12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Minister vil give køb på velfærden

Blogs

Lisbeth Bech Poulsen
Medlem af Folketinget for SF
Har en bacelor i politik og administration og en overbygning i udviklingsstudier og internationale forhold. Valgt for SF i Nordjylland til Folketinget, hvor hun blandt andet er skatte-, miljø- og retsordfører.
Blogindlæg af Lisbeth Bech Poulsen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 22. februar, 2017, 07:09:24

Minister vil give køb på velfærden

Den nuværende regering har sat kurs mod omfattende privatisering af alle områder af velfærden. Intet er helligt for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. Konsekvenserne for den almindelige dansker kan blive alvorlige.

Vores velfærd er et sikkerhedsnet, der skal danne trygge rammer for os alle. Men det, vi egentligt burde værne om, bliver sat over styr af den nuværende regering.

Ældre har oplevet, at deres omsorg og pleje er forsvundet fra den ene dag til den anden.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance har erklæret, at han ønsker en fremtid med fuldstændig konkurrence om velfærden. Efter hans mening er "intet område helligt".

Men Simon Emil Ammitzbøll tager ikke højde for de konsekvenser, det kan have, og allerede har haft, for tusindvis af danskere.

Ingen garanti for bedre kvalitet

Ministerens argument om, at mere konkurrence vil sikre os en bedre kvalitet til lavere pris, lyder jo meget godt. Men det er langt fra en selvfølge.

Flere erfaringer har vist betydelige kvalitetsforringelser og usikkerhed ved øget privatisering.

I de senere år, har vi set en lang række konkurser i den private ældrepleje, hvor firmaerne er bukket under, og ikke har kunnet levere den forventede, aftalte service.

Flere ældre har derfor oplevet, at deres omsorg og pleje er forsvundet fra den ene dag til den anden.

Et fortilfælde fra Sverige understreger alvoren i debatten om privatisering. Her oplevede de for få år siden et kollaps i en privat koncern, der hev næsten 40 skoler og gymnasier med sig i en konkurs.

Når det går ud over børnenes læring og de ældres pleje, så kan selv ikke lavere priser råde bod på sådanne fejltrin.

De private firmaer har nemlig en tendens til at byde lavt på opgaverne, for det handler jo for dem alt andet lige om kroner og ører, hvilket kan betyde kvalitetsforringelser.

Og de penge, som regeringen så vil mene er sparet, bliver hurtigt brugt på ekstraudgifter i forbindelse med, at det offentlige overtager opgaven på ny.

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at sende danskerne ud i et limbo – men hvis regeringen gør alvor af at sætte endnu større dele af vores kernevelfærd i udbud, så risikerer vi, at sådanne historier bliver hverdag.

Samråd gav ikke afklaring 

Efter at have haft økonomi- og indenrigsministeren i samråd om sagen, er vi desværre ikke blevet overbeviste om, at regeringen tager danskernes tryghed alvorligt når det gælder privatisering af kernevelfærden.

Om det er fordi, at Liberal Alliance skal stadfæste deres ideologiske kurs i den nye regering, eller skal bevise sit værd over for sine erhvervsstøtter, det må forblive uvist.

Men når man ønsker at privatisere offentlige opgaver i fremtiden, så skal det gøres der, hvor det giver økonomisk mening, og med danskernes tarv for øje.

Nyeste: Idekamp