21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Oslo rykker i forhold til København

Blogs

Leif Kajberg
Næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik
Uddannet bibliotekar, næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik, sekretær foreningen Frit Norden, aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe.
Blogindlæg af Leif Kajberg

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 21. juni, 2017, 11:56:15

Oslo rykker i forhold til København

Og Oslo rykker virkelig i forhold til København. på klima og miljø. Her har bystyret modet til at lave indgreb over for biltransporten og indføre restriktioner for for eksempel parkering.

”Oslo skal blive en grønnere og mere levende by. Det skal blive plads til mere liv i gaderne og flere hyggelige mødepladser. Gennem projektet Bilfrit byliv vil Oslo Kommune aktivisere flere områder i byen og bidrage til øget byliv i centrum.”

Vi opfordrer Frank Jensen til at lade sig inspirere af Oslos visionære politik for et bilfrit bycentrum. 

Altså en fredeliggjort bymidte for mennesker og ikke gademiljøer på bilens præmisser for at please erhvervsaktører og ejendomsmagnater. En meget ambitiøs målsætning. Men der arbejdes energisk på at føre planerne ud i livet. Og titlen som europæisk miljøhovedstad (2019) er velfortjent.

Spektakulært initiativ i Oslo

Disse spektakulære initiativer inden for klima og transport ville vi rigtig gerne vide meget mere om. Derfor tog medlemmer af Rådet for Bæredygtig Trafik på studietur til Oslo i slutningen af maj. Med tog naturligvis.

På Oslos rådhus mødte vi venstrefløjspolitikeren Sunniva Holmås Eidsvoll, Sosialistisk Vesntreparti, som sidder i samfærdsels- og miljøkomitéen.

Sunniva har ansvaret for Sosialistisk Venstrepartis arbejde med Oslos plan om reduceret biltrafik, satsningen Bilfrit Byliv og nedbringningen af transportens klimagasudledninger. Her fik vi blandt andet mulighed for at spørge ind til transport- og klimadelen i samarbejdsaftalen ”Platform for byrådssamarbejde mellem Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019”.

Vil booste cyklismen

Men vi mødte også Finn Bjørnar Lund og Steinar Høiback fra Besteforeldrenes Klimaaksjon, som sammen med andre ligesindede er engageret i kampen mod lufthavnsudvidelser og nye motorveje, og som slår kraftigt til lyd for jernbanen i energiomstillingen og miljø- og klimakampen.

Vi blev enige om et fællesinitiativ, hvor vi vil lægge pres på politikere og påvirke Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd for at få gang i den helt nødvendige udbygning af togtrafikken mellem de nordiske lande. Og opgraderingen af jenbaneinfrastrukturen.

Og Oslo rykker virkelig i forhold til København. Her har bystyret modet til at lave indgreb over for biltransporten og indføre restriktioner for for eksempel parkering. 

Centrum inden for Ring 1 skal gøres bilfrit, man vil oprette et fintmasket net af bilfri gader i hele den indre by, og man vil fjerne parkeringspladser, som kommer i konflikt med udbygningen af infrastruktur for cykeltrafik.

For cyklismen skal have et forsvarligt boost. Og der er desuden ikke er den samme berøringsangst over for bompenge og trængselsring.

Opfordring til Frank Jensen

i opfordrer Frank Jensen til at tage et smut til Oslo for at hilse på sin socialdemokratiske borgmesterkollega. For at lade sig inspirere af Oslos visionære politik for et bilfrit bycentrum.

Og efterfølgende gribe ind over for boomet i parkeringspladser, skrotte havnetunnel- og højhusplaner og tøjle de kapitalstærke kræfter med deres greb om en byudvikling, der fører endnu mere støjende, forurenende og klimaskadelig motortrafik ind i Københavns indre bydele. Og gerne med Morten Kabell, for at få kabellforbindelse over Kattegat --

 

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13