26 May 2019  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

De ældre er igen ramt af besparelser

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Tidligere formand for LO Hovedstaden. Suppleant til Hovedstadens regionsråd for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 11. oktober, 2018, 09:01:49

De ældre er igen ramt af besparelser

De kommunale budgetter indeholder mange nedskæringer på ældreområdet. Især de fattigste folkepensionister bliver hårdt ramt.

Nu er de fleste kommunale budgetter vedtaget, og det er tydeligt, at ældreområdet er blevet ramt af besparelser. Det er ikke mindst kravet om effektivisering, der har haft indflydelse på besparelserne.

Den fri og lige adgang til sundhedsbehandling er under pres. 

Desværre er det de gamle, som ikke har meget andet at leve for end folkepensionen, der er virkelig ramt, og som kan forvente en ringere hjælp som følge af et lavere serviceniveau.

I Aarhus var et af forslagene til besparelser, at de gamle, som bruger kompressionsstrømper, må finde sig i at sove op til to gange om ugen med strømperne på for at spare den hjemmehjælp, som dagligt kommer og giver dem strømper på og af.

Mange steder er der fundet andre besparelser i form af færre bade eller forhøjelse af priserne for mad og så videre.

Mangel på SOSU'er

Regeringen har i sidste øjeblik besluttet at give en kompensation til de kommuner, der er blevet ramt af ændringerne i beregningerne af bloktilskud, på 1,4 milliarder kroner, som nu fordeles over de kommende to år. Jeg håber, at det bliver til gavn for ældreområdet.

Herefter forventer man, at der kommer en ny udligningsordning med en mere retfærdig fordeling af midlerne kommunerne imellem.

Ud over det nuværende økonomiske pres på kommunerne og det stigende antal af ældre er der også opstået en stor mangel på plejepersonale. Til trods for at denne mangel ser ud til at stige, har kommunerne ikke meget fokus på at uddanne flere social- og sundhedshjælpere.

Samtidig lægger regeringen op til at flytte flere opgaver fra hospitalerne til kommunerne. Der er rundt om i landet oprettet flere akutsengepladser, som kommunerne bruger, når borgeren udskrives fra hospitalet og skal vente på enten at komme tilbage i egen bolig eller få en plejehjemsplads.

Det er selvfølgelig godt, hvis der bliver taget hånd om den ældre borger, så der er sikkerhed for, om man kan klare sig. Men det har i de fleste kommuner betydet, at der er sneget sig en brugerbetaling ind ad bagdøren.

Kommunerne tager rask væk 150 kroner i døgnet for en akutplads. Den fri og lige adgang til sundhedsbehandling er under pres. Hvis borgeren havde været på hospitalet, havde det ikke kostet noget, men kommunen havde betalt til hospitalet.

Konstant pres

Ældreområdet er konstant under pres, og det er ikke forsvarligt at fortsætte med besparelserne. Vi må nu se, om ældreområdet bliver tilgodeset ved de kommende finanslovsforhandlinger. Meget fornuftigt har DF foreslået, at man skal stoppe udhulingen af folkepensionen, men det kan ikke gøre det alene.

Antallet af ældre fortsætter med at stige. De seneste analyser tyder også på, at den nuværende ældregeneration ikke bliver sundere og derfor ikke billigere. Den teknologiske udvikling kan ikke nå at forandre udviklingen. Derfor er der brug for en ny og fremadrettet ældrepolitik i Danmark.

Ældreområdet bør få en central placering i den kommende debat op til folketingsvalget. Det er jo her, vi har mulighed for at sammensætte et ældrevenligt Folketing. Det økonomiske ældretræk på samfundsøkonomien må betyde ændringer i den økonomiske prioritering af statens finanser, så vi kan undgå de konstante forringelser af vores fælles velfærd.

Nyeste blogindlæg
af Kirsten Normann Andersen
af Hans-Henrik Hansen
af John Holten-Andersen
af Karina Rohr Sørensen

Nyeste: Kultur