17 Jul 2018  

KBH: Let skyet, 26 °C

Hvad sker der med menneske-rettighederne i Danmark?

Blogs

Niels-Erik Hansen
Advokat, med speciale i menneskerettigheder
Har specialiseret sig i sager om menneskerettigheder med særlig vægt på asylsager. Frivillig i Trampolinhusets rådgivning.
Blogindlæg af Niels-Erik Hansen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 10. januar, 2017, 08:28:48

Hvad sker der med menneske-rettighederne i Danmark?

I alt tabte Danmark ni sager ved FN’s forskellige komiteer i 2015. Det er et uhørt højt antal - og i 2016 er det blevet endnu værre.

I januar 2016 skrev jeg i en kommentar, at "ulven kommer – desværre!".

Det var på baggrund af det helt uhørt store antal internationale klagesager, hvor Danmark i løbet af 2015 var blevet dømt for krænkelse af menneskerettigheder. I alt tabte Danmark ni sager ved FN’s forskellige komiteer, og vel og mærket alle sager om menneskerettigheder for de såkaldte "fremmede".

Det startede med FN’s menneskerettighedskomite, der i foråret 2015 gav den første advarsel med en afgørelse om diskrimination mod en ansøger om dansk statsborgerskab.

Derefter er fulgt en række af afgørelser, hvor samme komite har underkendt det danske Flygtningenævns afgørelser om udvisning af forfulgte til deres hjemlande.

Senest på året fandt FN’s kvinde-komite, at Flygtningenævnets udvisning af en kvinde til Pakistan var i strid med FN’s kvindekonvention. Endelig fandt FN’s tortur-komite anledning til at kritiseret fængselspersonalet og politiets fremfærd i en sag om en frihedsberøvet asylansøger.

Som sagt et uhørt antal sager når man tænker på, at Danmark i de foregående mange, mange år måske har tabt en enkelt sag per år, når det gik højt for sig. Så jo, det med, at vi gennem tiden har råbt og råbt om udviklingen i Danmark, er desværre ikke bare udtryk for "ulven kommer", men reelt noget vi nu må erkende, er blevet vores nye virkelighed. Ganske skræmmende.

Hvordan gik det så i 2016, vil det så være relevant at spørge? Ja, her kan man roligt sige, at det kun er blevet værre. Dette skyldes ikke mindst, at Danmark for første gang nogen sinde er blevet dømt i den såkaldte "Biao sag" ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer (Højesteret for Menneskerettigheder) i en sag om diskrimination i forbindelse med familiesammenføring.

Parret, hvor manden var dansk statsborger med anden etnisk oprindelse, måtte "flygte" til Sverige, mens sagen mod den danske stats diskriminerende indgreb i deres familieliv kørte i en årrække ved de danske domstole og derefter ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

På den måde er sagen igen et bevis på, at det særligt er de "fremmede" menneskerettigheder, der er under pres.

Samtidig kan det måske glæde, at der har være lidt færre sager tabt ved FN-komiteerne i 2016, men dette dækker måske over en anden tendens, som bør undersøges nærmere.

Som nævnt traf FN’s menneskerettighedskomite en afgørelse i foråret 2015, hvor man fastslog, at en ansøger om dansk statsborgerskab havde været udsat for diskrimination. Der findes dog kun en sag/afgørelse på FN’s hjemmeside (www.ohchr.org). Dette er ganske bemærkelsesværdigt, fordi Justitsministeriet i et notat fra den 5. marts 2012 om "Danmarks internationale forpligtelser på udlændinge og statsborgerretsområdet" omtaler fire verserende sager om krænkelse af diskriminationsforbuddet i forbindelse med afslag på ansøgninger om statsborgerskab ved FN’s menneskerettighedskomite.

Spørgsmålet er så, hvad der skete med de tre andre sager. Svaret er, at disse klagere fik tildelt statsborgerskab efter deres klager var indgivet, og derfor blev sagerne trukket tilbage (discontinued) ved FN. Det vil sige, at klagerne reelt vandt over den danske stat, men dette fremgår ingen steder.

Det samme mønster optræder også i forbindelse med klager over afslag fra Flygtningenævnet, hvor en række afgørelser er blevet genoptaget, og klagerne tildelt asyl. Herefter er også disse sager blevet trukket tilbage fra FN, og der er aldrig kommet nogen afgørelser, der viser, at Danmark også i disse sager har overtrådt klagernes basale menneskerettighederne. Hvor mange sager, der er tale om, er svært at vurdere, men gennem de seneste år nærmere vi os 20-25 sager, der er "faldet ud" af statistikken.

Det er naturligvis glædeligt for dem, der har fået medhold, men samtidig får vi andre meget svært ved at vurdere, hvor slet det egentlig ser ud mht. krænkelser af menneskerettigheder i Danmark. Det synes at være en oplagt opgave for Institut for Menneskerettigheder, at forsøge at give os et retvisende billede, så beslutningstagere og befolkning kan vide, hvor vi faktisk befinder os, når det gælder overholdelsen af menneskerettigheder i Danmark.

Godt nytår til alle!

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13