17 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 25 °C

Trumpfaktor – også i Folketinget

Blogs

Nanna W. Gotfredsen
Jurist, medstifter af Gadejuristen
Nanna W. Gotfredsen er medstifter af Gadejuristen og har arbejdet som gadejurist gennem 14 år. Gadejuristen sikrer juridisk hjælp til stofbrugere og andre socialt udsatte mennesker.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 27. januar, 2017, 09:17:10

Trumpfaktor – også i Folketinget

Ligesom Trump oplever vi danske politikere, der benægter fakta og viden, hvis den ikke passer med deres egne politiske mål.

Den nye amerikanske præsident kritiseres for at bruge udokumenterede og beviseligt forkerte informationer som ”alternative fakta.” Det er dog ikke kun et amerikansk problem. 

En række politikere fortæller, hvordan de nedtoner fakta, som ikke passer med deres mål.

I december lagde DR’s Detektor denne lille video på nettet, hvor en række danske politikere åbenhjertigt fortæller, hvordan de nedtoner faktuelle oplysninger, som ikke passer med deres politiske mål.

Velkendt er også det gamle citat fra en dansk politiker: "Hvis dét er fakta, så benægter jeg fakta."

I Gadejuristen ser vi tydeligt problemet på flere af vores områder. Ét eksempel er debatten om forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Tro på forbud

Nogle er så overbeviste tilhængere af kundekriminalisering, at de ignorerer den omfattende dokumentation for, at et forbud vil presse handlen med seksuelle ydelser ned i underverdenen og kun gøre sexarbejderne endnu mere udsatte. 

Det måske mest tydelige eksempel er den politiske narkotikadebat. Her tilslutter man sig helt åbenlyst alternative fakta. Hele forbudspolitikken er baseret på, at politi og straf fører til færre stofbrugere og færre afhængige. 

Fakta peger imidlertid på noget ganske andet. Der er i dag voksende dokumentation for, at kriminaliseringen ikke virker sådan. Tværtimod er den direkte skadelig.

Omvendt har tilhængerne aldrig præsenteret dokumentation for deres påståede positive effekter. Dette gælder ikke kun i forhold til cannabis, men stoffer generelt. 

På et samråd i Folketinget sidste år blev daværende Venstre-justitsminister Søren Pind konfronteret med, at forskning og myndighedernes egne tal viser, at det ikke virker at straffe stofbrugerne. 

I for eksempel Portugal har man helt afkriminaliseret stofbrugerne og alligevel reduceret antallet af de hårdest belastede stofbrugere. Til dette sagde ministeren blot, at det fortsat var hans overbevisning, at straffen virker. Man kan se samrådet her

Siden har justitsministerposten som bekendt skiftet parti. Noget tyder desværre på, at også de Konservative er immune overfor virkeligheden. 

Ingen dokumentation

Det er ikke længe siden den konservative ordfører Mette Abildgaard i Folketingssalen fastholdt, at "forbuddet virker". Da hun blev bedt om at dokumentere sin påstand, henviste hun til lektor Kim Møller. 

Problemet er bare, at heller ikke Kim Møller har påvist dette. Han har blot omtalt en umiddelbar personlig formodning om, at nedkriminalisering vil øge forbruget. Det gjorde han i sin ph.d. fra 2010.

Siden er sådan formodning blevet modbevist af de portugisiske fakta. Man kan selv se ordførerens indlæg her.

Venstre og Konservative er ikke alene om at holde fast i ”alternative fakta” på narkotikaområdet. Som allerede nævnt deles deres holdning til virkeligheden desværre fortsat af et flertal i Folketinget.

Når netop disse to partier fortjener fremhævelse her, er det fordi de i særklasse har skubbet på for øget kriminalisering. Var der mere spalteplads, kunne andre partier også nævnes. 

Jeg kan ikke sige om problemet er lige så stort på øvrige områder. Men jeg kan konstatere, at svært udsatte mennesker på gaden lider under, at politikere ignorerer virkeligheden, når den ikke passer med deres holdninger. 

Så er man bekymret for, hvad Donald Trumps alternative fakta kan føre til, skal man være opmærksom på, at vi bestemt også har Trumpfaktor i det danske Folketing. Med enorme menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger til følge. 

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13