11 Dec 2019  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Hvor svært kan det være!

Blogs

Mona Striib
Mona Striib, Forbundsformand FOA

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 29. september, 2018, 11:23:59

Hvor svært kan det være!

Alle venter på valg - det gælder partierne og fagbevægelsen. Udspil på udspil er med til at sløre, at styringen af den offentlige økonomi spiser kvaliteten af velfærd op indefra.

Valgtrommerne er i gang, massive reklameindslag fra regeringspartierne begynder at præge mediebilledet. Regeringens velsmurte gavebods og udspilstaktik kører for fulde hammer. Der går nærmest ikke en uge uden nyt udspil eller overskrifter om flere penge til særlige områder.

Der er grundlæggende brug for at tænke anderledes i den økonomiske styring af den offentlige sektor.

På den måde sløres det ret så effektivt, at styringen af den offentlige økonomi gradvist spiser kvaliteten af velfærd op inde fra. Oppositionen er tavs lidt firkantet sagt, bortset fra den kortvarige nye "Me to" kampagne: "Jeg vil også være statsminister". Fagforeningerne er samlet set lidt for tavse, alle venter på, at der trykkes på valgknappen.

På den måde får den nuværende regering alt for god plads til at sætte aftryk på befolkningens mindset før næste valg. Det er ikke et vælger-hit at få diskussioner i gang om budgetlov, serviceramme, anlægsloft eller moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, men det er der, skoen trykker.

Besparelser og effektiviseringer i form af omprioriteringsbidrag, moderniserings- og effektiviseringsbidrag skal sløjfes. Der er grundlæggende brug for at tænke anderledes i den økonomiske styring af den offentlige sektor. FOA mener, at budgetterne som minimum skal kunne dække behovet i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen i samfundet.

Det giver god mening med en flerårig økonomisk styring, så regioner og kommuner i langt højere grad end i dag får bedre muligheder for at investere langsigtet, til at prioritere på tværs af opgaveområderne og til at indtænke forebyggelse. De stramme servicelofter har igennem flere år medført et stort underforbrug i den offentlige sektor. Samtidig bør Budgetlovens fortolkning af EU's underskudsgrænse blødes op, så der bliver bedre mulighed for at investere langsigtet i den offentlige sektor.  

Borgerne skal have den velfærd, de er blevet stillet i udsigt. Kvaliteten af velfærden skal være den, der er besluttet. Velfærden skal følge velstandsudviklingen og demografien. De ansatte skal have et fagligt handlerum, der er større end i dag. Det skal være muligt at udføre "et godt stykke arbejde" - uden unødvendig registrering og kontrol. Det kræver, at rammerne og ressourcerne er tilstrækkelige. Man kan ikke løse kerneopgaverne, hvis rammerne ikke er gode nok. De ansatte skal have et godt arbejdsliv. De skal trives gennem hele arbejdslivet - uden at blive nedslidt, udbrændt eller syg.

Det danske velfærdssamfund har international succes - en succes, der i høj grad bygger på social tillid – altså tiltro til, at mennesker, vi ikke kender, er ærlige og handler troværdigt og ansvarligt. Det er et betydeligt problem, når den sociale tillid nedbrydes. Det kan ske, hvis borgerne i stigende grad føler, at de ikke får, hvad de er blevet stillet i udsigt. Eller hvis de føler sig uretfærdigt og bureaukratisk behandlet. Eller hvis uligheden og fattigdommen i samfundet stiger. Alle tre ting sker i disse år. FOA’s medlemmer oplever, at vilkårene for at udfolde deres faglighed er blevet dårligere over årene. Mange lider under alt for ofte at måtte udføre deres arbejde på en måde, som de finder forkert eller utilstrækkelig.

Det slider og det belaster. Under OK18 stod vi sammen om Nok er Nok. Nu handler det om velfærd og rimelige vilkår for de ansatte. Nok er Nok.

 

 

Nyeste blogindlæg