13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Misbrug af menneske-rettigheder

Blogs

Niels-Erik Hansen
Advokat, med speciale i menneskerettigheder
Har specialiseret sig i sager om menneskerettigheder med særlig vægt på asylsager. Frivillig i Trampolinhusets rådgivning.
Blogindlæg af Niels-Erik Hansen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 05. juli, 2016, 08:10:53

Misbrug af menneske-rettigheder

Igennem længere tid har der været manipuleret så voldsomt med at misbruge et kønsligestillingsargument, at vi, der dagligt kæmper for menneskerettigheder, må sige fra.

Kan man misbruge menneske rettighederne? Fra højrefløjen og efterhånden langt ind over midten lyder der et rungende "JA". Når Danmark for eksempel ikke kan udvise kriminelle udlændinge, fordi man skal respekterer nogle konventioner, der sikre menneske rettigheder, så er det misbrug. Kritikerne glemmer desværre, at det jo ikke er den kriminelles menneskerettighed, men derimod børn og andre familiemedlemmers ret til et familieliv, der bliver beskyttet i situationen.

Omskæring af piger er helt klart tortur og inhuman behandling, som er omfattet af de internationale konventioner. 

Men netop fordi det hurtigt bliver nogle meget mudrede diskussioner, så er vi som humanister i udgangspunktet tilbageholdende med at sige ja, menneskerettigheder kan misbruges. Når man er glødende menneskerettighedsforkæmper, så kan det være svært at tage fat i eksempler, hvor der sker misbrug af argumenter om ligestilling og menneskerettigheder.

Alting har dog en grænse, og nu har der gennem længere tid været manipuleret så voldsomt med at misbruge et kønsligestillingsargument, at vi, der dagligt kæmper for menneskerettigheder, må sige fra.

Omskæring af piger er helt klart tortur og inhuman behandling, som er omfattet af de internationale konventioner. Men at sammenligne dette med såkaldt "rituel kønskirurgi" (fjernelse af forhud på 8. dagen) er en direkte hån mod de lidelser, som piger/kvinder udsættes for i en række lande verden over.

I Danmark har vi da også i forlængelse af konventionerne forbudt omskæring af piger. Vi har endda også forbudt forældre at tage til andre lande og få foretaget indgrebet der.

Lige nu kæmper vi så en indædt kamp for at få de danske asylmyndigheder til at give beskyttelse til de små pigebørn i forbindelse med tvangsudsendelse til lande, som eksempelvis Somalia, hvor ca. 95 procent af alle kvinder er omskåret. Det lykkes i nogen sager, men i andre sager får vi afslag. Man kan således ikke sige, at vi har nogen sikker praksis på området indtil videre. I sager, hvor der gives afslag, indsendes derfor klager til FN’s kvindekomite og nu også FN’s børnekomite for at forhindre tvangsudsendelser af de små pigebørn.

Nu drives der så kampagne for at få danske politikere til at vedtage et strafferetsligt forbud mod omskæring af drenge. Men måden, det gøres på, virker stærkt provokerende, når det hedder at: "Politikernernes passivitet i spørgsmålet er et alvorligt etisk og demokratisk problem. De overser det krænkende i, at drenge ikke er beskyttet mod rituel kønskirurgi, mens piger er".

Det, vi kan kalde "ligestillingsargumentet", går igen og igen i en række varianter, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af. Det er da tværtimod krænkende at lave denne sammenligning mellem omskæring af drenge og lemlæstelsen af piger med en lang række veldokumenterede invaliderende følgevirkninger.

For mig, der hver dag kæmper for kvinders rettigheder – herunder ved at indbringe sager til FN’s kvinde og børnekomite, virker det direkte undergravende for mit arbejde med at få myndighederne til at tage piger/kvinders omskæring alvorligt. Det er som nævnt svært nok at opnå forståelse for pigers situation, som det er nu! Den manglende forståelse for risikoen for disse piger/kvinder, hænger ikke mindst sammen med opfattelsen af, at vi jo ikke kan give asyl, for så åbner vi en "ladeport". I forlængelse heraf kommer så yderligere argumentet: "Hvis vi giver ophold til pigerne, skal vi så også give asyl til drenge fra USA, der risikere omskæring i hjemlandet?"

Det er naturligvis så grotesk, at man kun kan smile af det. Det, man dog ikke kan smile af, er, når man oplever, at piger/kvinders menneskerettigheder bliver skamredet i noget, der mere og mere ligner en hetz mod bestemte befolknings mindretal i Danmark. Det er slemt nok at læse "folkedomstolens" kommentarer på internettet, men hvis de folkevalgte politikere vedtager et straffeforbud for at opnå "ligestilling", så vil det være et klart misbrug af menneskerettighederne.

Nyeste blogindlæg