25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Svensk inspiration til kamp mod privatisering af velfærd

Blogs

Nikolaj Villumsen
MF for Enhedslisten.
Født 1983 og BA i Historie. Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Udenrigs- og beredskabsordfører. Næstformand i venstrefløjsgruppen ved Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Blogindlæg af Nikolaj Villumsen
ons. 11. apr - 2018
ons. 08. nov - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 19. april, 2017, 07:50:31

Svensk inspiration til kamp mod privatisering af velfærd

I Sverige har Vänsterpartiet rejst kampen mod private firmaers profit på velfærd. Vi kan lære af de svenske erfaringer, nu hvor VLAK-regeringen lægger op til yderligere privatiseringer.

I valgkampen op til Rigsdagsvalget i Sverige i 2014 lykkedes det Vänsterpartiet at gøre spørgsmålet om profit i velfærden til et centralt tema.

Kampen for at få stoppet private firmaers profit på velfærden er et centralt politisk spørgsmål. 

Partiet kunne dokumentere, at private firmaer i 2011 havde trukket 9,2 milliarder kroner ud i overskud fra driften af velfærdsopgaver, og intet tydede på, at tallet var blevet mindre siden.

Store velfærdskoncerner havde beriget sig på bekostning af kvaliteten af velfærden og de ansattes løn- og arbejdsvilkår, så nu måtte det være slut med ”vinster i velfärden”. 

Efter valget gjorde Vänsterpartiet det til en betingelse for at støtte den nye socialdemokratiske regerings første finanslov, at der blev taget initiativ til at stoppe private virksomheders muligheder for at tjene på velfærdsopgaverne. 

Svensk udredning

Resultatet blev en politisk aftale om en omfattende udredning af privatiseringens konsekvenser, der skulle danne grundlag for ny lovgivning på området, der som udgangspunkt skulle sikre, at offentlige midler blev brugt til velfærd til borgerne og ikke til fortjenester til private firmaer.

Udredningsarbejdet har været en langstrakt affære, og først i november 2016 forelå Reepalu-rapporten, opkaldt efter den tidligere socialdemokratiske borgmester i Malmø, der har stået i spidsen for udredningsarbejdet.

Arbejdet med rapporten har løbende været ledsaget af en heftig politisk debat, der er skærpet voldsomt efter offentliggørelsen.

Ikke mindst fra Vänsterpartiet har der lydt kritik af anbefalingerne for ikke at ville fjerne, men kun begrænse private firmaers fortjenester, mens reaktionen fra arbejdsgiverne har været raseri over, at der overhovedet lægges op til begrænsninger. 

Der har også været gang i den interne debat hos socialdemokraterne, hvor partiledelsen har forsøgt at begrænse indgrebet til skoleområdet, men i sidste uge blev ledelsen sat på plads af den socialdemokratiske kongres, der slog fast, at der er brug for en lovgivning, der sætter et stopper for ”vinstjakt” i skolen og på pleje- og omsorgsområdet.

Dermed er sagen langt fra afgjort i Sverige. Som Rigsdagen er sammensat, kan det selv med en skærpet S-holdning blive svært at finde flertal for indgreb mod profitten på velfærd, men uanset, hvordan den svenske debat udvikler sig, er der masser af inspiration at hente til kampen mod privatisering i Danmark.

Løkkes dagsorden

En inspiration vi kan have hårdt brug for, når Løkke regeringen inden for det næste års tid formentlig sætter en politisk offensiv i gang for yderligere privatisering af velfærden.

Enhedslisten vil ikke bare modsætte sig mere privatisering. Vi vil have den rullet tilbage. Det er ikke acceptabelt, at millioner af skattekroner trækkes ud af ældrepleje, sundhedsvæsen og daginstitutioner i stedet for at blive brugt til de velfærdsformål, pengene er afsat til.

Derfor bør kampen for at få stoppet private firmaers profit på velfærden gøres til et centralt politisk spørgsmål både op til og efter et kommende folketingsvalg.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur

14. sep. 2018 - 19:05
13. sep. 2018 - 14:20
10. sep. 2018 - 15:30
30. aug. 2018 - 07:00
29. aug. 2018 - 07:08