21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Fjern nu de skilte, borgmester Kabell!

Blogs

Nanna W. Gotfredsen
Jurist, medstifter af Gadejuristen
Nanna W. Gotfredsen er medstifter af Gadejuristen og har arbejdet som gadejurist gennem 14 år. Gadejuristen sikrer juridisk hjælp til stofbrugere og andre socialt udsatte mennesker.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 07. december, 2016, 07:05:31

Fjern nu de skilte, borgmester Kabell!

Sagen mod hjemløse, afrikanske flaskesamlere er nu opgivet på grund af politifejl. Kommunen bør helt droppe forbuddet mod, at hjemløse overnatter i parkerne.

I min sidste blog skrev jeg om en ny grum sag, hvor Københavns Politi igen havde hetzet hjemløse, afrikanske flaskesamlere i Folkets Park på Nørrebro. Her kommer opfølgningen. 

Det er mig en gåde, hvorfor Enhedslisten ikke går forrest i denne sag.

Sagerne mod de anholdte og bødebelagte hjemløse, der har ladet sig repræsentere af Gadejuristen, er nu opgivet, da betjentene har begået en lang række fejl.

Eksempelvis viser politiets eget bevismateriale, at det er højst usandsynligt, at de hjemløse har haft mulighed for at se skiltene, hvor det fremgår – på dansk – at overnatning i parken er forbudt. Det juridiske grundlag for at chikanere de sovende mænd var dermed – endnu en gang – ikke i orden.

Drop skiltene

Gadejuristen måtte sidste år køre en lignende sag, som vi også vandt, men de justeringer af praksis og skilte, man på den baggrund kunne have forventet af borgmester, forvaltning og politi, har alle disse aktører svigtet i forhold til. Nu følger så – igen – et stort antal erstatningssager.

I et svar fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell lød det, at han tager afstand fra politiets fremgangsmåde overfor flaskesamlerne. Men han afviste også at bruge sin politiske indflydelse til at få fjernet skiltene eller i det mindste ændret teksten, så de ikke længere forbyder overnatning i parken.

Med udfaldet af nu også denne sag kan man måske forvente, at Københavns Politi vil henvende sig til kommunen for at få sat flere skilte op. I så fald vil Gadejuristen holde nøje øje med, hvad borgmesteren gør.

I Gadejuristen mener vi, at Morten Kabell bør give en direkte ordre til forvaltningen om at afstå. Der må også være uendeligt mange opgaver, der er vigtigere end at sætte skilte op for at sikre, at politiet kan komme efter hjemløse. 

Borgmesteren burde også gå skridtet videre og aktivt fjerne eller ændre skiltningen i de parker, hvor det er almindeligt kendt at udsatte søger ly om natten. Så må det vise sig, om et flertal på Rådhuset vil insistere på at genoptage hetzen mod disse hjemløse.

Skal kunne anvise sovested

I mellemtiden ville de hjemløse kunne være i fred for politiet. Det gælder her som altid, også i forhold til for eksempel hjemløse stofbrugeres ophold og fix på åben gade og gadesexarbejderes ophold i det offentlige rum, at man ikke kan og ikke får noget godt ud af at sige, at folk skal gå væk, hvis de ikke har et sted at gå hen.

Det skal selvsagt ikke være et mål i sig selv at etablere overnatningspladser i byens parker. Alle, ikke mindst hjemløse, bør kunne vælge at sove inden døre. Skiltene bør først komme op igen, når myndighederne kan anvise et sted, hvor de hjemløse kan opholde sig om natten.

Og når skiltningen primært er rettet mod udlændinge, må det være oplagt at skrive forbuddet som minimum på engelsk. En sådan service plejer borgmesteren også at synes er en god idé, i hvert fald når målgruppen har flere penge.

Det er mig en gåde, hvorfor Enhedslisten ikke går forrest i denne sag. Jeg husker ellers, at borgmesteren blev valgt med netop hjemløse og "sammen mod ulighed" på plakaterne i lygtepælene.

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13