20 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Skellet mellem rig og fattig skal bygges væk

Blogs

Lizette Risgaard
Formand Fagbevægelsens Hovedorganisation
Født 15. juli 1960 Næstformand i LO siden oktober 2007 Medlem af LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse. Tidligere har hun blandt andet været tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB, formand for Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København, næstformand i LO Storkøbenhavn, formand for HK/Service København Uddannet kontorassistent, Master i Public Administration, MPA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 30. august, 2019, 08:00:46

Skellet mellem rig og fattig skal bygges væk

Boligpolitik spiller en afgørende rolle for sammenhængskraften i Danmark. Derfor glæder det FH, at regeringen vil understøtte gode boligmuligheder i hele landet.

I alt for mange år har boligpolitikken været stedmoderligt behandlet i dette land. Politikerne har i alt for høj grad ladet markedet råde – til skade for lønmodtagere i middel- og lavindkomstgruppen.

Hvis lønmodtagerne ikke kan opnå ordentlige vilkår på boligmarkedet, vil Danmark blive et mere opdelt samfund.

Dyre boliger i byerne og manglende muligheder for at optage realkreditlån på landet har på hver deres måde ramt danske lønmodtagere. På den ene side har de haft svært ved at bosætte sig i de større byer, fordi priserne er strøget i vejret. På den anden side har det været vanskeligt at sikre fortsat liv på landet, fordi det har været svært at låne penge. Begge tendenser er med til at ødelægge sammenhængskraften. Byerne bliver for de rige og landet affolket. Det holder ikke. Det er ikke et Danmark i balance.

Derfor er det positivt, at regeringen sammen med det parlamentariske grundlag i deres forståelsespapir fastslår, at de vil understøtte gode boligmuligheder i hele landet. 

Opgør med kapitalfonde

Den nye boligminister, Kaare Dybvad, har for eksempel tonet rent flag og varslet et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger. Det er på tide, hvis lønmodtagerne stadig skal have mulighed for at bo i de byer, hvor de også arbejder. 

Det er vigtigt, hvis vi skal undgå den udvikling, vi har set i for eksempel London og Barcelona. Her har mange af dem, som arbejder i byerne, ikke råd til at bo. Samtidig bygges der flere og flere dyre lejligheder, som opkøbes af rigmænd og bruges til ferielejligheder eller står tomme i årevis.

Et andet signal fra forståelsespapiret er, at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt. Det skal sikre en bedre social balance, og at lønmodtagerne har mulighed for at bo der, hvor de arbejder. Det manglede da bare.

Nemmere at bosætte sig på landet

Den nye regering vil også igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet med at opnå lån til boligen visse steder på landet. Det er helt nødvendigt, hvis vi vil bevare landsbysamfundene og sikre os imod overbefolkning i byerne.

I Fagbevægelsen Hovedorganisation er vi ikke i tvivl. Et godt stærkt arbejdsmarked, der hviler på den danske model, er forudsætningen for vores velfærd. Men hvis lønmodtagerne ikke kan opnå ordentlige vilkår på boligmarkedet, vil Danmark blive et mere opdelt samfund. 

Lønmodtagere vigtigere end spekulanter 

Derfor er vi glade for, at regeringen nu har bragt boligpolitikken i spil som et afgørende redskab, når det handler om at skabe et stærkt og robust velfærdssamfund. Et samfund hvor vi ikke er opdelt i ghettoer, men hvor direktøren og arbejderen bor i samme gade. Et samfund hvor lønmodtagerne også kan bo i Nordsjælland. Ja, et samfund der vægter hensynet til lønmodtagerne højere end hensynet til spekulanten.

Nyeste: Idekamp