26 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 29 °C

Uddannelse – ikke skattelettelser

Blogs

Lizette Risgaard
Formand Fagbevægelsens Hovedorganisation
Født 15. juli 1960 Næstformand i LO siden oktober 2007 Medlem af LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse. Tidligere har hun blandt andet været tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB, formand for Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København, næstformand i LO Storkøbenhavn, formand for HK/Service København Uddannet kontorassistent, Master i Public Administration, MPA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Søndag, 18. juni, 2017, 08:51:24

Uddannelse – ikke skattelettelser

Trepartsforhandlingerne skal gerne lande en aftale, der sikrer at langt flere kommer i arbejde gennem voksen- og efteruddannelse. Det er vigtigere end regeringens skattelettelser og lavere overførselsindkomster.

Det er måske ikke alle, som har opdaget det, men i denne uge landede en vigtig nyhed: Tirsdag tikkede der anbefalinger ind fra den ekspertgruppe, som regeringen har bedt om at komme med forslag til et nyt system for vores voksen-, efter-, og videreuddannelse.

Jeg er helt enig med ekspertgruppens visioner om at give den enkelte mulighed for at være kompetent hele arbejdslivet.

Det er nemlig næste punkt for trepartsforhandlingerne, og det er en af vores vigtigste opgaver at få fundet en langt bedre løsning end i dag. Det er fuldstændig afgørende for, om vi er klar til at gå fremtiden i møde, og det er langt vigtigere end en række af de mål om skattelettelser og lavere overførelsesindkomster, som regeringen har sat op i sin 2025-plan. For som Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen konstaterede ved Folketingets afslutningsdebat: Det hjælper ikke en eneste ufaglært i Sønderjylland, at direktøren får lettet sin topskat.

Nu ved jeg godt, at nogle vil være uenige i den påstand med henvisning til en eller anden liberal økonomisk teori. Men imens, her i virkelighedens verden, har de ufaglærte i Sønderjylland, i Vendsyssel, på Langeland og Falster og på Midtsjælland udsigt til et arbejdsmarked i konstant forandring. Det samme gælder en stor gruppe faglærte: Begge grupper er afhængige af at kunne varetage fremtidens job. De har ikke brug for skattelettelser i toppen, lavere overførselsindkomster eller nogle af de andre redskaber, regeringen i sin 2025-plan vil bruge til at "øge arbejdsudbuddet", som det hedder på finansministeriesprog, når man vil skaffe mere arbejdskraft.

Nej, vi – de ufaglærte, faglærte, os alle sammen – vi har brug for løbende at lære nyt. Og alligevel står vi i dag med det paradoks, at virksomhederne og medarbejdernes deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse er faldet i de senere år. Selv om efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft aldrig har været større end i dag og kun bliver større i morgen.

Derfor glæder jeg mig til at skulle tage fat på den næste runde trepartsforhandlinger. I tirsdags fik vi en række anbefalinger fra regeringens ekspertgruppe. Jeg kan kun erklære mig helt enig med ekspertgruppens visioner om at give den enkelte mulighed for at være kompetent hele arbejdslivet. Det stemmer fint overens med vores ambitioner om et system, hvor flere mennesker får nye og styrkede færdigheder. Et VEU-system, der er overskueligt og passer til almindelige menneskers forskellige livssituationer. Og med en bedre sammenhæng og samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, så det er nemmere at kombinere færdigheder på tværs af de forskellige uddannelsestyper i systemet.

Vi skal nemlig have sikret, at alle lønmodtagere kommer med på fremtidens arbejdsmarked. Vi har slet ikke råd til at lade være. Jeg glæder mig til at komme i gang med forhandlingerne.

Nyeste: Idekamp