22 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Endelig en håndsrækning til skattekontrollen

Blogs

Lizette Risgaard
Formand Fagbevægelsens Hovedorganisation
Født 15. juli 1960 Næstformand i LO siden oktober 2007 Medlem af LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse. Tidligere har hun blandt andet været tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB, formand for Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK København, næstformand i LO Storkøbenhavn, formand for HK/Service København Uddannet kontorassistent, Master i Public Administration, MPA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 16. november, 2019, 06:06:48

Endelig en håndsrækning til skattekontrollen

Skattevæsenet har brug for en genopbygning. Derfor er det glædeligt, at regeringen lægger op til at opruste med 1.000 ansatte, og det håber jeg, at alle Folketingets partier bakker op om.

Regeringen lægger med sit finanslovsforslag op til store investeringer i vores skattevæsen. Det er vi mange, som er glade for! Regeringen lægger på den måde et ekstra lag på den oprustning, som den tidligere regering trods alt skal have ros for at have iværksat.

Vi véd, at cirka 10 procent af alle virksomheder bevidst snyder i skat. Det svarer til 70.000 virksomheder. 

Den tidligere regering afsatte for eksempel penge til at genoprette de kuldsejlede IT-systemer med støtte fra hele Folketinget. Men det, jeg aldrig forstod, var, at blå blok tøvede med at investere i skattekontrollen. Ligesom det undrer mig, at arbejdsgiverne ikke presser på for at få mere kontrol. For vi véd, at cirka 10 procent af alle virksomheder bevidst snyder i skat. Det svarer til 70.000 virksomheder. 70.000 virksomheder, som årligt snyder både deres lovlydige konkurrenter og resten af samfundet.

Personale til kontrol af 23.000 virksomheder

Det er næsten ikke til at bære at tænke på – ikke mindst fordi vi véd, at skattemyndighederne i øjeblikket kun har medarbejdere nok til at kontrollere 23.000 virksomheder. Det skal og må vi gøre bedre! Og derfor falder regeringens plan om en oprustning på 1.000 medarbejdere til skattekontrollen på et meget tørt sted.

Borgerlige politikere argumenterer med, at skattekontrol er en ekstra byrde for erhvervslivet. Men hvis en lovlydig virksomhed har betalt sin skat, må et besøg fra skattevæsenet da være en lille pris at betale, hvis virksomheden til gengæld har sikkerhed for ikke at blive udkonkurreret af nabovirksomheden, der måske snyder.

Hvis man ikke har noget at skjule, er mere kontrol jo med til at beskytte de lovlydige virksomheder mod snylterne. Derfor håber jeg virkelig, at et flertal af Folketingets partier bakker op om regeringens forslag om mere kontrol.

Nødvendig genopbygning 

For vi har i dén grad brug for en genopbygning af skattevæsenet. Vi lever i en opbrudstid, hvor vores samfundsinstitutioner bliver udfordret. Derfor er det afgørende, at vi genskaber tilliden til ikke mindst vores skattevæsen.

Nogle gange er tillid dog ikke nok! Så jeg vil gå skridtet videre og sige, at nogle gange er kontrol forudsætningen for tillid. Når det gælder vores skattevæsen, hænger kontrol og tillid sammen. Det så vi i "udbytteskandalerne", hvor manglende kontrol resulterede i, at mange milliarder gode, danske skattekroner røg direkte i foret på udenlandske svindlere. Her mistede mange danskere tilliden til skattevæsenet! Det er intet mindre end en katastrofe, hvis danskerne generelt mister troen på, at vi har et retfærdigt skattevæsen. Det går i sidste ende ud over den velfærd, vi alle sammen holder af og har brug for.

Skatteansatte tjener deres egen løn

Vi ved med sikkerhed, at skattemedarbejdere, det vil sige skatteopkrævere, kontrollanter med videre tjener deres egen løn mangefold. De opkræver langt flere penge, end de selv tjener. Derfor skal vi have en markant bedre håndholdt indsats – indtil vores it-systemer virker ordentligt.

Derudover skal vi hurtigt have fokus på opkrævning af skat hos dem, der skylder mest. Og det skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne i skat, da de ofte véd, hvor problemerne er størst.

Skattemedarbejdere bliver desværre af og til – helt urimeligt – hængt ud i den offentlige debat. Skandalerne er ikke medarbejdernes ansvar! Snyd og bedrag er 'banditternes' ansvar og i et omfang også et resultat af politisk svigt. Derfor glæder det mig, at vi har fået en ansvarlig skatteminister, der er ligeså optaget af at opruste skattevæsenet, som vi er i fagbevægelsen.

Ro om skat

Det er utrolig vigtigt, at der nu skabes ro om bevillingerne til skat. Vi har ikke brug for flere midlertidige bevillinger, hvor medarbejderne ikke ved, om de er købt eller solgt, før finansloven falder på plads.

Det svarer lidt til at arbejde på kanten af en skrænt, og være bange for, at et vindstød skubber dig ud over kanten. Det er ikke holdbart. Og vi risikerer, at de dygtige medarbejdere søger væk mod mere stabile jobs. Den usikkerhed vil forsvinde med faste bevillinger.  

Så min opfordring til alle Folketingets partier er: Bak op om styrket skattekontrol, og tag ansvar for, at vi får bragt ro omkring skattevæsenet.