06 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Skal EU blande sig i dansk socialpolitik?

Blogs

Ole Skou
Hjemløsejurist
Ansvarshavende redaktør for hjemløseavisen Hus Forbi, juridisk konsulent for de hjemløses organisation SAND, medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Blogindlæg af Ole Skou

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 30. januar, 2015, 07:52:15

Skal EU blande sig i dansk socialpolitik?

EU skal ikke blande sig i socialpolitikken, men gøre noget ved de fattigdomsproblemer, som får folk til at flygte over grænserne.

Normalt synes de fleste, at det er helt fint, at Danmark får del i EU -tilskuddene, men i forhold til EU-tilskud til dansk socialpolitik er der meget delte meninger.

Helt aktuelt har EU-kommissionen og kommisæren for beskæftigelse og sociale anliggender besluttet at tildele Danmark knap 30 millioner kroner i perioden 2014-2020 fra FEAD -Fonden for europæisk bistand til de socialt dårligst stillede. 

Det er i øvrigt ikke en gratis gave for de danske myndigheder, som selv skal medfinansiere med 15 procent, og Danmark har da også besluttet at supplere støtten med cirka fem millioner kroner.

 Efter min mening skal EU slet ikke blande sig dansk socialpolitik. Det er et nationalt anliggende.

Tilskuddet til Danmark gives til et særligt fremlagt program, som påstås at skulle gøre det muligt at nå ud til de dårligst stillede og give dem bedre muligheder for at blive socialt integrerede? Målet med hjemløseprojektet er at nå ud til 200 personer om året og forbedre deres situation som et første skridt mod efterfølgende at inddrage dem i det sociale system.

EU har afsat over 3,8 milliarder euro, som er øremærket til FEAD for perioden 2014-2020, så i den sammenhæng kan tilskuddet til Danmark vel nærmest opfattes som lidt lommepenge til den danske regering.

Ikke fordi jeg mener, at vi skal have flere midler til dansk socialpolitik fra EU – tværtimod. Efter min mening skal EU slet ikke blande sig dansk socialpolitik. Det er et nationalt anliggende og noget, som EU-kommissionen i sagens natur ikke kan have en reel, konkret og anvendelig viden om.

De sociale problemer, der vedrører hjemløshed og svær social udsathed, er så uendelig forskellige i de enkelte EU-lande og kan ikke harmoniseres. For Danmarks vedkommende ville vi formentlig ryge ned til den laveste fællesnævner.

Derimod er det min opfattelse, at EU skal beskæftige sig med de store, strukturelt betingede sociale problemer, der eksisterer og fortsat skabes i mange EU-lande og som blandt andet giver sig udtryk i at fattige (fuldt forståeligt) flygter over grænserne til de rigeste EU-lande.

Hjemløseorganisationerne har i årevis forsøgt at råbe Kommissionen op for at få den til at forholde sig til disse alvorlige fattigdomsproblemer – men intet er reelt sket endnu.

Derfor skal EU først og fremmest sørge for at få løst årsagerne til de grænseoverskridende fattigdomsproblemer, som kun stimuleres yderligere af arbejdsgivernes store ønske om arbejdskraftens fri bevægelighed.

EU skal hurtigt finde reelle løsninger hen over landegrænserne på fattigdomsflugten, som ingen og slet ikke de fattige fra for eksempel Rumænien har nogen som helst glæde af.

Her kunne de mange midler anvendes konstruktivt og ikke kastes som almisser til velstående lande som Danmark, der selv har råd til at kunne prioritere løsningen af de hjemløses problemer.