19 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Løkkes politik er usammenhængende

Blogs

Lizette Risgaard
Formand LO Danmark
Født 15. juli 1960 Næstformand i LO siden oktober 2007 Medlem af LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse. Tidligere har hun blandt andet været tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB, formand for Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København, næstformand i LO Storkøbenhavn, formand for HK/Service København Uddannet kontorassistent, Master i Public Administration, MPA.
Blogindlæg af Lizette Risgaard

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 31. marts, 2017, 08:00:10

Løkkes politik er usammenhængende

Løkke-regeringen bliver ved med at snakke om at hæve pensionsalderen. Samtidig skærer den ned på forebyggelse af nedslidning og skader. Det hænger ikke sammen.

I snart otte måneder har Løkke snakket om at hæve pensionsalderen endnu mere end allerede aftalt. Men hvordan går det egentlig med at forebygge nedslidning, så folk kan arbejde lidt længere, hvis de selv har lyst? Tjo, hver femte LO’er supplerer morgenkaffen med smertestillende piller. Og for de mennesker er seks måneders ekstra arbejde det samme som seks måneder mere i smerte.

Selv inde i Venstres baghave gror modstanden mod at fremrykke aftalen om øget pensionsalder.

Regeringen har valgt at skære Arbejdstilsynet med over ét hundrede millioner kroner de kommende år. Det er ellers dem, der skal kontrollere, at der er et ordentligt arbejdsmiljø på landets virksomheder, og at nedslidning, uheld og sygefravær forebygges.

Forebyggelse spares væk

Derudover er der hele Forebyggelsesfonden, der hjalp medarbejdere, som er - eller risikerer at blive - fysisk og psykisk nedslidte i jobbet. Den har regeringen valgt ikke at forlænge, selvom der var 450 millioner kroner tilbage i fonden. Hvorfor? Ingen ved det.

Det betyder blandt andet, at succesfulde projekter som ’Sporskiftepakken’ ikke bliver forlænget. Det var ellers et populært tilbud, hvor medarbejdere kunne hjælpes over i nye stillinger, hvis kroppen ikke kunne mere. Og virksomheder og ansatte blev vejledt i at gøre arbejdsprocesser mere skånsomme, så medarbejderne fik flere gode år på arbejdsmarkedet og som pensionister.

Men næ nej. VLAK-regeringen vil hellere have lavere topskat og billigere boligskat til de rigeste boligejere end at hjælpe dem med hårdt fysisk arbejde.  

Uklogt og usympatisk

Én ting er at nedprioritere dem, som har det hårdeste arbejde i Danmark. En anden ting er at ville hæve pensionsalderen endnu mere end allerede aftalt, hvilket også vil gå hårdt ud over samme gruppe mennesker. Det er ikke bare uklogt og usympatisk. Det er også unødvendigt.

For der er ingen grund til at hæve pensionsalderen hurtigere, sådan som Venstre gerne vil have os til at tro. Der er styr på de offentlige finanser, så der er ingen brændende platform. Det siger Det Økonomiske Råd. Det siger vi i fagbevægelsen. Og det mener et stort flertal af befolkningen også. Selv inde i Venstres baghave gror modstanden mod at fremrykke aftalen om øget pensionsalder. Over halvdelen af Venstres egne vælgere mener, at partiet burde droppe idéen. Hvorfor lytter Lars Løkke ikke? Det er mig en gåde.

Tag arbejderne alvorligt

For hvis det borgerlige Danmark tror, at man igen kan stramme garnet, uden at det har konsekvenser, må de tro om igen.

Danmark har ikke brug for skattesænkninger til de rigeste. Derimod har vi brug for investeringer i danskernes ve og vel. Investeringer, der gør, at flere medarbejdere har det bedre - både fysisk og psykisk på deres arbejde. Og vi har brug for en regering og et folketing, der vil tage lønmodtagernes virkelighed alvorligt og anerkende, at det ikke er alle lønmodtagere, som kan holde til længere arbejdsliv.

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur

14. sep. 2018 - 19:05
13. sep. 2018 - 14:20
10. sep. 2018 - 15:30
30. aug. 2018 - 07:00
29. aug. 2018 - 07:08