23 Jan 2021  

KBH: Overskyet, tåge, 0 °C

Billigere kollektiv trafik til de ældre, tak!

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Formand for Faglige Seniores kommunalpolitiske landsudvalg. Tidligere formand for LO Hovedstaden. Forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 14. januar, 2020, 13:45:29

Billigere kollektiv trafik til de ældre, tak!

Billigere kollektiv trafik til de ældre vil bekæmpe ensomhed, spare på sundhedsudgifterne, fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet og medvirke til bedre klima og miljø.

Et af de store samfundsproblemer især for seniorer og ældre er ensomhed. Vi lever i en tid, hvor vores traditionelle familiemønstre er under forandring.

I Horsens Kommune kan alle, der er fyldt 65 år, købe et buskort til alle ruter inden for kommunens grænser for 365 kroner om året.

Som følge af bedre sundhed og bedre sygdomsbehandling lever vi længere. Men alligevel sker det i mange familier, at på et tidspunkt dør den ene halvdel i et ægteskab, og den anden sidder tilbage og oplever en knugende ensomhed.

Ensomheden kan også komme af, at man bliver skilt, og det ikke automatisk gør, at man får en anden at leve sammen med. 

Mere end 50.000 ældre lever i ensomhed, og mere end 350.000 danskere føler sig ensomme. Derfor blev der i 2015 etableret Folkebevægelsen mod ensomhed på initiativ af Ældre Sagen.

Ensomhed kan have svære følgevirkninger både fysisk og psykisk og kan medføre en ringere livskvalitet samt sygdomme som blandt andet demens.

Movia vil afskaffe mimrekort

Når jeg har valgt at skrive om dette emne, så skyldes det, at Movia, der står for den kollektive trafik på Sjælland, netop har lagt op til at fjerne det såkaldte mimrekort for pensionister.

Mimrekortet blev hovedsageligt brugt af ældre for at kunne deltage i de forskellige aktiviteter, som der udbydes til denne gruppe.

Kortet er formentligt også brugt flittigt af de aktive seniorer, som fortsat er på arbejdsmarkedet efter at have nået pensionsalderen.

For disse grupper betyder fjernelse af kortet en forhøjelse af rejseudgifterne på 50 procent. Det kan for mange pensionister økonomisk betyde, at de må stoppe deres aktiviteter, og det vil medføre stigning i gruppen af ensomme.

Movia har i deres forslag lagt op til, at den rabat, der har været på mimrekortet, skal deles ud til alle pensionister, der bruger rejsekortet. Det betyder, at der er mange pensionister, der får billigere rejser.

Men dem, der har brugt mimrekortet nærmest dagligt, vil mærke en kraftig stigning. Jeg mener, der er behov for at se på en samlet prisstrategi på landsplan for pensionister i den kollektive trafik.

Løsning på landsplan

I Horsens Kommune kan alle, der er fyldt 65 år, købe et buskort til alle ruter inden for kommunens grænser for 365 kroner om året, det vil sige én krone om dagen.

Den regel bør indføres i samtlige af landets 98 kommuner. En sådan ændring vil betyde, at vi bliver i stand til effektivt at bekæmpe ensomheden, og samtidig vil det styrke ønsket om, at flere pensionister, der selv vil, kan fortsætte med at arbejde, efter de har nået pensionsalderen.

Der er ikke ved de seneste forhandlinger om finansloven prioriteret særligt set i forhold til ældreområdet. Spørgsmålet om priser på den kollektive trafik bør komme højere op på den politiske dagsorden.

Ændringer i prisen skal være markant nedadgående, så det medfører, at flere vil bruge den kollektive trafik. Det vil så samtidig betyde, at der bliver brug for færre privatbiler, og det vil i den grad forbedre vores klima og miljø, ved at der reduceres i vores CO2.

Flere gevinster

Det vil sige, at hvis der på landsplan ændres på priserne for brugen af den kollektive trafik for seniorer og pensionister i nedadgående retning, kan man opnå flere gevinster samtidig.

For det første, tilgangen til fællesskaber bliver nemmere og bekæmper ensomhed med deraf færre udgifter til sundhedsbehandling.

For det andet vil det betyde, at flere pensionister vil blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen og medvirke til, at vi kan fastholde en høj arbejdsstyrke.

Som det tredje kan det medvirke til at forbedre vores klima og miljø.

Spørgsmålet om den lokale bustrafik er et kommunalt anliggende i samarbejde med regionerne, så spørgsmålet bør mindst komme op på den lokale dagsorden ved de kommende valg i kommuner og regioner i 2021.

Nyeste blogindlæg
af Nanna W. Gotfredsen
af Peter Jacques Jensen
af Christina Windau Hay Lund
af Maja Parsberg Madsen

Nyeste: Idekamp

20. jan. 2021 - 13:40
18. jan. 2021 - 15:06
18. jan. 2021 - 14:53
18. jan. 2021 - 11:47
18. jan. 2021 - 11:39