23 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Vi mangler seriøs klimadialog

Blogs

Leif Kajberg
Næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik
Uddannet bibliotekar, næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik, sekretær foreningen Frit Norden, aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe.
Blogindlæg af Leif Kajberg
tor. 04. jul - 2019
fre. 05. apr - 2019
tir. 15. jan - 2019

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 31. marts, 2018, 08:06:00

Vi mangler seriøs klimadialog

Det er forstemmende at være vidne til, hvad der sker med den bæredygtige transportudvikling i denne tid. Benspænd og kæppe i hjulet er nærmest blevet hverdagskost.

Jesper Theilgaard skrev den 24.marts i et tweet: ”Vi mangler en seriøs klimadialog her i Danmark, men desværre ligger klimadagsordenen langt nede hos de fleste politiske partier.” Og bare som et konkret eksempel: Københavns Kommune har ingen målsætning for, hvor meget transportens CO₂-udslip skal reduceres i forhold til et historisk basisår.

Man skal være robust og gjort af et stærkt stof som transportpolitisk græsrod.

Klimaplanens reduktionsmålsætning er baseret på en samlet, men uigennemskuelig, basisfremskrivning for CO₂-udledningen i 2025. Politikerne og offentligheden har dermed ikke mulighed for at få et præcist indtryk af, om man nærmer sig den fastsatte målsætning.

Det er i det hele taget forstemmende at være vidne til, hvad der sker med den bæredygtige transportudvikling i denne tid. Benspænd og kæppe i hjulet er nærmest blevet hverdagskost.

Letbanebashing

På en konference om ”Fremtidens transport” i Tivoli Hotel & Congress Center den 13. marts præsenterede en ekspertgruppe nedsat af transportminister Ole Birk Olesen sin afrapportering med titlen ”Mobilitet for fremtiden.”

Men desværre nedtoner ekspertudspillet letbaners betydning, og faktisk var der på konferencen udtalelser, der udartede til ren letbane-bashing.

DTU-professor og transportøkonom Mogens Fosgerau gav ikke meget for letbaner og lagde afstand til denne i udlandet meget udbredte og anerkendte bæredygtige transportform. Og det gjorde han ud fra ensidige og mekaniske cost benefit-analyser. Og naturligvis uden at nævne klima og miljø.

En anden DTU-transportforsker Otto Anker Nielsen fortalte forsamlingen, at Bus Rapid Transit (BRT) – de opgraderede bussystemer, hvor busserne som minimum gennemfører en betydelig del af deres ruter på særlige busbaner og opfylder en række andre servicekrav – næsten kan det samme som letbaner.

Og minsandten om ikke letbanekritikken blev efterplapret af seriøse medier, idet DR’s Detektorprogram nåede frem til en håndfast konklusion om, at ingen rapporter viser, at letbanen er en samfundsøkonomisk god investering.

Hovedløs satsning på biler

Hertil er vel kun at replicere: Måske skulle programmedarbejderne lave en detektor på, hvordan man udarbejder denne type samfundsøkonomiske beregninger.”

Det kan heller ikke overraske, at en specialkonsulent i den superborgerlige tænketank CEPOS også vender tommelfingeren nedad. Og her er det Hovedstadens Letbane (i Ring 3), der er i skudlinjen. Det er en exceptionelt dårlig investering, der bør stoppes, lyder det skråsikkert! Og Knud Erik Andersen, tidligere vej- og trafikchef (Vejdirektoratet), vil have prikket forsvarligt hul i ”letbaneeuforien”.

Man skal være robust og gjort af et stærkt stof som transportpolitisk græsrod. For en ting er mediehistorierne om problemer med forældet togmateriel, forsinket ibrugtagning af ny skinneinfrastruktur og jernbanens signalsystem, der kan blive en gyser, noget andet er regeringens og magtpolitikernes hovedløse og uansvarlige satsning på den motoriserede, klimaskadelige transport.

Med en Kattegatbro, kun til biler, som seneste vanvidseksempel!