22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 25 °C

Der spares på ældreområdet og hjemmeplejen er i frit fald

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Tidligere formand for LO Hovedstaden. Suppleant til Hovedstadens regionsråd for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 20. april, 2017, 08:26:58

Der spares på ældreområdet og hjemmeplejen er i frit fald

På trods af ældremilliard, klippekort og værdighedsmilliard er det en kendsgerning, at kommunerne skærer ned på hjemmehjælpen til ældre. Færre får hjælp, og hjælpen til den enkelte er blevet mere skrabet.

Forud for forhandlingerne mellem regeringen og KL om økonomiaftalen for 2017 skrev jeg et debatindlæg med overskriften ”Ældreområdet bør fritages for besparelser”.

Der er brug for en politik, der skaber tryghed på ældreområdet.

I de kommende år stiger andelen af ældre over 65 år kraftigt, og det var med baggrund i det faktum, at kravet blev fremsat.

Af en analyse fra FOA, der blev offentliggjort i Jyllands-Posten den 16. april, viser det sig nu, at hjemmehjælpen er i frit fald og de kommunale besparelser på 2017 budgetterne betyder nulvækst i ældreplejen.

Det til trods for, at der i Folketinget er besluttet, ældremilliard, klippekort og værdighedsmilliard. Det er klart, at når der er tale om nulvækst samtidig med at andelen af ældre stiger, så betyder det besparelser på ældreområdet.

Færre får hjælp

En analyse fra Ældresagen viser, at der siden 2008 er skåret knap seks millioner hjemmehjælpstimer væk i kommunerne, ligesom 30.000 færre ældre bliver visiteret til hjemmehjælp. Samtidig er antallet af ældre over 65 er steget med 23 procent.

81 af landets 98 kommuner vil i 2017 bruge færre penge pr. ældre end i 2016.

Der kan være flere forklaringer på, at der ikke bruges så mange penge på ældre. Ældreminister Thyra Frank mener, at det er kommunernes brug af rehabilitering og velfærdsteknologi, der gør, at flere ældre bliver i stand til at klare sig uden hjælp. De ældre på 65 år har generelt også et bedre helbred.

Men det kan ikke forklare de store besparelser. For der er samtidig flere ældre, der får det dårligere. Vi har blandt andet set en kraftig stigning indenfor demensområdet.

Besparelserne på ældreområdet ser ud til at fortsætte. I kommunernes kamp for at få økonomien til at hænge sammen vil vi sikkert se flere opgaver udliciteret på flere dele af ældreområdet.

Det til trods for at vi har oplevet mange konkurser inden for pleje- og transportområdet. Tusinder af pensionister er blevet ramt, enten ved at plejen er udeblevet, rengøringshjælpen er udeblevet og kørslen til behandling og dagcenter er udeblevet.

Nu bør det være slut med holdningen hos mange kommunalpolitikere, om at billigst er bedst. Det er det ikke.

Mere frit valg

Analyseinstituttet Epinion har for fagbevægelsen spurgt danskerne om deres syn på udlicitering. Denne analyse viser klart, at danskerne ikke vil have usikkerhed om pleje af ældre og børn.

I regeringen udspil til en sammenhængsreform vil man gennemføre en kulegravning af udliciteringen med det formål at undgå konkurser i fremtiden. Det er jo fornuftigt nok, men samtidig skal der åbnes op for mere frit valg.

Regeringen mener, at borgerne ønsker mere frit valg. Jeg tror, at de borgere, der ikke selv er i stand til at klare sig i dagligdagen, er lige glade med det frie valg. De er ikke kunder i en stor offentlig butik. De er borgere i et samfund, hvor de forventer, at det offentlige kan stille de ydelser til rådighed, de har brug for.

Der er brug for en politik, der skaber tryghed på ældreområdet, og der er brug for at der tilføres flere midler til området i takt med, at der bliver flere ældre.

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13