem og plejecentre. Der findes desværre i dag steder, hvor manglende personale nærmest udgør en fare for de gamles liv og helbred.

Det kan godt være, at der er nogle i det administrative led, der har en opfattelse af, at det måske ikke gør så meget, de ældre skal jo alligevel herfra, men en sådan holdning må ikke vinde.

De ældre har fortjent at have en høj livsværdi, til de skal herfra. Derfor er det også nødvendigt at se på de kvalitetsmål, der er for ældreplejen i de enkelte kommuner.

Rettigheder til ældre

Det er tydeligt, at det er her, hvor besparelserne rammer hårdt. Jeg mener at kunne huske, da vi tidligere havde en centrum-venstre regering, så blev der talt om egentlige rettigheder til de ældre, men det blev dog ikke til noget.

Jeg har set, at Enhedslisten har bragt spørgsmålet om rettigheder til de ældre frem. Det er kommet efter de historier, der har været fremme i pressen, hvor flere kommuner har ændret kvalitetsmålene i den kommunale hjemmepleje i en sådan grad, at mange ældre har haft en urimelig tilværelse med manglende bad og manglende hjælp til rengøring og anden basal pleje.

Jeg håber, at vi får en velfærdslov, der også adresserer denne problemstilling. Det vil vi få at se, når den kommende regering skal forhandle den første aftale med Kommunernes Landsforening.

Det har i hvert fald ikke haft nogen betydning, at vi har haft en ældreminister, det er kun gået den gale vej.

Hvis det ikke bliver tydeligt i den kommende aftale med Kommunernes Landsforening og den førstkommende finanslovsaftale, så må de ældre på gaden med deres rollatorer og kørestole, og så håber vi på, at børnene støtter deres gamle i kampen for bedre forhold i ældreplejen.

Nyeste blogindlæg